SİNSİCE

SİNSİCE

Sinsice faaliyet sürdürülmektedir.

Alttan alta toplumun altı oyulmaya ve insanlar tahrik edilmeye çalışılmaktadır.

Meclisteki Chp- li vekilin Cumhurbaşkanına ağır hakareti bu amaca matuftur.

Suriye- ye Bahar kalkanı ile vurulan darbeyi hazmedemeyenler, hazımsızlıklarını saldırgan tavırlarıyla mecliste başlatarak göstermektedirler.

-Günler öncesinden dile getirilen darbe söylentileri boşuna değil.

İçi doldurulmaya çalışılıyor.

O da Sinsice…

Hazmedemeyenler Suriyelilere saldırarak Esed-in yaptığına ortak olmaktadırlar.

Zamanı gerçekten manidardır.

Sinsice bir çıkıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kılıçdaroğlu’nun yeri Esed’in yanıdır” sözü yabana atılamaz.

Esed destekçileri Kılıçdaroğlu’nu neden Şam’a davet etti?”[1]

Kayseri-deki Suriyeli aileye saldırı çirkin yüzünü bir daha göstermektedir.

-“ Melikgazi ilçesine bağlı ve yaklaşık 200 hane Suriyelinin yaşadığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bazı evlere, işyerlerine ve araçlara kimliği belirsiz kişi ve kişilerce zarar verildi. Mahallede yaşayan Suriyeliler tedirgin.”[2]

Ajitasyonlu bir  propagandadır.

Eski günlere dönme sevdalıları devrededir.

Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal. (Bediüzzaman)

-“Bu güruh-u mücahidîn ve bu yüksek meclisin ef’ali taklid edilir. Kusurlarını millet ya taklid veya tenkid edecek; ikisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, hukuk-u ibadı da tazammun ediyor. Sırr-ı tevatür ve icmaı tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsata-i nefis ve vesvese-i şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla, hakikî ve ciddî iş görülmez.
Şu inkılab-ı azîmin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i alinin şahsiyet-i maneviyesi-sahip olduğu kuvvet cihetiyle-mânâ-yı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer, şeâir-i İslâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mânâ-yı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse, hayat için dört şeye muhtaç, fakat an’ane-i müstemirre ile günde laakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacât-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacat-ı dîniyesini meclis tatmin etmezse, bilmecburiye mana-yı Hilafeti, tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. “[3]

****************

Şeyy, afedersiniz, mecburiyetten dolayı, ramazanda meyhanemiz kapalıdır misali, kanlı saldırılardan bir müddet geri kalıp, çok aktif olarak katılamayacak olan ancak gönlüyle ve her seyleriyle Esed’in yanında olan İran mazeret dilekçesinde;

İdlib’in çözümü konusunda İran Rusya kardeşiyle, Suriye oğluyla ve göstermelik nifak perdesi arkasında Türkiye ile bir araya gelip de çözümde bulunamayacaktır.

Zira o kanlı eliyle Corona virüsünün çözümüyle uğraşmaktadır.

Şimdilik şununla idare edin,

“İdlib’de Beşşar Esed rejimi saflarına 400 unsurluk takviye güç gönderen İran destekli yabancı teröristler, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) hedefi olmamak için minibüslerle intikal etti.

.”Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka’ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.”[4]

-“ Size ne oluyor da, Allah yolunda ve, “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?”[5]


[1] http://video.haber7.com/video-galeri/157029-esed-destekcileri-kilicdaroglunu-neden-sama-davet-etti

[2] https://www.kayserianadoluhaber.com.tr/haber/kayseride-suriyeli-gerginligi-55176

[3] Beyanat ve Tenvirler. Bediüzzaman. 129-130.

[4] https://www.cnnturk.com/dunya/iran-destekli-gruplar-idlibe-400-terorist-daha-gonderdi.

[5] Nisâ Suresi 75. Ayet.

Loading

No ResponsesMart 5th, 2020