DÜRÜST MÜYÜZ

DÜRÜST MÜYÜZ

Pek değiliz dediğinizi duyar gibiyim.

Ne kadar dürüstüz?

Tartışılabilir değil mi?

Dürüstlük, her noktada, inanç ve amelde, insanlıkta istikameti elde etmek ve korumaktır.

Özellikle ve özellikle bunun hayata yansıyan noktası olan sözlerimizde bu dürüstlüğü ne kadar göstermekteyiz?

Bediüzzaman Emevi camiinde verdiği hutbede;

“Evet, sıdk ve doğruluk, İslamiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir; riyakarlık fiilî .bir nevî yalancılıktır, dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır, nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sani-i Zülcelalin kudretine iftira etmektir.
Küfür, bütün envaıyla kizbdir, yalancılıktır; îman sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen, kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki, gaddar siyaset ve zalim propaganda, birbirine karıştırmış; beşerin kemalatını da karıştırmış.

Ey bu Cami-i Emevîdeki kardeşlerim ve kırk-elli sene sonra alem-i İslam mescid-i kebîrindeki dört yüz milyon ehl-i îman olan ihvanımız! Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetü’i-vüska, sıdktır; yani, en muhkem ve onunla bağlanacak zincir, doğruluktur.Amma, maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiştir.”[1]

Başka zamanda üç yerde söylenilmesi caiz olan yalanı bu zaman neshetmiş, ortadan kaldırmıştır.

Bunu şunun için dile getirdim;

-Bir ilde ezan yarışması dolayısıyla saat 9.00 da orada olmamız ve yoklamanın yapılarak yarışmanın o saatte başlayacağını söylemişlerdi.

Zorluklara ragmen erkenden vardık. Ancak yarışma 10.00 da başladı.

Heyetinden yarışmacılara kadar sözünde durmama hepsinde olmuştu.

Bu durumdan rahatsızlığı bir arkadaşa söylediğimde cevaben;

Bu devamlı böyle oluyor, demişti.

Yani devamlı dürüst değiliz, demekti.

Bu durumun Diyanet ve İlahiyat camiasında olması gerçekten üzücü bir durumdur.

Batıda uçak-otobüs v trenlerin kalkışı konusunda; tam saat başları olmayıp, zamanın öneminden dolayı, 5.13, 14.37, gibi küsuratlı saatlerde kalktığı ve de beklemediği söylenmektedir.

Ezan saatlerine de dikkat ettiğimizde, tam saat başlarında değil, küsuratlı olarak okunmaktadır. 12-56, 15.24 gibi.

İslam dünyasının kaybettiği değer ve içerisine düştüğü sıkıntı; istikameti ve doğruluğu kaybetmesidir.

“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah,
Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.”Ziya Paşa.

MEHMET ÖZÇELİK

15-02-2019


[1] Tarihçe-i Hayat Birinci Kısım: İlk Hayatı. Sh.85-86.

Loading

No ResponsesŞubat 16th, 2019