EĞİTİM ANKETİ

EĞİTİM ANKETİ

Watsapp-ta bir yakınım bir anket paylaşmıştı. Üniversitede yapılan bu ankette, soru olarak, Hz. Peygamberin beş sünnetini yazın, şeklinde idi.

Cevapta; Sakal, Sarık, Cübbe, Misvak, Ateş, vs.

Altına düşülen notta ise;

Bir tane üniversiteli çıkıp Peygamber Efendimizin ahlaki ve güzel özelliklerini yazmamışlar, diyordu. Bu durum bende düşündürücü bir etki yaptı. Mesele sayılan şeylerin önemsizliğinden olmayıp, yetersizliğinden, farklı bakış açısından ve de özellikle medyanın farklı yansıtmalarından kaynaklanmaktadır.

Belki de üniversitelerimizin kaliteli bir eğitim vermemesindendir.

Veya bir öz eleştiri yapacak olursak;

Bir üniversitenin Rektör, Dekan ve Öğretim görevlileri ile, Milli Eğitim Müdür, Okul Müdürü ve Öğretmenlerin buluştuğu bir ortamda üniversite elemanları Milli Eğitim elemanlarını tenkid ederek şöyle diyor;

Sizler bizlere nasıl öğrenci gönderiyorsunuz; eksik, yetişmemiş, boş, hayatı bilmeyen, tenbel, vs.

Milli Eğitimin elemanları cevaben;

O öğrenciler sizin yetiştirdiğiniz öğretmenler tarafından eğitilmiş olup, sizlerin ürününüzdür.

Verdiğinizi deriyorsunuz.

Ne verdiniz ki, ne istiyorsunuz?

Bizim öğrencileri sizin yetiştirdiğiniz eğitmenler eğitti.

Zincirleme olarak bu çarkta her dişlinin bir sorumluluğu vardır. Bu durum irdelenmeli, çarkın ve dişlinin neresinde bir bozukluk olduğu vuzuha kavuşturulmalıdır.

Bu mal!? neden defolu çıkıyor?

Malın neresi bozuk?

Eğitimden mi, eğitmenden mi yoksa her ikisinden mi?

Veya eğitimi yapan ve direktif verip onaylayanlardan mı?

Bir yerlerde hatta çok yerlerde bozukluğun olduğu bir gerçektir.

Bende Aihl-nde girmiş olduğum 9 tane 12.sınıf ve 180 kadar öğrenci üzerinde – rahatlıkla yazmalarını sağlamak için isimlerini yazmadan- aşağıdaki soruları sorup, aldığım cevapları da sizlerle paylaşıyorum.

Aldığım cevaplar özellikle birincisi korktuğum gibi olmayıp sevindiriciydi.

 

EĞİTİM ANKETİ

A-Peygamber Eendimiz Hz. Muhammed deyince aklınıza gelen ilk beş şeyi yazınız.


Gül, Nur, Güzel ahlak, Salih amel, Doğru bilgi, Hicret, Merhamet, Mekke, Medine, Salavat, Kur’an-ı Kerim, Allahın kulu, Adalet, Ümmet, Sıcak kanlılık, Sabır, Kâbe, Sözüne Sadık, Yumuşak kalbli, Allah için cihat, Cennet, İstişare, Allah sevgisi, Baş Komutan, Şefkat, İkna kabiliyeti, İnsan sevgisi, Lider, Yaradanın en sevdiği kulu, Cömert, Sağlam bir iman, Çektiği eziyetler, İslâm için yaptığı savaşlar, Ateistlerin saldırısı, Üzüntü, Özlem, Model, Vicdan, Alemlere rahmet, Hilye-i Şerif, Güllerin Efendisi, Nur yüzlü, İslâmın baş tacı, İslâmın yaşam sembolü, Allahın seçtiği kimse, Şefaatçı, Ben beni görmeden seven ümmetimi almadan cennete gitmem diyen bir Peygamber oluşu, İsmi çocuklara en çok verilen isim, 571de doğdu, Sahabeler, Adamın Hası, Söz Fiil Davranış ve Sünnet, Hoşgörü,Günahsız olmak, Dünyaya örnek tek İnsan, Allahın Habibi, Hatemul Enbiya, Cebrail, Bütün güzellikler, Bu alem onun hürmetine yaratıldı, Ayı ikiye bölmesi, Kızların diri diri gömüldüğü zamanda kızını omuzunda gezdirmesi, İnsanlara değer veren kişi, Dürüstlük, İslâm devleti başkanı.


