NEDEN OLMASIN

NEDEN OLMASIN

İnsanlık yüz yıl içerisinde sesi, görüntüyü naklederken, koku ve cisimleri nakletme yolunda ilerlemektedir.

Peki, kokuyu naklederken, virüsü nakledemez mi?

Bilgisayar, telefon, internet, 5G yoluyla bu kokuyu ve bununla beraber virüsü nakletmesi elbette mümkündür.

Klavye yoluyla, kamera ile yani parmaklar ve göz yoluyla vücuda aktarımı hiç de zor olmayacaktır.

Bu da hızlı internet ile naklinin mümkün olmasıdır.

Bundan 15 sene önce Microsoft tarafından telefonlara gönderilen teklif mesajlarından biri bana da gelmişti.

Ben de Microsoft’a iki şey teklif etmiştim;

Biri kokuların nakli, diğeri ise cisimlerin nakli.

Bunu daha önceki yazılarımda da dile getirdim ve yıllarca öğrencilerime anlattım, medyada da paylaştım.

-İki örnek vereyim;

Biri, dedemiz Hacca 6 ayda, babamız 6 günde giderken, biz 6 saatte gitmekteyiz.

Neden bizim çocuklarımız bunu 6, 16 veya zaman hızına göre 60 dakikaya indiremesin?

İki bin yıllarında 1 Kb-ı on dakikada indirirken, daha sonra 1 Mb-ı, şimdi ise 1 Gb-ı on dakikada indiriyoruz.

Neden bizden sonrakiler 1 Tb-ı on dakikada indiremesin?

-1950 yıllarında rahmetlik babam ilk defa gördüğü radyonun saat 12-de Ankara’dan verdiği haberi büyük bir buluş olarak kendi babasına söylediğinde kabul görmemiş ve bir de; bir kutu olacak ve onun içinde Ankara’dan haber spikerinin verdiği haberi burada dinleyeceksin, öyle mi? diyerek, kendisini azarlamıştır.

1970 yılında çekilen bir videonun görüntüsü var ancak sesi yoktu.

Yani ses ile görüntü bir araya getirilememişti.

Bugün ise bunlar bir çocuk tarafından gayet basit görülmektedir.

Bununla ilgili bir öğretmen arkadaşın anlattığı şöyle bir hatıra var;

Öğretmen ilk okul sınıfında 1960-70’lerde çektiği sıkıntıları anlatıp elektriğin olmadığını anlatır.

O sırada bir öğrenci öğretmene cevaben;

Hocam siz yalan söylüyorsunuz.

Öğretmen neden olduğunu sorunca öğrenci;

Peki o zaman elektrik yoksa telefonunuzu ne ile şarz ediyordunuz?!

Bu çocuk dünyaya gözünü açtığında akıllı telefonla tanıştı. Elektriği hiç kesilmedi. Ve bu çocuk hepsini bir arada gördü ve buldu.

Onun için elektriğin olmaması söz konusu değildir.

-Dünya maddeler aleminden manalar alemine geçiş yapmaktadır.

Materyallerden ışıklar dünyasının kapısını aralamaktadır.

“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatta kördür.”

“Elhâsıl: Sâir Enbiya Aleyhimüsselâm’ın mu’cizâtları, birer havârik-ı sanata işaret ediyor ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın mu’cizesi ise; esâsât-ı sanat ile beraber, ulûm ve fünûnun, havârik ve kemâlâtının fihristesini bir suret-i icmâlîde işaret ediyor ve teşvik ediyor.

“Hem öyle bir tarzda sevkeder, teşvik eder ki; o tarz ile şöyle anlattırıyor: ‘Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı âlâ; tezahür-ü Rububiyete karşı, ubûdiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksâsı, o ubûdiyete ulûm ve kemâlât ile yetişmektir.

“Hem öyle bir surette ifâde ediyor ki, o ifâde ile şöyle işaret eder ki: ‘Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.” Bediüzzaman.

MEHMET ÖZÇELİK

18-04-2020

Loading

No ResponsesNisan 19th, 2020