İKİ EKİN YERİ

İKİ EKİN YERİ

Allah iki Ekin yeri yaratmıştır.

Bunlardan birisi kalp, diğeri ise topraktır.

Toprağa ekilen maddi tohum vardır.

Kalbe ekilen ise muhabbettir.

Toprağa ekilen habbe ekilen habbe ile, kalbe ekilen muhabbet kök olarak aynı yere dayanır.

Muhabbet habbenin manevi, habbe ise muhabbetin maddi halidir.

-Kul olmak için yanmak ve kül olmak gerekir.

Habbe toprağın kalbinde eriyip çürür, kendini habbesine feda eder.

Bir ölür bin dirilir.

Binlerin doğumunu bir habbe yoklukla ve yoklukta var olur, varlık bulur.

Duygular da kalb tarlasının muhabbet toprağında fani olursa, bakileşir, varlığını nesiller boyu devam ettirir.

-İnsanın yaratılmasına  verilen kararın gerekçesi bilgi sahibi olmasıdır.

Bilgiyi akıl tarlasına eken insanlar, kalp toprağında yeşertmektedirler.

İslamiyet suyu ile sulayıp solmasını engellerken, iman güneşiyle de varlığını devam ettirmektedirler.

-İnsan bu dünyaya hem ekmeye ve hem de ekilmeye gelmiştir.

Hadiste; Dünya ahiretin tarlasıdır, ifadesiyle insan bu dünyada ne ekerse, ahirette de elbette onu biçer.

Duygularıyla da bu dünyada ekilen insanlar, duygularının açılımı ve açılmasıyla da ahirette o nisbette yararlanırlar.

Ahirette gelişim ve büyüme, bu dünyadaki duyguların açılımı nisbetiyledir.

O aradaki fark ebediyyen kapanmayacaktır.

Cenab-ı Hakkın isimlerinin en çok tecelli ettiği yer topraktır.

Cenab-ı Hakkın Hadis-i Kudsi de; -Ben yere ve göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım.- dediği külli mana, kalpde tecelli etmektedir.

İkisi de kibri değil, tevazuyu simgelemektedir.

Görünmeyen ve pek bilinmeyen ancak çok hakikatları izhar eden iki cevher.

Kalp Allaha bakarken, toprak kainata bakmaktadır.

Toprak kainattaki lafızları sünbül verirken, kalp mana mahsulatını netice vermektedir.

Adeta kainata insan kalbinden rasad etmekte, gözetip gözetleyerek, müşahede ve temaşa etmektedir.

-Sadık Yâr.

Toprak en iyi yâr.

Kara topraktır benim güzel yârim.

Allah yâr, ğayrı bâr, bu dünya dar, ukba ise dâr-ı karar.

-Cem Karaca- nın , Allah Yar şiirinde;

Dervişanız hak dost deriz
Dervişanız dervişan
Allah yar yar
Bu can emanet bu bedene
Sonunda sararlar kefene
Allah yar yar
Yol bir akıl bir
Bak da görebil
Sev korkma sakın
Rab sana yakın
Allah yar yar
Üç var yedi var
Oniki var kırk var
Altı bin altıyüzaltmışaltı inen var
Allah yar yar…

Aşık Veysel, uzunca şiirinden bir cümle olarak;

KARA TOPRAK

Dost dost diye nicesine sarıldım.

Benim sâdık yârim kara topraktır.

Beyhude dolandım boşa yoruldum.

Benim sâdık yârim kara topraktır.

MEHMET ÖZÇELİK

12-12-2018

Loading

No ResponsesAralık 12th, 2018