KUR’AN-I KERİM-DE PEYGAMBER BEDDUALARI

KUR’AN-I KERİM-DE PEYGAMBER BEDDUALARI

Kur’an-ı Kerim-de Peygamber bedduaları bulunmaktadır.

Peygamberimiz ve de peygamberler beddua etmişlerdir.

“Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.”[1]

“Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!”

Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler.”

Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”[2]

“Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!

Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!”[3]

“Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!”[4]

“Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!”[5]

“Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!”[6]

“Kahrolası (inkârcı) insan! Ne nankördür o!”[7]

“Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lânete uğrasınlar! Hayır, O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah, bozguncuları sevmez.”[8]

-Kafirleri tehdit eden ayetler bulunmaktadır.

Allah günah işleyen kavimlerle beraber, onlara sessiz kalanları da helak etmiştir. Şuayb kavmi gibi.

Karun şımarıklığından dolayı yerin dibine malıyla birlikte batırılmıştır.

Kehf Suresinde iki adam örneği anlatılır. [9]

Nice zalim ülkeleri helak etmiştir.[10]

Lanet olsun Esede ve etbaına, terörü ve teröristi destekleyip besleyene, içteki ve dıştaki hainlere…

-Lian ayetiyle lanetleşme anlatılır. [11]

 Allah her şeye, insana ve ameline değer veriyor ve ciddiye alıyor.

Kur’an-ı Kerim-de ağaç bile lanetlenmiştir. Bunun cehennemdeki zakkum ağacı olduğu ifade edilmektedir. [12]

Kur’an-ı Kerim-de lanete uğrayanlar belirtilmiştir.[13]

Kafirler ahirette pişmanlıklarını dile getireceklerdir.

Münafıkların rahmetten mahrumiyetleri için cenaze namazlarının kılınmasını nehyetmiştir.

Cehennemin insan ve cinlerle doldurulacağını söylemiştir.

İsrail oğullarına lanet edilmiştir.

Şeytan lanetlenmiştir.

MEHMET ÖZÇELİK

23-12-2018


[1] Tebbet-1.

[2] Nuh.26-28.

[3] Müddessir.19-20. 11-25 arası Velid b. Müğire hakkında olduğu rivayet edilir.

[4] Tevbe.30.

[5] Münafikun.4.

[6] Zariyat-10-11.

[7] Abese-17.

[8] Maide-64.

[9] Kehf.32-44.

[10] Hac-48.

[11] Nur-6-9.

[12] İsra-60.

[13] Lanete uğratılanlar; 2/88,162, 3/86-88, 44/44-47,51-52,93,116-118, 5/13,60,78, 7/44, 9/68,11/18,59-60,96-99, 13/25, 15/34-35, 24/7,23, 33/57,60-61,64-68, 40/51-52, 47/22-23, 48/6.

Loading

No ResponsesAralık 23rd, 2018