GİZLİ KOMİTE

GİZLİ KOMİTE

Bu memlekette Nihat Erim başbakan olacağından habersizdi.

Kenan Evren darbe olup kendisinin Cumhurbaşkanı olacağından haberi yoktu.

Kemal Kılıçdaroğlu soru üzerine Halk partisinin başına Genel başkan olmayacağını söylerken, Deniz Baykalın kaset olayı ile birden bire başkan oluyor. Başkan olacağından habersizdi.

Milletvekillerini de söylemiyorum.

Tansu Çiller hesapta yokken birden bir süprizle ortaya çıktı.

Turgut Özal hakeza….

Kısaca bu millet kendisinin bulduklarından ziyade, kendilerine sunulanlarla idare ediliyor.

Kendisinin bulup getirdikleri ise ya idam ediliyor, ya da al aşağı edilmek için her türlü entrikalar yapılıyor.

-Yazmış olduğu “Ayasofya” isimli şiiri yüzünden tutuklanarak Ankara Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan Osman Yüksel Serdengeçti’ nin kendini müdafaa
ederken:
“Müddei umumi(savcı) tepeden verilen emirlere göre hareket ediyor.
Ayasofya`nın tekrar cami haline yetirilmesinde benim ne gibi hususi maksadım
ve menfaatim olabilir? Ayasofya’yı kiraya mı vereceğim, yoksa imamı mı
olacağım? Beni bu yazıdan dolayı Türk savcıları değil, Yunan savcıları itham etsin.
Böyle bir yazıyı yazdığımdan dolayı kendimi müdafaa etmekten utanıyorum .” savcıya ağa babalarını soruyor, işaret ediyor.

-Geçtiğimiz Şubat’ta mason locasının önemli üstatlarından kabul edilen Celil Layıktez’in Bugün Gazetesi’ne verdiği bir demeç var. Orada diyor ki,”Abdülhamit’i tahttan biz masonlar indirdik!”
Devam ediyor: “Selanik’teki Hareket ordusu’nu organize eden İttihat Terakki, Emmanuel Karasu’nun başkanı olduğu locada organize oluyordu.”[1]

Türkiye’nin gayr-i resmi biçimde Amerikan hâkimiyetine girişi 11 Haziran 1944’tür.[2]

-Jacgues Derrida:”27 Mayıs’ın Arkasında Tümüyle ABD’nin Çıkarları Vardı…”

-Menderes “uçak kazası”ndan (Şubat 1959) kurtulmasaydı, -o bir kaza değil,
suikasttır- 27 Mayıs olmayacaktı. Bu tamamen Menderes’e yönelik bir infaz projesidir. Menderes içimizdeki Amerikan etkisine veya Amerikan varlığına karşı çıktığı için hayatını kaybetti…
Böyle bir infazı meşru göstermek için hukuk dışı, insanlık dışı kanlı bir senaryo yazıldı. Türkiye 27 Mayıs nifakı ile ateşe atıldı. 27 Mayıs diğer darbeleri de doğurdu.
Çünkü yapı aynı; Amerikancı bir yapı…
Türkiye’nin potansiyeline uygun olarak büyümesine engel olan, Türkiye’yi dizginleyen, kanını emen bir yapı…
[3]

-“20 Ağustos 1960’da Amerika’nın isteği yerine getirilirken 7200 kişi -dile kolay- ordudan atılmıştır.
Bunlar arasında sadece yaşlı subaylar, askerler değil genç subaylar da vardı Ve gerçekten mesleğini kusursuz olarak yapan, çeşitli takdirnameler almış, her zaman her bakımdan üstleri tarafından takdir edilmiş, birçoğu çok kabiliyetli, gerçekten bu orduda şerefli hizmetlerine devam etmesi konusunda hiçbir problem olmayan kimseler bilinçli olarak milli ve yerli çizgide oldukları düşünülerek tasfiye edilmişlerdir.”[4]

Orduda darbenin taşları düzülüyor.

-“Örnek gösterilebilecek bir kumandandı ve milli, yerli bir kimseydi. 1 Haziran’daki (1977) operasyonla Ersun Paşa ve kendilerinden kuşkulanılan 800 subay ordudan atıldı.”[5]

-“12 Eylül’ün ağır faturalı bir darbe olmasının sebebi, 12 Eylül öncesinde resmi rakamlarla 5500, gerçek rakamlarla 7500 kişinin hayatını kaybettiği bir süreç yaşanmıştı. Ama 12 Eylül’den sonra işin bu tarafı “bitirilmiş”ti. 28 Şubat’ta ise muhtıra verildikten sonraki dönemde darbenin kirli çamaşırlarıyla ilgili dönem başlıyor. Bu bağlamda söylüyorum, 28 Şubat’ın sert darbe kapsamında oluşunu; verdiği hasar
anlamında söylüyorum”[6]

