DÜNYA VE BİZ

DÜNYA VE BİZ

DÜNYADA DURUM

Bediüzzaman dünyadaki bozulmanın ızdırabını şöyle dile getiriyor:” Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.”

-Maddeyi elinde bulunduran Abd ve Avrupa devletleri dünyanın en borçlu ülkeleri olup belli ki madden de çökecekler.

Abd 25 trilyon ve Avrupa 70 trilyon borç içerisinde.

Acaba Abd’de koronadan ölümlerin artması lehlerine mi döndürülmeye çalışılıyor?

Ne kadar ölüm olursa, o kadar Çin’den tazminat alınır hesabı mı yapılmaktadır?

-Maddeten bir gramlık maddi mikropla çökecek olan Abd ve Avrupa manaya ve maneviyata yönelme mecburiyetindedir.

Madde ona huzur vermediği gibi, madde onu zulmüyle yarım asır taşıdı ve çöktü.

Materyalizm bitti.

Her şeyin madde ve madde de olmadığı en azından anlaşıldı ve mikropla anlatıldı.

-“Korona-virüs inançlı insan sayısını artırdı.

Şikago Üniversitesi ve Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırmaları Merkezinin yaptığı ankette; ABD sakinlerinin üçte ikisi salgını “hayat tarzlarımızı değiştirmemizi isteyen ilahi bir mesaj olarak görüyoruz” şeklinde yorumladı.

İLK ARAŞTIRMADAN DETAYLAR: 
– Ankete Allah’a inandıklarını söyleyen 85 binden fazla Amerikalı katıldı. 
-Amerikalıların %26’sı inanç veya mane-viyat duygularının güçlendiğini, sadece%1’i zayıfladığını belirtti. 
– Yale Üniversitesinden Kathryn Lofton, “Amerikalılar değişmedikleri takdirde bu sefaletin devam etmesinden korkuyor” dedi.
İsrail kaynaklı ikinci bir anket ise Filistinlilerin ve İsraillilerin Allah’a daha fazla inanmaya başladığını ortaya çıkardı.
İKİNCİ ARAŞTIRMADAN DETAYLAR:
– Filistinlilerin %49’u, Yahudilerin %34’ü Amerikalıların %39’u, İtalyanların %22’si ve İngilizlerin%18’i artık Allah’a daha fazla inanıyor.
-Birçok İsrailli, Filistinli ve Amerikalı, “Herkes Allah’ı tanımalı” dedi.
– Katılımcıların sadece üçte biri virüs teşhisi konmuş veya ölmüş birini tanıdıklarını söyledi. İtalya’da bu oran yüzde % 40 civarı. 
– Vatandaşların %55 ila %67’si liderlerinin salgın sürecini iyi yönettiğini söyledi. Bu oran Amerika’da %45 oldu.”
[1]

*****************    

Avrupa’ya krallık yeniden mi geliyor?

Dünya krallığı ve küresel krallık.

Kontrollü krallık, dijital krallık.

Pasta büyük olunca iştahlarda kabarmaya başladı.

Pastalara üşüşen eşek arıları krallığı.

Abd ve Avrupa paylaşma niyetinde değil, paylama ve çalma niyetinde.

Dünya hakimiyeti yolunda…

-ABD’li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuş ’’Virüs laboratuvarda manipüle edildi’’ diyerek bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etmişti..[2]

-Corona ile insanlar ve dünya resetleniyor ve fabrika ayarlarına döndürülüyor artık. Bununla da tekrar fabrika ayarlarına dönmesi ve resetlenmesi, vücudundaki virüsleri temizlemesi, fabrika ayarlarına dönmesi gerekir.  Aksi takdirde Allah korusun daha büyük musibetler gelebilir.

Tıpkı şu güzel sözle denildiği gibi; anne babanın terbiye etmediğini zaman edeplendirir. Kendisini terbiye etmeyen dünyayı zaman ve virüs terbiye etmektedir.

İnsanlar adeta freni boşalmış, yokuş aşağı son hızla inen bir kamyon halini almıştı.

Bir türlü freni tutmuyordu. Ayarı bozulmuştu.

Korona insanlığa bir ayar getirdi, onları frenledi.

****************

VE BİZDEKİ HAL

Bu işte başka bir iş var herhalde, kokusu sonradan çıkacak. Birdenbire Hdp ile ortaklık yapan yavru partiler HDP’yi tehdit ederek, tüm beraber ortaklık yaptığı, birbirlerini teşvik ettiği, oy verip oy vermesi için önünü açmaya çalıştığı ortaklık kurdular. Bu insanlar aradan kara kedi geçmiş olsa gerek ki birdenbire ortaklık bozuldu. Dün akıllarına gelmeyen uyarı bugün araya mesafe koymak gibi ifadelerle gündemi değiştirmeye başladı. Herhalde başka bir hesap var. Niyet başka, kokusu gelince duyarız.

Ahmet Davutoğlu’nun gündeme getirilmeye çalışılması, CHP’nin onlara milletvekili verip meclise taşıyacağını ifade etmesi, herhalde İyi Parti ile Saadet’in üzeri çizildi. Devreye Ahmet Davutoğlu konulacak. Yeni planda Davutoğlu var. Bakalım bu oyun ne kadar sürecek

Yeni ittifakın altyapısı oluşturuluyor. Eski ittifaklar sırrı ve büyüsü bozuldu ve yeni bir vitrin oluşturulmaya çalışılıyor.

-Yeni plan yeniden hortlatılmaya ve devreye konulmaya çalışılmaktadır.

Zaten yarım asırdır pkk-nın hedefi ve piyonluğu da bu kürt sosyalist devletini kurmaktır.

