GEDİK

GEDİK

Duvarda gedik açmaya çalışanların işledikleri ve Toplumdaki en çok işlettikleri söz ve davranışlardan en önemlisi ve Sürekli toplumda işlenen söz;

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki:

“Bir kimsenin “İnsanlar helak oldu!” dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır.”[1]

Surda bir Gedik açtık. Mukaddes mi Mukaddes

Ey Kahbe rüzgar nereden esersen es.

-Siyasetin kirli yüzü şaibeli ve Kirli insanları bir araya getirdi. Erdoğan’ın en büyük hizmeti münafıkane, gizli, şaibeli, Kirli insanları açığa çıkarmasıdır.

AKP- yi değil, Erdoğan’ı yıkmak ve yıpratmak için her türlü kirli yola gidilecek, sansasyonel olaylar gündemde tutulacaktır.

Sosyolojik bir vakıa olarak sürekli yalan söylenecek, doğru kabul ettirilip, topluma yerleştirilinceye kadar.

Artık münafık yapılar devrede.

Müteyakkız olunmalı.

Fetönun 17/25 Aralık kumpası gibi.[2]

-Siyasetteki ikilinin amacı yıpratmak mı yoksa yeni nefes aldıracak bir marifetleri olduğundan mı.

Yeni bir söylemi olmayan, topluma umut hayalleri aşılamaya çalışarak tıpkı CHP gibi bütün oyunlar Erdoğan’ı devirmek ve yıpratmak üzerinedir.C – Sebep bir değil, bindir. Bana en ziyade şedid görünen, mânen ahlâkımıza vurduğu darbedir.

-“Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’i ifşa etti.

Bunlar Halkbank’ı dolandırmaya çalışıyorlar.” dedi.[3]

Devlet bir asırdır ahtapot gibi kuşatılmış.[4]

**************  

Terör üçgeni.

Türkiye karşıtı her ittifakta yer alan BAE ve Suudi Arabistan şimdi de terör kartını açtı. PKK ile Abu Dabi ve Riyad arasındaki görüşme trafiği gözle görülür biçimde arttı. BAE, Türkiye’nin başına ödül koyduğu PKK’lı teröristbaşı Mazlum Abdi ile görüşerek Orta Doğu’da adeta terörün merkezi haline geldi. Erbil’deki Kürt Bölgesel Yönetimi de Körfez’in iki karanlık prensi ile ilişkileri ilerletti.[5]

CEMEL VAK’ASI MI?

”Hz. Âişe Basra’ya doğru yedi yüz kişiyle birlikte hareket etmiş ve kendisine yolda katılanlarla bu sayı üç bine kadar ulaşmıştır. Hav’eb suyuna ulaştıklarında köpeklerin havladığını duyunca Hz. Âişe, Hz. Peygamber’in eşlerine söylediği: “Hav’eb köpekleri sizden hanginizi havlayacak?” sözü aklına gelmiştir. Bundan dolayı bulunduğu yerin neresi olduğunu sorduğunda Hav’eb suyu cevabını almış ve akabinde geri dönmek istemiştir. Ancak Abdullah b. Zübeyr’in, buranın Hav’eb suyu olmadığını ve kendisine yalan söylendiğini ifade etmesi üzerine Hz. Âişe yoluna devam etme kararı almıştır.”[6]

“Hicretin 36 yılında gerçekleşen Cemel savaşında yarısı Hz. Ali’nin diğer yarısı Hz. Âişe’nin ordusundan olmak üzere on bin kişi vefat etmiştir.”[7]

– Sıffîn Savaşı’na bakıldığında gayb haberleri ile ilgili iki tane rivâyet tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi “İki büyük grubun davalarının bir olmasına rağmen birbirleriyle savaşması”[8], diğeri Ammâr b. Yâsir’in Sıffîn Savaşı’nda şehit edilmesiyle alakalı Hz. Peygamber’den rivâyet edilen: “Seni azgın bir grup öldürecektir.”[9] rivâyetidir.

-Şamlılar tarafından Ammâr b. Yâsir, Sıffîn Savaşı’nda şehid edilmiştir.[10]

-İçten bozulan Şiilikle[11] ,İslamiyet bozulmaya çalışılmaktadır.

Allah korusun ikinci bir Cemel vak’asının temelleri mi atılmaktadır?

-Zülfünün Zencirine Bend Eyledi Şahım Beni
Kulluğundan Etmesin Azad Allah’ım Beni
Cevr-i Dilber Ta’n-ı Düşman Suz-i Firkat Za’f-ı Dil
Türlü Türlü Derd İçin Halk Etmiş Allah’ım Beni. Fatih Sultan Mehmet.

MEHMET ÖZÇELİK/ 27-12-2019


[1] Müslim, Birr 139, (2623); Muvatta, Kelam 2, (2, 989); Ebu Davud; Edeb 85, (4983).

[2] http://m.haber7.com/guncel/haber/2928267-fetonun-17-25-aralik-kumpasinin-yeni-ayrintilari-ortaya-cikti

[3] https://www.facebook.com/100003042544804/posts/2382731738504888/

[4] https://www.facebook.com/100004025624000/posts/1810651632412340/

[5] https://www.yenisafak.com/dunya/teror-ucgeni-3517273

[6] Cemel ve Sıffin’de Gayb Haberleri. Ahmet Pişkin.Sh.39,44-45,47-49,58.

[7] Age.41.

[8] Ahmed b. Hanbel,  XVII, 290; XVIII, 401; XVI, 502-503; Buhârî, Menakıb (3608-3609), II, 530; Cihat (69354), IV, 282; Fiten (7121), IV, 324-325; Müslim, Kitâbu’l-Fiten ve Eşrâti’s-Sâ‘a, XVIII, 12-13.

[9] Tayâlisî, II, 39; İbn Ebî Şeybe, XIV, 281-282; Ahmed b. Hanbel, XVII, 257; Buhârî, Cihat (2812), II, 309; Müslim, Kitâbu’l-Fiten ve Eşrâti’s-Sâ‘a, XVIII, 40-41; Nesâî, Hasâis (8217), VII, 358; Hâkim en-Neysâbûrî, III, 442. Bak.age.63 ve devamı.

[10] Age.65.,Taberî, Târîhu’t-Taberî, V, 38; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, III, 186; İbn Kesir, el-Bidâye ve’nNihâye, X, 522.

[11]https://www.facebook.com/100004347071175/posts/1364924480329108/

Loading

No ResponsesAralık 27th, 2019