ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜFREDATINDA YAPILAN TAVSİYELER

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜFREDATINDA YAPILAN TAVSİYELER

Millet olarak Milli Eğitimin yerine oturmayan ve yeterli olmayan müfredatından vuruluyoruz. Hepimiz bu konuda bizarız.

Talim terbiye kurulu başkanının görevden alınıp, yerine daha şimdiden tartışılan birisinin gelmesi, [1] düşündürücü değil mi?

Müfredat ile ilgili sıkıntıyı daha önce de yazmıştım.[2]

Bazı dersler konusunda tavsiyelerim;

HADİS DERSİ

1-Peygamber Efendimizin muhtelif zamanlarda göstermiş olduğu Mu’cizelerden örnekler verilsin.

2-Sünnet ve Hadislerin Kur’an-ı Kerim-den sonra en önemli ikinci kaynak ve hayatımıza yansıyan ve uygulamamız gereken sünnetler üzerinde durulsun.

3-Akademik çalışmalardan ziyade, yaşanabilir ve hayata yansıyan noktalar ele alınsın.

TEFSİR DERSİ

1-Tefsir dersinde özellikle özet tefsir olan Celaleyn tefsirinin son cüz-ü (Nebe- den Nas-a kadar) Arapçasından iki dönem içerisinde okutulsun.

2- Akademik çalışmalardan ziyade, yaşanabilir ve hayata yansıyan noktalar ele alınsın.

Hiç olmazsa namazda okunan sureler hakkında bilgi sahibi olunmuş olur.

KUR’AN-I  KERİM

1-   9.sınıfların İkinci döneminde ezberler arttırılsın, Duha-dan itibaren ezberletilsin.

2- 12.sınıfların üniversiteye hazırlanmalarının vermiş olduğu yoğunluktan dolayı ezberler azaltılsın mesela önceki dönemlerdeki ezberlerin tekrarından sorumlu olunmasın.

3- Kur’an- Kerim-i yüzüne okutma teşvik edilsin.

FIKIH

1-Güncel tartışılan konular ele alınsın. Mesela;

-Dinde Kabir ziyaretinin yeri nedir?

-Dinde Velayet var mıdır?

Veli ve Keramet.

Keramet ve Mu’cize farkı nedir?

-İlk insan Âdem midir?

Kur’an-ı Kerime ve Hadis-i Şeriflere göre izahı nedir?

-Kur’an-ı Kerim abdestsiz olarak okunur mu?

Abdestli ve abdestsiz durumlarda yapılacak dini görevler nelerdir?

-Bütün yönleriyle itikattaki mezheb imamları olan Maturidi ve Eş’ari hakkında bilgi verilsin.

Osmanlı neden Fıkıhta Hanefi ve itikatta Maturidi mezhebini kabul etmiştir?

-Cennet ve cehennem ebedi midir?

-Allah cennette görülecek midir?

-Kimlerin cenaze namazları kılınmaz?

-İrtidat ve mürted nedir?

Kimler mürtettir?

Onlara ne gibi muamele yapılır?

-Sadece La ilahe illallah diyen Müslüman olurmu?

İslamiyetsiz iman kurtuluş sebebi midir?

-Cin ve şeytanın yaratılışı nasıldır?

MÜFREDATLA İLGİLİ TEKLİFLER

-Müfredat için 10 günde 112 bin müracaat ve teklif olmuş. Bu alanın boşluğunu ve bir asırlık ihtiyacı gösteriyor.

-İnkılap dersi kalkmalı.

-Fıkıh dersinde güncel konular işlenmeli.

-Siyer dersinde Bediüzzaman-ın Mektubat adlı eserinden 19. Mektuptaki Mucizeler işlenmeli.

-Hadis dersinde Bediüzzaman-ın Lem’alar adlı eserinden Sünnet-i Seniyye ile ilgili 11. Lem’a işlenmeli.

-11. sınıf Tefsir dersinde Celâleyn-nin Arapçası, 30. Cüz işlenmeli. Kısa ve özlü bir tefsir.

-Türkçedeki özellikle uydurukça kelimeler çıkarılmalı.

-Lisans sınıfları oluşturulmalıdır. Bu öğrenciler en az 20 saat ders görmeli, pratik yapılmalı.

-Sınıf veya seçilen bir kaç öğrenci yurt dışına gönderilmeli, herkes İngilizce dersi görmemeli. Öğrenciler, idare, öğretmen, veli, öğrenci ortaklığıyla seçilmelidir. Bunlar okulu bitirince üniversiteye direk girmeli veya hiç olmazsa 2 yıllığa direk geçip, yatay geçiş yaptırmalıdır.

-Meslek liselerinde aynı branştan 10 kişi varsa birisi koordinatör ve danışman seçilsin. Yazılı hazırlama, ders notları gibi her alanda öğretmenlerle irtibatlı çalışıp, destek olsun.

-Felsefe dersi gerçekten kaldırılmalı, yerine hikmet, mantık ve sosyoloji dersleri konulmalıdır. Bende bu derse girdim, beş para etmez insanlara epey yer verilmiş. Ben es geçip, hikmeti anlatıyordum.
MEHMET ÖZÇELİK
10-08-2019

[1] https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/iste-bu-olmadi-2052321

[2] http://www.tesbitler.com/2017/01/30/mufredat-programlarini-degerlendirme-calismasi/

Loading

No ResponsesAğustos 11th, 2019