MASONLAR MI ?

MASONLAR MI ?

Türkiye-nin iki yüz yıllık tarihinde yıkıcı önemli rol oynayan münafık bir yapıdır.

Kirliliğini gizlilikten içinde ve de piyon ve maşalarla yürütür.

Her alanda kendisini temsil eden bir alet bulundurur.

İşini daha çok yer altından yürütür.

Yüz yıldır Türkiye-nin yönetiminde aktif rol oynar.

Ayağa kalkamamamızda ve de darbelerde en büyük ve birinci aktördür.

Ekonomide dünyayı kontrol etme çabalarını, dünyayı tek bir din etrafında birleştirme düşüncesiyle kontrol etmek ister.

Dünya ve ahireti kendi kontrolünde bulundurma çabasındadır.

Maddeyi kontrol edip de, manayı ve dini kontrol etmemek elbette ki eksik kalır.

Bu akıl İngiliz menşeli bir akıldır.

Bu günlerde darbe söylentileri tamamen mason kaynaklıdır.

Sevda ve heveslerini depreştirmekte, bir yerlere, piyon ve maşalarına mesaj vermektedirler.

Yüz yıllık bu vatan toprakları masonlar tarafından sürüldü ve ekimi yapıldı.

Darbelerle bu budamaları yaptılar. Kendilerince ayrık otlarını temizlediler, açığa çıkmayarak işlerini yürüttüler.

Darbeler ve faili meçhuller bunun bir göstergesidir.

Darbeler şimdiye kadar Atatürkçülük maskesi altında yürütülürken artık bunun demode olması sebebiyle yarım asırdır besledikleri mason kaynaklı Fetö ile, dini bir akım olarak sürdürdüler.

Şeytan hep soldan gelirken, bu sefer sağdan gelmiş oldu.

Bunda başarılı olamayınca bu sefer bunu kullandığı tüm iç ve dış birimlerine yayarak iç kargaşa ve kaos çıkartma, güçsüz düşürüp diz çökertme yoluna gidecektir.

Türkiye bir asırdır kuvvetli ve kurumsal olarak masonluğun ve masonların kıskacındadır.

Bu konuda daha önceleri de yazmıştım.[1]

Yeni Şafak gazetesinin bundan iki yıl önce başlattığı fetö ve masonluk ilişkisini yazı dizisiyle ele almıştı.[2]

27 Mayıs Milli Birlik Komitesi Genel Sekreteri Şükran Özkaya’nın arşivinden çıkan orijinal resmi belgeler, FETÖ’nün masonlarca kurulduğunu gösteriyor. 1991’de Özal’a sunulan rapora göre Gülen, Kasım Gülek ve Yaşar Tunagür’ün yanısıra 21 kişilik icra heyetinin 14’ü mason.[3]

Bugünde yerinde ve zamanında ve de isabetli olarak masonluğu geçmişten günümüze ele almış olması, masonların devrede olduğu ve devrede olanları harekete getirmesi zamanında dikkatleri çekmesi yerinde olmuştur.

“Masonların hedefi milletleri dinsizleştirmek.

Masonluğun başlıca siyasi rolü, kendi yayınlarında açıkça ‘dinle mücadele’ olarak tanımlanıyor. DP Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı, 1951 tarihli Meclis konuşmasında, bir mason yayınından şu cümleleri aktarıyor: Her mason, lâikliğin bir misyoneridir. Masonlar çocuklarını dinden uzak tutmalılar.”[4]

Necip Fazıl’ın çıkarttığı bir dergi olan, Büyük Doğu’nun yirmi dokuzuncu sayısında; “Lozan’ın İçyüzü” diye yazılan makalede de belirtildiği gibi;

Din öldürülecektir.

Türk milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır.[5]

-“Masonlar Tevrat’a bağlı zararlı tarikatlardır.

İstiklal Savaşı gazisi ve Demokrat Parti Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı, Meclis kürsüsünde masonlara karşı önemli mücadele verdi. Tevrat dini, dinsizlik veya yeni bir dine tapan bu gizli tarikatın milletin maneviyatını mahvedeceğini belirten Yiğitbaşı, “Mason Derneği’nin temiz Türk yurdunda yaşaması çok tehlikelidir” diyor.

