MASONLAR İŞ BAŞINDA

-Bediüzzaman özellikle Türkiyede dinsiz bir komiteden bahseder.

Bütün menfiliklerin altında bunların olduğunu söylerken, özellikle bunların masonlar olduğuna da işaret eder.

-Bu konuda daha önce de yazmıştım.[1]

-Masonlar zahiren sakin, sessiz gibi görünse de, gayet derinden yürümektedir.

Devletin önemli noktalarına getirdikleri adamlarına önemli bir iş yaptırarak, bir çok alanda etkili olmayı sağlar.

Geçmişe doğru baktığımızda devletin tüm damarlarında dolaştıklarını görürüz.

-Kendisinin mason olduğunu söyleyen Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi;” Beni masonluktan soğutan olaylardan biri, Demirel meselesi olmuştur… Süleyman Demirel masondu. Hem de üstadlığa kadar çıkmış bir masondu.” [2]

-İlk kopmam Demirel’in AP Genel Başkanı olacağı zaman, mason olmadığını belirten bir belge istemesiyle başladı… Bu mektup kendisine verildi.”[3]

-”Devlet Başkanı Türk asıllı bir başka mason da K. Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tır. Denktaş bir İngiliz Mason locasına bağlıdır.”[4]

-”1911 yılında toplanmış Belfort Mason Kongresi tutanaklarındaki şu söz:
«Unutmayalım ki biz masonlar din düşmanıyız. Localarımızda bütün gayretlerimizi göstererek dinin her tiirlü tezahür şeklini imha edeceğiz.»
-Gene bu örneklerden bir başkası, 1866 yılı yayını Fransız Maşrık-ı Âzam Bülteni denen belgenin 545’inci sayfasındaki şu sözler:

«Dindar kimseler localara kabul edilmezler. Locaya giren her yeni insan herşeyden önce hür fikirli bir adam olmalıdır. Hakiki farmason dindar olmaz.»
Daha çok Fransızca belgelerden aktarılan bu ve benzeri görüşler ise, Türkiye’de yayımlanan, masonlara kar­şı hemen her kitapta sayfalar boyu sergilenip durmaktadır.”
[5]

-”Türkiyeli mason düşmanlarından Cevat Rı­fat Atılhan’ın MASONLUK NEDİR adlı kitabında, «Masonluk yahudi şeriatının başka bir maskesi, yeni bir ismidir. Farmasonların dinleri Kabbale yahudi dini, adetleri, rumuzları, ananeleri, ibadetleri ve herşeyleri İbrani’­dir… Muharref Tevrat ve yahudiliğe bağlıdır, siyonizm amaline hizmet ederler…»[6]

-”Masonların Akasya adlı dergilerinin 1908 yılmda yayımlanan 62. sayısındaki şu sözler de, masonlarla yahudiler arasındaki bağın en açık bir işareti olarak sık sık ileri sürülür:
«Yahudisiz hiç bir mason locanı yoktur. Yahudi Havralarında hiç bir mezhep mevcut değildir. Orada Farmasonlarda olduğu gibi yalnız semboller vardır. Bundan dolayıdır ki İsmail Mabedi bizim tabii müttefikimizdir. Ve bu sebebledir ki Masonlar arasında geniş miktarda yahudiler vardır.»
Aynı Akasya Dergisinin gene 1908 yılında yayınlanan 98. sayısındaki şu sözler de öyle:

«Farmasonluk, Yahudi düşmanlığından uzaktır. Yalı udiler müsavi haklarla localara girmekte serbesttirler.”[7]

-”Amerika Birleşik Devletlerinde 4 veya 5 milyon mason vardır. Ve gene Otto Bachmann’a göre,
«Birleşik Amerika’daki her beş masondan biri 32’nci derecededir.»[8]

Türkiyeye bu kadar baskı yapıp, control altına almasının sebebi çok net anlaşılıyor değil mi?

1960-dan beri her vesile ile bize darbelerle müdahale eden Abd, bu günde bize destek olanlara müdahale etmektedir.

-Guaido, Maduro’yu devirebilmek için askerlerle görüştüğünü açıkladı.

ABD’nin desteği ile Venezuela’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Amerikan gazetesi Washington Post’a verdiği demeçte seçilmiş Devlet Başkanı Maduro’yu devirmek için askerlerle görüştüğünü anlattı.[9]

-ABD-nin her dediğine Evet dememe zamanı.

Amerika’ya rest çekme ve dirsek gösterme zamanı.

Ona hayır demek, masonluğa hayır demektir.

-”Herşcyden önce bilinmesi gereken şey, masonluğun bir varsıllık (zenginlik) mesleği olduğudur. Yoksul kişi mason olamaz. Mason olabilmek için insanın kesinlikle Mr şeylerinin olması gerekir. Bu kural da, masonluğun, tarihin eski dönemlerinden beri hep birşeyi olan insanlar arasında kurulmuş benzeri kuruluşlardan kaynaklandığıdınm belirtisidir.”[10]

MEHMET ÖZÇELİK

11-02-2019


[1] http://www.tesbitler.com/index.php?s=mason

[2] DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE MASONLUK VE MASONLAR- İLHAMI SOYSAL –Sh.26.

[3] Age. 27,277,443.

[4] Age. 67.

[5] Age. 121.

[6] 130.

[7] 130-131.

[8] 191.

[9] https://www.yenisafak.com/dunya/guaido-maduroyu-devirebilmek-icin-askerlerle-gorustugunu-acikladi-3443487

[10] Age.207-208.

Loading

No ResponsesŞubat 11th, 2019