HERŞEY GÜZEL Mİ OLACAK?

HERŞEY GÜZEL Mİ OLACAK?

Her Şey Çok Güzel mi Olacak?

Denenmiş denenmez.

Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez.

Yüz yıldır bir zihniyet tanınmamışsa, o tanımayan zihniyette bir problem ve bozukluk var demektir.

Türkiye de yüz yıldır aldatmakla iş gören münafık bir komite mevcuttur.

İlk elli yılını baskı ve zorbalıklarla götürürken, son elli yılını nifak perdesi altında sürdürmüştür.

Bugün ise her ne kadar iletişim araçları yaygın olup, yalancının mumu yatsıya kalmasa da, geçmişten kopuk, yeni yetme nesil yalan vaatlere çok rahat kapılıp yanlış karar vermektedir.

Maddenin ön plana çıkması, rahatına düşkünlük, yanmamış ağzı ve hamlığı ile pahalıya mal olacak, hayati meselelerde hissi ve hevesi davranmaktadır.

Yıllardır İzmir bu bedeli açıkça ödemekte iken, kör olup görmeyip, kıyas yapamamaktadır.

-Resûlüllah aleyhissalatü vesselam, Bedir harbinde Ebû İzze namındaki şâiri esir almış ve kendisine iyilik yaparak serbest bırakmış. Müslümanlar aleyhine kimseyi kışkırtmayacağına ve kendisini hicvetmeyeceğine dair ondan söz almıştı. Fakat Ebû Izze kavminin yanına varınca sözünde durmamış, kışkırtma ve hicivlerine tekrar başlamıştır. Daha sonra Uhud  harbinde yine Müslümanların eline esir düşerek tekrar serbest bırakılmasını istemiş, Resûlüllah (a.s.m.) da: “Mü’min, bir delikten iki defa ısırılmaz.” buyurmuştur. 

-Hatalar musibetlerin celbine vesiledir.

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.”[1]

Daha ilk ayından itibaren İstanbul’dan gelen feryat ve şikayetler bunun ilk tezahürleridir.

-İmam-ı Şafi’ye sordular: “Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?”

Dedi ki: “Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür.”

Dün seçtiklerinize dün kimler destek oluyor, bugün ise onları kimlerin alkışladığına bakın.

Evet, gerçekten de zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve edilmemelidir.

Ancak bu arada masumlar yanmakta, yaşın yanında kuruda tutuşmaktadır.

Ancak kadere fetva verilmiştir.

Zira beşer zulmeder, kader adalet eder.

Allah asla kuluna zulmetmez, kul kendi nefsine zulmetmedikçe…

Neme lazım, başkası düşünsün, istibdadın yadigârıdır.”

MEHMET ÖZÇELİK

01-09-2019


[1] Şura.30.

Loading

No ResponsesEylül 1st, 2019