…2013 yılında zehirlenerek kanser yapılıp öldürülen Aytunç Altındal, Gerçek Hayat dergisine 2007’de verdiği mülakatında, “Biliyorsunuz Masonların bir lafı var. ‘Din adamları bizim kadar ahlaklı değildir. Gerçek ahlakı biz temsil ederiz’ diyorlar. Ben yıllardır Masonların aslında ahlaksızlığı temsil ettiklerini söylüyordum. Son örnek bu oldu. Yıllardır söylüyoruz, ahlakmış, toleransmış, hoşgörüymüş, cart curtmuş, dinlere açıklarmış, hepsi palavra. İşte gördük” diyerek tepkisini dile getirmişti.

…Milli Güvenlik Kurulu 1. Hukuk Müşaviri ve başdanışmanı Mustafa Ağaoğlu’nun mason olduğunu gizlemeyenlerden olduğunu dile getiren Aytunç Altındal, “Türkiye’de ‘Kelebek Sevenler Derneği’ kursanız, orada bir suiistimal olsa derhal Cumhuriyet Savcıları el koyar. Sokakta kestane satan adama “Gel buraya, sen vergini verdin mi” diyor bu devlet. Burada bedeli 7 milyon dolar olduğu öne sürülen bir suiistimal var. Cumhuriyet Savcıları niye üstüne gitmiyor, belli değil” diyerek bu tehlikeli cemaatin gücüne dikkatleri çekmişti.

…Masonların bir başka yüzünü ifşa eden Aytunç Altındal, Masonların ahlâksızlığı temsil ettiklerini söylüyor. Yerli ve yabancı pek çok filmde kabalist sembollerini gördüğümüz masonların tek dünya devleti ve tek din hedeflediklerini, bunun için de dinlere ve ahlâkî değerlere saldırdıkları dikkatlerden kaçmaz. Her türlü iffetsiz sahnenin yer aldığı filmler ile müzik kliplerinde aynı sembol ve iffetsizliği sürekli gözlere sokuluyor. Bunların en son örneklerinden biri, geçtiğimiz Ramazan ayında Tel Aviv’de gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında yaşandı. Dünyanın en karanlık cemaatinin kadını olan Madonna’nın sahne gösterisi tümüyle masonik semboller ve mesajlarla doluydu.”[6]

-“Türkiye’yi Masonlar yönetti.

Cumhurbaşkanları, Meclis başkanları, bakanlar, bürokratlar ve akademisyenlerden pek çok üst düzey yetkili masonlar tarafından devşirildi. Dokuz başbakan ile birkaç dışişleri bakanı hariç hepsi masondu.

Makamlarda masonlar olunca şüphesiz tayin ve terfiler de onlar tarafından yapılıyordu. Mesela Ecevit İngiliz locasına mensup bir masondu. Dokuz başbakan hariç geri kalanı ile birkaç dışişleri bakanı hariç hepsi masondu. Mustafa Kemal’in çevresi yani kabine üyelerinden yaverine, doktorlarından hizmetindekilere kadar hemen hepsi masonlardan oluşuyordu.

Kenan Evren bir masondu, gladyonun Türkiye masası X’in şefi mason Orgeneral Turgut Sunalp’e Milliyetçi Demokrasi Partisi’ni (MDP) kurdurmuş. Hâkeza yakın dönemin siyasetçilerinden Demirel masondu, kabinesinin büyük çoğunluğunu masonlardan seçti.

Başbakanlığının sonuna gelmeden evvel istihbarat ve emniyet teşkilatlarına masonlarla ilgili tespit raporu hazırlamaları talimatı veren ve Türkiye’deki mason hükümranlığını çok iyi bilen merhum Başbakan Adnan Menderes, 1959’da Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek ile görüşmesinde şu cümleleri kurar: “Üstümde Celal Bayar (Cumhurbaşkanı), altımda Medeni Berk (Başbakan yardımcısı) var. Bunların ikisi de 33. dereceli masondur. Ben iki değirmen taşı arasına sıkışmış buğday tanesi gibiyim!” Bir başbakanın bu karanlık cemaatin karşısındaki çaresizliği aslında gerçek bir Türkiye fotoğrafıdır.

