ZAMANIN ATIĞI

ZAMANIN ATIĞI

Zamanımızın atıkları o kadar çok ki, çok rahatlıkla bunlardan atık dağları oluşur.

İşte onlardan birisi;

İslamoğlu Hz. Hatice ye “iki koca atığı” gibi ahlaksız sözler sarfetmiş.[1]

Zırva tevil götürmez.

Hz. Hatice için bu ifadeyi kullanan insan sağlıklı, dengeli ve de istikametli bir insan değildir.

o bir fasık-ı mütecahirdir. Pervasızdır.

Bu ağız iran yani şia ağzıdır. Maalesef iran camilerinde çok rahat hakaret edilmektedir.

Pis kaba giren pislenir, temiz kalmaz ve de kalamaz.

Bu ağız Hz. Haticeye düşmanlıktan ziyade, Hz. Peygambere olan za’f-ı imandan, muhabbet eksikliği ve saldırısından kaynaklanır.

Toplumda olan sevgiyi sulandırmak ve ortadan kaldırmaya yönelik sinsice bir tavırdır.

Oysa şimdiye kadar Efendimize aşırı sevgiden dolayı sapıtan bir kişi gösterilemez. Ancak O’na olan sevgisizlik ve düşmanlıktan dolayı sapıtan ise, gayet çoktur.

Bu adamın problemi Hz. Hatice vesaire ile birebir değil. Problemi Hz. Peygamber iledir.

Hadi Hz. Hatice-ye sevgin yoksa da bari onunla 25 yıl beraber olmuş, ondan sitayişle bahsetmiş Peygamberimize demi saygın yok?

onun tefsir mealinde de kullandığı sokak döküntüsü, kopukların söylentisi olan yaftalarını tenkid etmiştim.

Allah kelâmında o ağıza alınmayacak kelimeleri kullanan birisinin, bu saçmalıkları normal kalır!

Demek ki bu sadece orada değilmiş. Ağız yalamalığından ve yamukluğundan kaynaklanıyormuş.[2]

-Hz.Ayşe (r.a) şöyle der:

“Hz.Hatice’ye ne kadar gıpta ederim. Başka hiç bir kadına gıpta etmem. Bir gün Resulullah’ın yanında Hz.Hatice’den bahis geçmişti. Bu benim damarıma dokundu. Döndüm dedim ki,

‘O yaşlı bir kadındı. Şimdi Hak Teala sana daha iyisini ve daha güzelini vermiştir.’ Resulullah bu sözü duyunca kederlendi hatta kızdı. Kızgınlıktan tüylerinin diken diken olduğunu hissettim. Şöyle buyurdular:

‘Yemin ederim ki böyle değil. Ben ondan daha iyi bir kadına kavuşmadım. O iman getirmiş bir hatun idi. Onun iman getirdiği zaman halk bütün bütün kâfir idi. O beni kabul etti, beni teşvik etti, kendi malı ve serveti ile bana yardım etti. Diğer karılarımdan çocuğum olmadığı hâlde Hak Teala bana ondan evlat verdi.'”

Hz.Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder, Allah Resulu buyurdu:

“Dört hatunun faziletleri bütün dünya hatunlarının faziletlerinden üstündür. Meryem Binti İmran, Firavun’un karısı Asiye, Hatice binti Huveylid ve Fatma binti Muhammed.”

Hz.Hatice (ra) Resulullah (asm)’ı aramak için dışarıya çıkmıştı. O sıra bütün Araplar Zatı Saadetlerine düşman idiler. Cebrail (a.s), kendine bir adam kıyafetinde görünür. “Acaba bu adam düşman mıdır, değil midir” diye Peygamberimizi (asm) ona sormaktan çekinir. Eve döndüğünde, Resulullah (asm) dönmüştür, olayı anlatır. Zatı Saaadetleri buyururlar:

“Senin gördüğün ve beni sormak istediğin o zatın kim olduğunu biliyor musun? O Cebrail Aleyhisselam idi. Bana dönüp onun selamını sana bildirmemi söyledi ki, cennette senin için incilerden yapılmış bir bina hazırlanmıştır. Tabii orada böyle üzüntülü, sıkıntılı ve zahmetli külfetli şeyler bulunmayacakır.”

Bir ara Cebrail (a.s) Peygamberimiz (asm)’in huzuruna gelip:

“Hak Teala Haticeye selam eder. Sen bunu Hatice’ye ulaştırasın.” Resulullah ulaştırır. Hz.Hatice:

“İnnallahe hüve’s-selam. Hak Teala selamın ta kendisidir. Cebraile de Selam olsun. Sana da Selam olsun Ya Resulallah.”

Bu vaka Hz.Hatice (ra)’nin dini ferasetine delalet eder. Burada cevabında “Ve Aleyhisselam” (O’na da selam olsun dememiştir.)

Sahabiler ilk başta namazda teşehhüd okudukları zaman “Et-Tahiyyatü Lillah”demezler ve “es-selamü Al’llah” derlerdi. Peygamber Efendimiz (asm) böyle söylenmesini men ettiler ve buyurdular ki;”Allah Teala’nın esasen “Selam” ismidir. Bunun yerine “Et-tahiyyatü lillah” deyiniz”

Bir ara Resul-i Ekrem (asm) hasta olan kızı Hz.Fatıma (r.a)’ı ziyaret eder. Buyurur:

– Kızım nasılsın?” Hz.Fatıma arz eder:

– İyi değilim, hastayım, işin fena tarafı şu ki, evde yiyecek hiçbir şey de yok. Peygamberimiz buyurur:

– Kızım sen istemez misin ki, dünyanın bütün kadınlarının hanımı olasın? Hz.Fatıma arz eder:

– Babacığım, Meryem bint-i İmran ne idi? Peygamberimiz buyurur:

– O kendi devrinin kadınlarının hanımı idi, sen de kendi devrinin kadınlarının hanımısın. Hatice de son devrin kadınlarının en iyisi ve hanımıydı.[3]

-Yazıyı ağır bulacaklara sorarım; birileri bizim annemize; “iki koca atığı” sözünü etseydi, tepkimiz ne olurdu?

Gayet belli değil mi?

Ne münasebet mi?

Peygamberin eşleri Kur’an-ı Kerim-in ifadesiyle; ‘Mü’minlerin anneleridirler.’ Ahzab Suresi 6. Âyette:” Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır, eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah’ın kitabında (mirasçılık bakımından) birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar; dostlarınıza lutufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır.”

Dünyada kendi annesine “iki koca atığı” diye böyle küfreden aklı selim birisini gördünüz mü?

MEHMET ÖZÇELİK

29-07-2019


[1] https://www.habervakti.com/m/islamoglu-ndan-hz-hatice-ye-maksadini-asan-ifade-video,808.html

[2] http://www.tesbitler.com/index.php?s=%C4%B0slamo%C4%9Flu

https://www.risalehaber.com/service/amp/mustafa-islamoglu-f-gulen-allah-tarafindan-gorevlendirildi-282603h.htm

http://m.nabizhaber.com/sapik-islamoglunun-feto-ile-devam-eden-iliskileri-ortaya-cikti-17082h.htm

[3] https://sorularlaislamiyet.com/hz-hatice-hakkinda-detayli-bilgi-verir-misiniz

Loading

No ResponsesTemmuz 29th, 2019