 

B-Kur’an-ı Kerim  deyince aklınıza gelen ilk beş şeyi yazınız.


Ezber yapılacak sureler, Hayat kitabımız, Anlamak için okumalıyız, Anladıklarımızı hayatımıza geçirmeliyiz, İbadet, Alak Suresi, İlk âyet, İslâmın sembolü, Müslümanlar, Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Melekler, Mekke, Medine, Allah, Hüküm, Rahmet, Her iki hayatta mutluluk, Ceza ve Mükafat, Ruha şifa, Yaşam kaynağı, Mucize, Değiştirilemez, Unutturulamaz, Sükûnet, İslâmın kapısı, Medeniyet, Öğreten, Cennetin anahtarı, Mekke ve Medinede olan olaylar, Bütün asırlara hitap eden Kitap, hem dua hem zikir, İlim deryası. âhiretteki akibetimize rehberlik eden, Ruhani duygular, Hafız adaylarının Kuran ile geçirdiği safhalar, 4 büyük kitabın en büyüğü, Allah lafzı, İmanın temel kaynağı, Ruhu dinlendirici, Apaçık delilli kitap, Melek, Cin, Şeytan, Bereket, Belli başlı sevdiğim âyetler, Rahmet, Furkan, Maymuna dönenler, Dinin kişisel kâr ve kazanç için kullanımı, 30 cüz, 600 sayfa, Arapça, Öğretmenlerimiz, Peygamberlerin hayatları, Hidayet rehberi, Şifre, Son Kitap, Mucize, Manevi uyarıcı, Meal, Dua, Anlaşılması güç bir kaynak, Kusursuz bilgiler, Allahın sözleri, Öğüt, Hira mağarası, Cihat, Gerçekler, Hayata dair herşey, Kıssa, Mesaj, Rabbimiz, Peygamberimiz, Cebrail, İnsan, İslâmiyet, Zorlu hayatlar, Doğruya götüren bir araç, Kutsal kitap, Ölüm, Ankebut suresi, Hayatın kural Kitabı, Tecvid, Bilgi, Rehber, Âhiret, Sevap, Farz, Vacip, Haram, Helâl, Emir, Kıyamet, Şifa, Esma-ül Hüsna, Işık kaynağı, Ölüler için değil dirilere inmiş olması, Hayatın her türlü sırrı, Allahın mektubu, Sosyal ilişkiler, Kadir gecesi inmesi, İnsanı rahatlatan kitap, Tekvir suresi, Cennete götürecek Kitap, Şifre kaynağı, İmtihana tutulan insanların cevap anahtarı, Allahın insanlardan ne istediğini açıklayıcı, Kelamullah, Toplumu düzenleyici, Bozulmamış tek kitap, Dertlere derman, Evrensel, Huzur…


 

C-Din deyince aklınıza gelen ilk beş şeyi yazınız.


