GÜNAHLAR MUSİBETLERİ DAVETTİR

GÜNAHLAR MUSİBETLERİ DAVETTİR

Dünyaya ilk gelme musibeti günah işlemeyle gerçekleşmiştir.

Yasak olan ağaca yaklaşma veya günahı irtikap etme ve akabinde avret mahallinin açılması olayı.[1]

-Berber Bediri’nin Şam ile alakalı 1741-1762 yılları arasında geçen olayları kaydettiği günlüğünde de çok benzer bir şekilde, başlarına gelen çekirge felaketinden şehirde cereyan eden ahlaksızlıkları sorumlu tutma söz konusudur.15 Bunlara ilaveten Sadullah
Efendi Ankara’da meydana gelen zelzeleleri ve yangınları da kaydetmiştir.

-Berber Bediri 1160 (1747) senesinde şöyle yazmıştır: “Bugünlerde çekirgeler arttı. Halka büyük hasar verdiler… bütün bu olanlar zinanın, fasıklığın, kibirin, pahalılığın ve belalı insanların artmasından kaynaklanıyordu… Büyük bir toplantı ve şiddetli ağlaşmalar oldu. Erkeklerin yaktıkları kandiller topluluğu aydınlatıyordu. Onlar da belanın kalkması ve çekirgelerin yok olması için dua ediyorlardı…Şöyle dua ediyorlardı: ‘Ey her istediği şeyde dileği olan, habibin Mustafa’nın hakkı için memleketi feraha kavuştur.’ Bu da fayda vermedi, nasıl versin ki, çoğu insanlar yoldan çıktılar. Askerler fahişelerle, fasıklarla beraber sokaklarda ve caddelerde gece gündüz açıktan dolaşmaktadırlar. Bir tek kişi bunlar hakkında bir tek şey söylemiyor. Doğruyu tavsiye eden de kötülükleri yasaklayan da yok.”[2]

-“Yedinci Sual: Bu hâdise-i arziye, bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor?

Elcevap: Bu hâdise hem şiddetli kışta hem karanlıklı gecede hem dehşetli soğukta hem ramazanın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması hem tahribatından intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delâletiyle bu hâdise ehl-i imanı hedef edip, onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var:

Biri: Hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi.

İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslâmiyet hâmileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla, ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı ihtimali var.”Sözler.Bediüzzaman.247.

-Çekirgeler Asya’yı işgale başladı.[3]

-“Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.”[4]

-“Gözleri ‘zillet ve dehşetten düşmüş olarak’, sanki ‘yayılan’ çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.”[5]

Kur’an-ı Kerim-de Çekirge afet ve musibetinin zikrinde bir ders ve hatırlatma vardır.

Koronadan daha tehlikeli olarak gelmesi insanlığı toplu olarak destek, düşünme ve konuşmaya sevketmesi ve insanlığın kendisini test edip düzeltmesi gerekir.

MEHMET ÖZÇELİK

11-06-2020


[1] A’RÂF-22.

[2] Berber Bediri’nin günlüğü: 1741-1762 Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin Olaylar, Şeyh Ahmed el- Bediri Hallak; nşr. Ahmet İzzet Abdülkerim; trc. Hasan Yüksel; münekkih Mehmet Said el-Kasımi. Akçağ Yayınları, Ankara 1995, s. 77-78. Bak. Sadullah Efendi’nin İlm- i Nücûm Kaynaklarından Tanzimat Ankarasına Bir Katkı. Gülçin Koç.Sh.5.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=Y9SiNVSXGAs

[4] A’raf Suresi 133. Ayet.

[5] Kamer Suresi, 7. Ayet.

Loading

No ResponsesHaziran 11th, 2020