MEŞHUR BEYİTLER

Meçhul Şairlerin Meşhur Beyitleri  (Lâ-edriler)

*Doğru söylerim halk razı değil

 Eğri söylerim  Hak razı değil

*Zalimin  ser-rişte-i ikbâlini bir âh keser

 Rızka mani olanın rızkını Allah keser

*Kula bela gelmez, Hak yazmayınca

 Hak bela vermez, kul azmayınca

 *Küfür ile dünya durur

  Zulüm ile durmaz

 *Tahsil cehaleti alır

  Eşekliği baki kalır

  *Halimi arz etmeye yâri tenha bulamam

   Yâri tenha bulsam, kendimi asla bulamam

   “Cehlin mertebesi sehl olmaz

    Kisbsiz ta bu kadar cehl  olmaz

   *Adam adamdır eğer olmaz ise bir pulu

   Eşek yine eşektir atlastan  olsa çulu

   *Kabiliyet dâd-ı Haktır her kula olmaz nasip

    Sâd hezâr terbiye etsen bi edep olmaz edip

Loading

No ResponsesMayıs 22nd, 2019