Bağlanış, Yaşam tarzı, Çatı, Doğru ile yanlışı ayırıcı, Tuvaletten devlet yöneticiliğine kadar düzenleyici, İnsanların korunma ihtiyacı, Hayatı şekillendiren, Yaşama amacı, Mescid, Cami, Irklar, Ezan, Kurallara uyunca mutluluk, Mağfiret ve huzura götüren, Hürriyet, Yaratıcıya inanmak, Ruhsal psikolojiyi düzeltmek, Sosyal ilişkiyi düzenleme, İhtiyaç, Kul ile Allah arasındaki bağlantı, Hukuk, Eşitlik, Aklın yolu, Zulmü yasaklayıcı, Kutsallık, Dini olmayanın geleceği yoktur, Helâl Haram, Kural, Fıtrat, Hak Batıl mücadelesi, Fitre, Bağlılık, Yakarma, İnanç, Güven, Sığınma, Yaşayış biçimi, Allah, Dua, Abdest, Emir ve Yasaklar, İnsaniyet, İhtiyaç,f Fkıh, Tefsir, İslâmi ilimler, Yaşam tarzı, Kıble, Halifelik, Hayatta kişiyi aşan durumlarda manevi yardım, İnsanlara umut vadeder, Allaha ulaştırır, İnsanları tek çatı altında toplar, İman, Cennetin anahtarını almak, Maneviyatını güçlendirmek, Son nefeste imanlı gitmek, Allah yolunda uğraş vermek, Düzen,mezhepler, İlahi kurallar, Allaha ulaşmak, İbadetler, İnsanın kendini güvende hissettiği manevi test, Yasak, Mensubu olduğum toplumun adetleri, Dava, Kurtuluş, Yaratılış… 

D-Eğitim ve Okul deyince aklınıza gelen ilk beş şeyi yazınız.


Bir çok insanın harcanması, Geleceğin kararması, Oy çiftlikleri, Aileden uzaklık, Günlük yol, Sabah akşam, Yetersiz öğretmenler, İsteksiz öğrenciler, Koyun- sürü- çoban, Hayatımı belirleyen kurum, Geçmişi bilip geleceğe adım attıran kurum, Eğitim kalitesiz, Malzemeler tamam ama metot yanlış, Boş vakit, Zor bir hayat, Dinlemek, Futbol, Dersler çok, Ders saatleri aşırı, Ne zaman bitecek, Matematik, Vakit geçirmek, Ağlamak, Gülmek, Eğlenmek, Zorluklarla mücadeleyi öğrenmek, Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum, Hapishane, Egoist hocalar, Sevilmeyen yer, Zorunlu eğitim, Boşa zaman harcama, Gerek bile duyulmayan, Sıkıcı, 8 saat okul mu olur, Hafta sonu kursu kaldırılsın, Sessiz bir hastane, Ölüm, Uykusuzluk, Sitres, Endişe, Olumsuz ne varsa, Eziyet, İşkence, Çile, Bunalım, Değişken bir sistem, Saçma, Tatil, Eğitim sisteminin olmaması, Ahlak eğitimi olmalı, Eğitim seviyesi olmalı, Bitkinlik, Yoğunluk, Kardeşlik, Sıkıntı, Sabah erken kalkmak, Yks, Askerlik sınavı, Uykusuzluk, Yazan, Araştıran, Çocukluğumuzu çalan, Gençliğimizi heba edip harcayan, Yarışa sokan, Hayatı öğrenme, Öğrenme, Bilgi, Bencillik, Gelecek, Test, Arkadaş, Velilere gösterilen saygının öğrencilere gösterilmemesi, Konular, Kantin, Sıralar, Üniversite, Sınav, Boş iş, Herkes istediği şeyi yapsın, Hayattan ve hayatın gerçeklerinden kopuk, Öğrencilerin boş konuşması, Her tür insanın olduğu yer, Sesimizi duymayan ve adil olmayan idare, Hiç bir şey, Boş okuma, Açık cezaevi, Müdür, Müdür Yardımcısı, Müfettiş, Nöbetçi, Test kitabı, Devamsızlık, Staj, Diploma, Mezuniyet, 8 saat yorgunluk, Zorunluluk, İkinci evimiz, Aradığımız yok, Siyaset yeri, Edebin yolu, Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurmu, Sevap kazanma yeri, Sohbet, Muhabbet, Saygı, Sevgi, Dürüstlük, İnsanlık, İlgimizi çekmiyor, Düzen yok, İlim irfan yeri ancak amacından uzak, Tertip, Düzen, Ahlaki değerlere uygun yaşama, Başarı, Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden ve nasıl bütün dersleri anlasın, Edep, Haya, İnsanlık, Ahlakın öğretildiği yer, Bilgilerle yolumuzu aydınlatan insanlar, Mehmet Özçelik, Verimsiz dersler, Gereksiz öğrenciler, İslâma- vatana- millete hayırlı insan yetiştiren yer, Sistemdeki yanlışlar…


 

E-Üniversiteye  gitmek istiyormusunuz. Evet veya Hayır.