…MAH/MİT Demokrat Parti Raporu

Demokrasi hiçbir zaman umurlarında değildi. Demokrasi onlar için amaçlarını gerçekleştirme araçlarından biriydi. Millî unsurların enerjilerini koltuk mücadelesinde tükettirip, iktidar koltuklarına hep kendileri oturdular. Kendileri oturmasa da oturttuklarının muktedir olmasına izin vermediler. Bu durumla ilgili olarak “1950-1960 arası DP oy çokluğu ile iktidara gelince, millî iradeyi temsil ettiklerini ve onun temsilcisi olduğunu, her şeyi yapabilecekleri kanısını taşımakta idiler” denilen MAH raporu, geçtiğimiz yıllarda “dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz” diyen Aysun Kayacı’nın nereden beslendiğini şu cümlelerle gözler önüne seriyor: “Millet soyut bir varlık ve mânevî bir kurumdur. Her an iradesi yanlış yönlendirilebilir. Millî irade anlamsız, sosyal bir gerçekle alakası yoktur. Millet iradesi, halk iradesi olabilir mi? Kişisel irade toplamı, kolektif irade olamaz. Oy kullanmayan, oy hakkı olmayan kitle vardır. Bir cahille, bir eğitimlinin iradesi bir midir?”[7]

-“Masonik suç örgütü

İsrail’in istihbarat örgütü Mossad’a bilgi sızdırmakla da suçlanan Adnan Oktar’ın masonluğa kabulünde İtalya Dışişleri eski Bakanı Franco Frattini aracılık etmişti. İtalyan Büyük Locası Büyük Üstadı Pilloni, Oktar’a “33. derece mason diplomasını” takdim etmiş, Oktar da üstadına, “Emrinizdeyim” demişti.

…5 Temmuz işgal girişiminden bir süre öncesine kadar masonik terör örgütü FETÖ’yü destekleyen, FETÖ elebaşı mason Fetullah Gülen gibi kendini mehdi ilan eden masonik suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar, locaya girişini canlı yayınlayıp masonluk tarihinde bir ilke imza atmıştı. Yardımcısı Oktar Babuna mahkemeye verdiği ifadede “Adnan Oktar 33. derece mason ve loca kurma yetkisi var” dedi.

…MASONLAR GİBİ MUSTAFA KEMAL’İN ARDINA SIĞINDI

Önce dindar bir kişilik profili çizen Oktar, ağına düşürdüğü bir kızla basılarak tutuklanmıştı. Masonların ve Kemalistlerin yaptığı gibi, kurduğu vakıf üzerinden Mustafa Kemal’in ardına sığınan ve Mustafa Kemal’in resminin altına ‘izindeyiz’ yazan gazete reklamı ve duvar ilanları ile bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Oktar, ardından televizyon kanalı kurmuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı MAH’ın 1972 tarihli Gülen Örgütü Raporunda belirttiği hedeflerine erişmek için “her kesimi kullandığı, direkt emirleri CIA, MOSSAD’dan alarak stratejilerine uygun hareket ettiği tarafımızca tespit edilmiştir” ifadelerinde olduğu üzere, dış istihbarat örgütlerinden emir aldığı, bu kapsamda ABD ve İsrail’e sık sık giderek görüşmeler yaptığı, bizzat kendi kayıtlarında görüldü.

…Türkiye’nin ünlü kan dolandırıcısı olarak da tanınan Adnan Oktar’ın yardımcısı Ahmet Oktar Babuna, çete lideri Adnan Oktar’ın 33. derece Mason, Loca kurma yetkisinin bile olduğunu anlattı.”[8] 

MEHMET ÖZÇELİK

01-03-2020


[1] http://www.tesbitler.com/index.php?s=mason

[2] https://www.yenisafak.com/ekonomi/fetonun-patronlari-masonlar-saldirida-3333467

https://www.yenisafak.com/yazarlar/bulentorakoglu/fetonun-mason-imamlari-ve-bylock-2033985

https://www.yenisafak.com/gundem/iste-fethullah-gulenin-masonluk-belgeleri-2110900

https://m.sabah.com.tr/gundem/2015/03/30/iste-fethullah-gulenin-masonluk-belgeleri/amp

[3] https://www.yenisafak.com/gundem/fetoyu-masonlar-kurdu-3527392

[4] https://www.yenisafak.com/gundem/masonlarin-hedefi-milletleri-dinsizlestirmek-3526907

[5] http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/emirdag-lahikasi/nihai-vesika/277

http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/emirdag-lahikasi/gizli-anlasmanin-entrikasi/278

[6] https://www.yenisafak.com/gundem/masonlar-tevrata-bagli-zararli-tarikatlardir-3527066

http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/arama/mason

[7]  https://www.yenisafak.com/gundem/turkiyeyi-masonlar-yonetti-3527228

[8] https://www.yenisafak.com/gundem/masonik-suc-orgutu-3527563

Loading

No ResponsesMart 1st, 2020