-“Vietnam Savaşı 1973’te de tamamlandığına göre şöyle bir feci manzara ortaya çıkıyor. 5 milyon Vietnamlı 56 bin Amerikan askerinin öldüğü bir savaş…
Savaşı JFK’in asker çekme kararını aldığı 1963’ün sonundan itibaren sona erse yani savaş on yıl kadar önce bitmiş olsa, on yıl bu insan kaybının dörtte üçü olmayacak. 5 milyon Vietnamlı, 56 bin Amerikan askerinin dörtte üçünün yaşadığını düşünün. Burada silah tüccarlarının etkisi var, başka menfaati olanların etkisi var ama Amerikan derin devletini yönetenler için hep savaş, savaş, savaş..”[7]

 -“Kenan Evren anılarında, “Biz zaten 1978 Mart ayında ihtilale karar verdik” diye yazdı.[8]

-“Ocalan’la ilgili olarak, 12 Mart döneminin savcısı Baki Tuğ tam ceza verilecekken MĐT tarafından kendisine “bizim adamımızdır” yazan bir kağıt geldiğini ve uzun süre ceza almak yerine 3 aylık cezayla kurtarıldığını Uğur Mumcu’ya söylüyor. Uğur Mumcu o kağıdı Baki Tuğ’dan alamadan hunhar bir suikasta kurban gitti. Bu da onun bir takım şeyleri çözmüş olmasıyla alakalı, yani sisteme temel anlamda muhalif olmayan, ama zaman zaman eleştiriler yapabilen bir insanın dahi hayatının tehlikede olabileceğini burada görüyoruz.”[9]

-“Özal’ın, kendisine yönelik suikast sonrasında “Açıklayamam” cümlesi ibretlidir.[10]

-“Mesut Yılmaz “Cumhurbaşkanı Kenan Evren”in özel arzusuyla Özal’ın ilk kabinesine yerleştirilmiş bir kişiydi. Elmanın içine yerleştirilen kurt misali! Bunu tamamen böyle düşünün. Daha sonra Özal’ın da siyasal hatalarıyla birlikte Mesut Yılmaz geldi, ANAP’ı aldı Özal’ın elinden ve statükocu bir ANAP yaptı.
Gizli İktidar’ın kurgusu böyleydi. Hadise aynen budur. Ama dediğim gibi bu süreçte Özal’ın da siyasal hataları oldu.
Özal döneminde Türkiye’nin çıkarlarına yarayan işler yapmaya başlayan ANAP kısa süre içerisinde devre dışında bırakıldı. Kısa sürdü bu dönem. 1983’ün sonundan 1989’a kadar sürdü. Özal Çankaya’ya kaçtı -bu tabiri özellikle kullanıyorum- ve Çankaya’da bir yalnızlık yaşadı. Sonra tekrar siyasete dönmek istedi ama ömrü vefa etmedi.

1988 Haziran’ında Özal’ın yaşadığı suikast olayının perde arkasını aydınlatmak için hiç kimsenin parmağını dahi kıpırdatmamış olmasının temelinde Amerika eksenli Gizli İktidar gerçeği vardır…”[11]

-“Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi, her zaman
aldatamazsınız.” Abraham Lincoln

-“Emekli Oramiral Örnek’in günlüğünde belirtildiği üzere darbeye 3 Aralık 2003 tarihinde niyet edilmişti.[12]

Sonrasında da muhtıra ve benzerleriyle de devam etti.

15 Temmuz 2016 da bu durum zirve yaptı.

Bediüzzaman eserlerinde; Gizli Zındıka komitesi, ifsad komitesi, süfyani komite, ecnebi menfaati hesabına ve bu millet ve bu vatanın pek büyük zararına çalışan bir gizli komite, Gizli bir komitenin desisesiyle safdil bazı hocalar…,Eskiden beri müstemlekatların, Türklerle alakalarını kesmek için Türkiye dairesinde dinsizliği neşretmek için; ifsad komitesi namında bir komite, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akaranesi, Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya alet edenler, istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler, dinsiz komite, Mason komitesi[13] ifadelerini çok kullanıp, bu gizli komiteye dikkat çeker.

-Soros 17 milyon lira aktardı.

Gezi iddianamesinde birçok ülkede kadife devrimler peşinde koşan George Soros ve kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı da var. Vakfın 2008-2017 yılları arasında 136 derneğe 17 milyon lira aktardığı tespit edildi. Soros’un Osman Kavala’nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür A.Ş’ye, çeşitli STK’lara dağıtılmak üzere 13 milyon 526 bin dolar verdiği daha önce biliniyordu.

Soros’un fonladığı dernekler arasında çok sayıda LGBT derneklerinin olması dikkat çekiyor. Toplumun genetiğiyle oynanmasına yönelik bir proje olarak görülen derneklere Açık Toplum Vakfı tarafından binlerce liralık fon akışı sağlandı.[14]

-“Thornburg diyor ki: “Türkiye, Avrupa’nın stratejik Doğu kalesi ve Ortadoğu’nun Kuzey kalesi olmaktan daha önemli olarak Amerikan çıkarlarının büyük bir önem kazandığı yerde bulunmaktadır.”[15]

-“Belçika, Hollanda, Amerika, Japonya Dünya’nın geri kalmış bölgelerini, daha da geri kalmaları pahasına sömürü yarışına geçmişlerdir.”[16]

-“İMF ve Dünya Bankası, birlikte çalışırlar ve her ikisi de ABD Emperyalizmi’nin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Dünya Düzeni’nin kurumlarıdır. Daha sonra bunlara ABD’nin bir başka kurumu eklenir: AID..”[17]

-Deaşlılarla mücadele ettğini söyleyen işte Abd;

“DEAŞ ABD üslerine taşınıyor.

