TARAFI MUHALİF

TARAFI MUHALİF

Yazıklar olsun!!!

Zulme ve haksızlığa taraf ve taraftar olana.

Sırf muhalefetten dolayı…

Şeytan inadından, inadının gözünü kör etmesinden dolayı Allaha muhalefet etmiştir.

Muhalefet hak namına ve adalet hesabına ve de yapıcı olmalıdır.

Abdullah Gül ile başlayıp, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile devam eden müzmin muhalefet, proje üretmek ve icraattan uzak yapıcı bir muhalefete değil, adeta düşmanla ortaklık yapıp yıkıcı bir muhalefete dönmüştür.

Günümüzdeki muhalefet seviyesiz, menfaat kaynaklı ve şahıs odaklıdır.

-“Ali Babacan’dan RTÜK’e Fox TV tepkisi: ‘Kabul edilemez’.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan  sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, RTÜK tarafından Fox TV başta olmak üzere muhalif kurumlara verilen cezalara tepki gösterdi. “[1]

-“Meral Akşener’den FOX TV tepkisi: Talimat verdi, propaganda medyası kurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, RTÜK tarafından Fox TV’ye verilen cezaya tepki gösterdi. Akşener, “Ülkemizin birkaç özgür medya kurumundan biri olan FOX TV’ye verilen ağır cezayı şiddetle ve esefle kınıyorum. Bugünler elbette geçecek, ülkemize demokrasi, adalet ve huzur gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız!” dedi.[2]

Allah insaf versin.

Muhalefet gözü kör, aklı kor, insanlığı zor eyledi.

Zulme ortak kıldı.

Yazıklar olsun.

PKK’ yı savunmak, yalan haber yapıp, toplumu tahrik etmenin adı, fikir özgürlüğü oldu.

Binlerce esefler olsun.

Zulme rıza ve taraf olmak da zulümdür.

Bu kirli siyaset için Bediüzzaman şu tesbitleri yapar:

“Bî-tarafâne muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin, hem insandaki senin şakirtlerin, dediğiniz bî-tarafâne muhakeme ise, taraf-ı muhalifi iltizamdır. Bî-taraflık değildir, muvakkaten bir dinsizliktir.”

-“Cumhura muhalefet öyle bir hatadır ki, o hatayı irtikab etmek kalbin, vicdanın şanından değildir.”[3]

-“Bir salih alim kendi fikr-i siyasîsine muvafık bir münafığı hararetle sena etti ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkid ve tefsik etti.
Eski Said ona dedi: “Bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin.” Bunun için Eski Said: 
 dedi. Ve otuz beş seneden beri siyaseti terk etti.”[4]

-“Kim fasık siyasetdaşını, mütedeyyin muhalifine, su-i zan bahaneleriyle tercih etse, muharriki siyasetçiliktir.”[5]

-“Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır.

-Şimdilik İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır.

-İnadın işi: Şeytan birisine yardım etse, o melektir der, rahmet okur; muhalifinde melek görse, libasını değiştirmiş şeytandır der, lanet eder.”[6]

Harici düşmanlar bizim bu yıkıcı muhalefetimizden istifade ederek, her alanda yıkımı yapıp, bir asırdır bizi bize kırdırıyorlar.

MEHMET ÖZÇELİK

17-04-2020


[1] https://www.gercekgundem.com/medya/174149/ali-babacandan-rtuke-fox-tv-tepkisi-kabul-edilemez

[2] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/meral-aksener-fox-tvye-verilen-cezayi-siddetle-kiniyorum-275436h.htm

[3] Beyanat ve Tenvirler.124.

[4] Hutbe-i Şamiye, ss. 52-53.

[5] Beyanat ve Tenvirler.118.

[6] Beyanat ve Tenvirler.125.

Loading

No ResponsesNisan 17th, 2020