GÜÇ ZEHİRLENMESİ

GÜÇ ZEHİRLENMESİ

Yıllar geçtikçe 15 temmuz 2016 darbe girişiminin acı ve sancıları daha da acılaşıyor.

Yaranın ve darbenin büyüklüğü daha da netleşip derinleşiyor.

Bu milletin izzeti abideleşiyor.

Tarihi şanlanıyor, şahlanıyor.

Zincirlerini kırıp, ölüme gülerek koşuyor, ölümü korkutuyor.

Dünyaya kendini bir daha hatırlatıyor.

Asaletini tescilliyor.

Köleleşmiş ruhlar gibi yaşamaktansa, özgürce ölümü severek kucaklıyor.

Ruhların ucuza satıldığı an ve zamanda, dünyayı elinin tersiyle iterek ebediyeti alıyor.

Tozlansada ölmeyen bu ruh, kendini güncelliyor.

Güçlü olarak çıkıyor.

Allah’ın müjdelediği bu millet, bu ruhu taşıyan millettir.

Müjdeler olsun.

Şehidlerin ruhu şâd, hainlerin ruhu berbâd olsun.

***************   

Devlete hariçten müdahale edip ingilizin oyununa aldanarak baş kaldıran Şeyh Said bu gün yok.

Bediüzzaman ona cevabında; “Yaptığınız mücadele, kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Çünkü Türk-Kürt birdir, kardeştir.Türk Milleti bin senedir İslamiyete bayraktarlık etmiştir. Dini uğrunda milyonlarca şehit vermiştir. Binaenaleyh, kahraman ve fedakâr İslâm müdafilerinin torunlarına kılıç çekilmez ve ben de çekmem!”[1]

Onun bu menfi çıkışına Bediüzzaman’ı da yanına çekip davet etmesine karşı, onu vazgeçirmek için uyaran Bediüzzaman ona tabi olsaydı, oda bugün olmazdı.

Daha dehşetli olarak fetöde dış oyuna, İngilize aldanıp, Şerif Hüseyin gibi olma sevdasıyla ona ortak ve alet oldu, oda silinip gitti.

Bir çoklarının hayatını karartıp, beddualarını da almış oldu.

Tarihin her döneminde olmuştur: kendisinde belli bir güç bulan, iktidarı elinde bulunduranlar devlete baş kaldırmış, baş olmak için her türlü ayak oyunlarına ve  entrikalara başvurmuşlardır.

Hızla yükselen fetönün veya fetönün içindekilerin bir iktidar kavgasına girecekleri veya bir yerde patlak vereceği belliydi.

Çünkü bir güç zehirlenmesi başlamış, tüm vücudu sarmıştı.

*************  

Ergenekoncular gibi bunlarda bir kaç sene sonra çıkarlar mı?

Çıksalar bile bunca zulme ortak olmak ve bunca zillet ömür boyu yeter onlara…

Haşhaşilerin kirleri gitti ve bittimi ki, buda bitip kapansın!

Bunun dışındaki aklanma ve unutulma gibi durum avunma ve aldanmadır.

-Fetö aklanır  mı?

Hasan Sabbah aklanırsa?!…

Hatta bunlar haşhaşilerden daha dehşetlidirler.

Bunlar sadece uyuşturucuyu değil, bir çok alanı kontrol etmektedirler.

İstihbarat örgütü olup, münafık bir yapıdır.

-Bunu destekleyenler ve ortak olanlar hangi yüzle – varsa böyle bir yüz- dışarı çıkabilecekler.?

Şehit, gazi ve millete bahaneleri ne olacak?

En güzel yapılacak iş, bu işten vazgeçip, Tevbe Edip, Allah’a vereceği hesabını ve dilekçesini hazırlamalıdırlar.

-Herşey güzel olacak sinsi oyunu, bir perdeleme ve dağılmayı engellemeye çalışmanın hilesidir.

-ABD merkezli Fox News televizyon kanalı, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine özel bir yayınla destek vermişti. Yayına katılan yorumcular, darbe girişimini yapan teröristler için ‘Bunlar bizim çocuklarımız, bunlara sahip çıkmalıyız’ mesajlarını verdiler. Darbe yayınında en dikkat çeken sözlerden biri de ‘Ya İslam kazanacak, ya da biz kazanacağız’ olmuştu. İşte 15 Temmuz gecesi tarihe geçen o skandal sözler..[2]

*************

“Sekiz-dokuz ayda gazetelerin heyecan verici neşriyatıyla ve fırkaların cemiyetlere fedai yazmakla ve inkılabı vücuda getiren zevatın tahakkümatıyla ve itaat-i askeriyeye münafi olan hürriyet-i mutlaka efrada sirayetle ve âdâb-ı diniyeye muhalif zannettikleri şeyleri bazı dikkatsizlerin efrada telkinatıyla ve itaat bozulduktan sonra müstebitler, cahil mutaassıplar, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan olanlar, iyilik zannıyla o bataklık zeminde tohum ekmeye başlamasıyla ve devletin umum siyaseti cahil efradın elinde kalmakla ve bir milyona yakın fişek havaya atılmakla ve dahil ve hariç müddeîler parmak vurmakla ortalık anarşistlik haline girdiğinden, bu hâdisenin istidad-ı tabiîsi, hercümerc ve müdahale-i ecnebî iken, min indillâh, ism-i şeriat, o müteaddit sebeplerden çıkan ervah-ı habîse ve münteşireyi yuvalarına irca ile, on üç asırdan sonra bir mucize daha gösterdi. “[3]

**************  

MEHMET ÖZÇELİK

16-07-2019


[1] bk. Badıllı, Nursi, 1:660; Selahaddin Çelebinin biyografik notlarından iktibas (1946)

[2] https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/fox-news-yorumculari-15-temmuzda-darbeyi-boyle-desteklemisti-2196010

[3] Bediüzzaman.Divanı harbi örfi. 45.

Loading

No ResponsesTemmuz 16th, 2019