ABD, bir yandan Türkiye’nin operasyonunu engellemek için Suriye’nin kuzeyinde ‘Avrupa gücü’ konuşlandırmaya uğraşırken bir yandan da DEAŞ’lıları kamyonlarla Suriye’deki askeri üslerine taşıyıp korumaya alıyor. DEAŞ’lılardan bazısı sabotaj eylemleri için Türkiye sınırına, üst düzey isimler ise sahte pasaportlarla başka ülkelere sevk edilecek.”[18]

-Cesur adam şeytanın suratına. Bakmaya Cesaret edip. Ona şeytan olduğunu söyleyen adamdır. Amerika başkanı James Garfield.

-Türkiyenin kuruluşundan bu güne Masonlar gayet etkili olarak idare ve yönetimde etkin rol oynamışlardır.[19]

-NATO Türkiye ve Ortadoğu’da yani Türkiye de darbe yapmak, Türkiye’yi ve İsläm ülkelerini kontrol etmek için kuruldu.

Ali Bulaç’ın ‘PKK, NATO’ya müracaat ederse NATO Güneydoğu’yu işgal edebilir’

Gerekçesi de NATO’nun yeni konsepti gereği “kriz bölgeleri”ne müdahale edebilmesiymiş.[20]

-27 Mayıs 1960 darbesini yapanların ilk açıklamasında; “Bütün ittifak ve taahhütlerimize sadığız. NATO’ya inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO’ya bağlıyız.”

-TRT’de yayınlanan korsan bildiride:

“Yurtta Sulh Konseyi BM-NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır.” 

-28 Şubat zulmü yaşatılmaya çalışılıyor.[21]

-Şimdilerde de mevcut hükümetin daha doğrusu Erdoğan-ın başarısız olması için eski yol arkadaşları kirli ittifak ve vefasızlık yaparak adeta Telli Babaya gidip tel bağlayacaklar.

-Erdoğan-ın Gül-den farkı, eski ve eskimiş, eskide kalmış gömleğini birinin çıkarırken, diğerinin eski gömleğiyle ve eski gömleklilerle iş yapmasıdır.

Gül gömleğini çıkarmayanları toplamaya çalışmaktadır.

Yani eskiye dönme sevdasıdır.

Babacanla da yenileri eskilerle birleştirme oyununu sürdürmektedir.

Davutoğlu-nun da biriktirdiklerini –ne kadar kaldıysa?- eklemek istiyor.

-Saadet de 70- lere dönüyor, hala geride ve geriden geliyor.

PKK- ya oy vermek, dağa eşkıya avlamaya giden askere geri dön, PKK’yı rahat bırak ve daha ötesi,dağı yönettiğin gibi gel şehride idare et, demektir. Nitekim buda yapılmış ve hemen hemen bugün hepsinin yerine kayyum atanmıştır.

-Hem dünyada ve hem de Türkiye ve islam dünyasında Deccalizim ve süfyanizmin son devreleri ve de islamın üçüncü devresi olan şeriat yani siyaset yani yönetim ve idare dönemi başlamış ve mücadelesi devam etmektedir.

MEHMET ÖZÇELİK

03-03-2019


[1] Tamer Korkmaz – Amerikan Iktidarinin Sonu.Sh.3.

[2] Age.4.

[3] Age.5.

[4] Age.6.

[5] Age.10.

[6] Age.11.

[7] Age.19.

[8] Age.26.

[9] Age.27.

[10] Age.28.

[11] Age.35.

[12] Bak.Age.40.

[13] http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/arama/komite

[14] https://www.yenisafak.com/gundem/soros-17-milyon-lira-aktardi-3449419

[15] Oltadaki balık Türkiye.M.E.Değer.12.

[16] Age. 21.

[17] Age.117.

[18] https://www.yenisafak.com/dunya/deas-abd-uslerine-tasiniyor-3446939

[19] https://m.youtube.com/watch?v=V9JmIhz4Bv8

-Yüzyılın itirafı: https://m.youtube.com/watch?v=VtCs3-qLNAI

https://www.google.com/amp/s/m.yeniakit.com.tr/amp/haber/247109/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilin-itirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar

[20] https://www.google.com/amp/s/m.yeniakit.com.tr/amp/haber/94302/paralel-yazar-ali-bulac-pkkya-yol-gosterdi

[21] http://video.haber7.com/video-galeri/135886-biliyorum-cok-zulme-ugradiniz

Loading

No ResponsesMart 4th, 2019