-“İsveç’te dördü Türk asıllı Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekili Parlamentoya, Türkiye, İran, Irak, Suriye’de Kürdistan devletinin kurulmasını için önerge verdikleri ortaya çıktı.[3]

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “ABD, Ankara’daki bir LGBT derneğine 22 milyon dolar yardım etti” dediğini hatırlıyoruz! (4 Eylül 2019)[4]

-Pkk ve onun partilerde bulunan temsilcileri değişik adlarla devletin farklı kurumlarına girerek; fuhşu, sosyalistlik ve ateizmi, lgbt- yi, toplumsal kaosu oluşturmaya ve de onlar eli ve dili ile oluşturulmaya çalışılıyor.

– Pkk ve mensupları öne çıkarılıyor.[5]

-Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink suikastından sonra yaptığı açıklamada  “Bizim nadasa bıraktığımız tarlaları başkaları sürmüş. Bizim tarlayı haberimiz olmadan sürmüşler” demişti.

Aynen onun gibi İslam dünyasını da ve memleketimizi de 100 yıldır bizden habersiz olarak birileri sürmüş ve sürmekle kalmamış ekimini yapmış. Onunla da kalmamış ilaçlamasını yapmış ve maalesef onu da dermektedir.

-“ Ehl-i dalaletin şerrinden kâinatın kızdıklarını ve anasır-ı külliyenin hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın galeyana geldiklerini, Kur’an-ı Hakîm mu’cizane ifade ediyor. Yani: Kavm-i Nuh’un başına gelen tufan ile semavat ve arzın hücumunu ve Kavm-i Semud ve Âd’in inkârından hava unsurunun hiddetini ve Kavm-i Firavun’a karşı su unsurunun ve denizin galeyanını ve Karun’a karşı toprak unsurunun gayzını ve ehl-i küfre karşı âhirette   تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ    sırrıyla Cehennem’in gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın ehl-i küfür ve dalalete karşı hiddetini gösterip ilân ederek gayet müdhiş bir tarzda ve i’cazkârane ehl-i dalalet ve isyanı zecrediyor. 

Sual: Ne için böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsî günahları, kâinatın hiddetini celbediyor? 

Elcevab: Bazı risalelerde ve sâbık işaretlerde isbat edildiği gibi: Küfür ve dalalet, müdhiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı alâkadar edecek bir cinayettir. Çünki hilkat-i kâinatın bir netice-i a’zamı, ubudiyet-i insaniyedir ve rububiyet-i İlahiyeye karşı iman ve itaatla mukabeledir. Halbuki ehl-i küfür ve dalalet ise, küfürdeki inkârıyla, mevcudatın ille-i gayeleri ve sebeb-i bekaları olan o netice-i a’zamı reddettikleri için, umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi, umum masnuatın âyinelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini, âyinedarlık cihetinde âlî eden esma-i İlahiyenin cilvelerini inkâr ettikleri için, o esma-i kudsiyeye karşı bir tezyif olduğu gibi, umum masnuatın kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir tahkir-i azîmdir. Hem umum mevcudatın herbiri birer vazife-i âliye ile muvazzaf birer memur-u Rabbanî derecesinde iken, küfür vasıtasıyla sukut ettirip, camid, fâni, manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden, umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. 

İşte enva’-ı dalalet derecatına göre az çok kâinatın yaratılmasındaki hikmet-i Rabbaniyeye ve dünyanın bekasındaki makasıd-ı Sübhaniyeye zarar verdiği için, ehl-i isyana ve ehl-i dalalete karşı kâinat hiddete geliyor, mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. 

Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayb ve zenbi azîm bîçare insan! Kâinatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi: Kur’an-ı Hakîm’in daire-i kudsiyesine girmektir ve Kur’anın mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyesine ittibadır. Gir ve tâbi’ ol!”[6]

-Bediüzzaman bizdeki bozulmanın ızdırabını şöyle dile getiriyor; ”İstanbul seyahatinden muztarip olup olmadığını sordum: “Bana ıztırap veren,” dedi. “Yalnız İslâmın mâruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki, cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ıztırabım, yegâne ıztırabım budur. Yoksa şahsımın mâruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate mâruz kalsam da iman kalesinin istikbali selâmette olsa!”[7]

MEHMET ÖZÇELİK

23-05-2020


[1] https://www.haber7.com/guncel/haber/2977695-koronavirus-inancli-insan-sayisini-artirdi

[2] https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/abdli-doktorun-bilimsel-gercekler-saklandi-iddiasi-a-haberde-degerlendirildi

http://www.haber7.com/dunya/haber/2975773-universite-basina-sizdirdi-cindeki-gercek-vaka-sayisi-ortaya-cikti

[3] http://www.haber7.com/siyaset/haber/2976148-isvecte-turk-asilli-vekillerden-kustah-oneri

http://www.haber7.com/siyaset/haber/2976207-kilicdaroglunun-koronavirus-paketinden-pkk-cikti

[4] https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamerkorkmaz/-bu-yankilerde-her-yol-var–2055172

[5] https://www.ahaber.com.tr/yasam/2020/05/22/izmirdeki-cav-bella-provokasyonuna-alkis-tutan-chpli-banu-ozdemir-hdpli-demirtas-ile-ayni-yerde-egitilmis

https://www.yenisafak.com/gundem/sabotajin-merkezi-chp-chpli-banu-ozdemirin-suriye-pkksina-destek-mesajlari-ortaya-cikti-3541025

[6] Lem’alar. Bediüzzaman. Sh.83.

[7] Tarihçe-i Hayat. Bediüzzaman . Sh.542.

Loading

No ResponsesMayıs 23rd, 2020