Katılanların % 98.i Üniversiteye gitmek istiyor ancak gerekçeleri temel bazı noktalarda birleşiyor. Sadece bir öğrenci kararsız çıktı ancak ne kadarı ümit verir?

 

F-Üniversiteye neden Girmek  veya Girmemek istiyorsunuz.

Aklınıza gelen ilk beş şeyi yazınız.


Yoksullara katkı sağlayabilmek, Allahın adını tüm cihana yaymak, Al bayrağımızı dalgalandıran, İlgilendiğim alanı sürdürmek, Tecrübe edinmek, İlimle imanımı ve ibadetimi arttırmak, Hayatımı düzene koymak, İman varsa imkan vardır, Esnaf olacağım, Olgunlaşmak için, İdeal sahibi olmak için, Kariyer yapmak için, Cehaletten kurtulmak, Yaşamın zorluklarını tatmak, Sorumluluk yüklenmek, Çevremin güvenini boşa çıkarmamak, Hedefe ilk adım, Evlenmek için, Statü ve prestij arttırma, Lise mezunluğu yetmiyor, Evrensel bakmak için, Parlak gelecek, Ssk.lı iş, Devlet memurluğu, Durumumuz iyi değil, Okumam lazım, Diploma için, Farklı bir ortam, Başka çarem yok, Sevdiğim için, Ülkeye katkım olması için, Aileden uzakta yaşamaya alışmak, Toplumu cahillikten kurtarmak, Hazır değilim, İmkan sağlanmış yol, İslami ilimleri öğrenmek, İslama hizmet, Para kazanmak, Hedefe ulaşmak, Değer kazanmak, İlim öğrenmek, Hayalimi gerçekleştirmek, Kimseye ağız açmamak için, Bir şeylere sahip olmak için, Ortamdaki ağırlığım için, Kendimi geliştirmek, Medeniyetleri öğrenmek, Sorumluluk, 12 yıl boşa gitmesin diye, Okumayana kız vermiyorlar, Spor alanında başarılı olmak, Büyüdüğümü hissetmek, Vatana ve millete hizmet etmek, Kendimin ve ülkemin geleceğini kurtarmak, Yanlış sistem, Hayatımın dönüm noktası, Başarıya son bir adım, Sırtı devlete dayamak, Evlenmek, Mecburiyet, Ortam görmek, Askeri üniversite, Dine hizmet için, Etkili olmak, Hayırlı evlât olmak, Allah yolunda gitmek, Anne babama hayırlı bir evlât olmak, Milleti eğitmek, Allahın dinini öğretmek, Kızıl elmaya bir adım daha yaklaşmak, Daha az çalışma ve daha çok para, Ortam güzel, Mezun olunca iş bulamıyorum, Gençliğimin en güzel yılları dört duvar arasında geçecek, Ahlakım bozulabilir, 30 gün sömestr tatili oluyormuş..büt gibi sınavlara kalmazsan direk tatil, İstediğin zaman derse gir çık, Asistan olursan değme keyfine, Üniversiteye girmesem de çalışırım, Geliştirme yeri, Allah rızası için, Kendim için, Ailemi mutlu etmek için, Çevre faktörü, Ortam güzel olduğundan, Özgür olduğundan, İstediğin derse giriyorsun, Medeniyet, Diğer insanlara karşı tutum, Para, Aile baskısı, İlk neden, Kültürlü yaşamak, Fen öğrenmek, Toplum baskısı, Farkındalık kazandırması, Kayseriden kurtulmak için, Temiz hava solumak, Dil öğrenmek istiyorum, 1400 yıllık müktesebatın ilmi müdafaası için, Ailem için, İyi bir yaşam için, İslâm için, Arayan değil aranan olmak için, İlim bizlere farz olduğu için…


MEHMET ÖZÇELİK

19-03-2018

Loading

No ResponsesMart 19th, 2018