EZİKLİK

EZİKLİK

Bir asırdır belki de en büyük kaybımız kendi farkımıza varamayışımızdır.

Geçmişten habersiz yaşamamızdır.

Sürekli baskı, korku, tehditler içerisinde geçen içe sinmişlikten, içe kapanmışlıktan bir türlü kurtulamayışımızdır.

Tıpkı koyunlar içerisinde büyüyen aslan yavrusu gibi.

Bir asırdır melemekteyiz.

Bir türlü kükremeye mecali bulamamaktayız.

Bulmaya çalışırken engellenmemiz, daha kötüsü içteki basiretsiz ve eziklerin bu ezikliklerini sürdürme hevesleridir.

***************  

Düşüncesini, ideolojisini, mücadelesini müsbet tenkid olmaksızın Erdoğan üzerine sürdüren bir insan; kör, sağır, basiretsiz ve kişiliksiz bir insandır.

Akli ve vicdani olmaksızın tamamen hissi ve hevesi hareket eden bir insandır.

Haçlı zihniyetine hizmet etmektedir.

Bu fetönün Erdoğan-ı firavun olarak addetmesiyle başlayan büyük oyunun devamıdır.

Yüz sene önceki seviyesiz, akılsız ve basiretsiz insanların; Abdülhamid bir gitsin, ondan sonra düşünürüz.

Kişiliği gelişmemiş bu insanlar sadece kendilerini değil, Türkiye-yi de bir asır öncesine götürüp kişiliksizleştirmeye çalışmaktadır.

Bunlara kişilik ağır gelmektedir.

Bir asırlık ezikliği hala sürmekte, kendine gelip de kişiliğini kazanamamaktadırlar.

Müsbet tenkid yapamamakta, proje üretememekte, alternatif sunamamaktadır.

Aklı kısır, kalbi bulanık, vicdanı sönüktür.

Şahıslar fanidir, baki değildir. Faniler üzerine propağandasını ve ideolojisini bina eden insanlar, fani ve zelildirler.

Mesele Erdoğan meselesi değildir. Bu biline…

-On asır önce bu günü görüp ona göre davranan ecdadın aksine, bu günden geleceği göremeyerek saray üzerinden, köprü üzerinden, Çamlıca camii üzerinden saldıracak kadar kıt, kısır ve sığ bir insandır.

Hatta daha dehşetlisi; basiretsizce zalim olan Saddam-ı sadece götürmek üzerine hareket eden Irak-ın bu gün ağlaması ve her gün ölümlerin sürmesi gibi.3-08-

Aynı kişiliksiz oyun bugünde ve bizde de sürmektedir.

-O kişiliğinin gelişememesinden dolayı ABD-ye kendisini teslim etmektedir.

Her dediğine Evet dememe zamanı iken, ezikliğini sergilemektedir.

Amerika’ya rest çekme ve dirsek gösterme zamanı iken, yolunu açmak için ona piyonluk yapmaktadır.

Uyanma ve kendine gelme zamanıdır zaman…

MEHMET ÖZÇELİK

03-08-2019

Loading

No ResponsesAğustos 5th, 2019