T O P R A K

T O P R A K

Cenâb-ı Hakkın kudretiyle kesif olarak yaratılan toprak;varlıklara bağrını açmış,analık yapmaktadır.

Varlıkların en üstünü olan insan,ondan yaratılmıştır.

Varlığı ondan elde edilenler de,varlığını onunla devam ettirmekte ve etmektedirler.

O’ndan oluşub,onunla devam eden insan,neticede onda sonlanıp,onun bağrına yatırılmaktadır.

Topraktan her şeyi yiyen insan,sonunda ve sonuçta yine onun tarafından yenilmekte ve tüketilmektedir. Yani yine aslına dönmektedir.

Tevazuun yani alçak gönüllüğün simgesi olan toprak,gurur ve kibrin simgesi olan ateşe galib gelmiştir. Zira toprak üretirken,ateş yeyip bitirmektedir. Bir yandan içine atılan her şeyi yeyip bitirirken,diğer yandan içine atılan tohumları bitirmekte,yeşertmektedir. Çünkü o,su ile beraber Rahmaniyetin ve Rahimiyetin birer arşıdırlar.

Toprak hayat olup,hayata kaynaklık etmektedir.

Cenâb-ı Hakkın isimlerinin bir çok tecellisi toprakta gerçekleşmektedir.

Hayat ve esmâya yeryüzünde arş-lık yapmaktadır.

Kıymetli olan toprak çok-ca bulunmakla kıymetini gerçek olarak göstermektedir.

Bir avuç topraktan yani bir şeyden her şey yaratılmaktadır.

Tüm sebze ve meyveler renkleri,koku ve tatlarıyla,kalıblıklarıyla,desen ve motif gibi tüm güzelliklere kaynaklık yapmaktadır.

Toprak bir fabrikadır. Oda öyle bir fabrika ki;her türlü mahsulü veren bir fabrika,fabrika üreten bir fabrikadır.

Toprak kendisi tevazuundan şeffaflığını gizlemiş,sönük bir vaziyette dururken,çok şeffaf ve saflıkları bağrından çıkarmaktadır.

Ana kucağı,şefkat kucağı. Ümit kaynağı. Sevgi ocağı. Canlıların sığınağı.

İnsan böyle bir kucağa müracaat etmekte,bütün sıkıntılardan kurtulmak üzere hürriyetini orada aramakta,rahatını orada bulmaktadır.

Toprak yük değil,yükleri almaktadır.

Toprak ülfet ve ünsiyettir. Ateş gibi korkutucu ve ürpertici değildir.

Koca dünyayı o sırtlamış,aynanın arka yüzü gibi tüm güzelliklerin görünmesinde ma’kes olmuştur.

Yani hayata kaynaklık yapan toprak;hayat olan suyu bağrından fışkırtmakta,canlılara analık yapmakta ve kucak açarak varlıklarının devamına vesile olmaktadır.

Aşağıda,ayak altında olan toprak,yukarıları yönlendirmekte,yücelere ulvi insanları sevk etmektedir. Bunun sırrı;fani olmaktadır.

Gerçek ve hakiki varlık;Allah-ın varlığıdır. Böylece Allah-ın sonsuz varlığı karşısında,sonsuz yokluğunu gösterip,onun varlığına ayna olmakla var olmuş,varlığa çıkmış,çok varlıkların varlığına da sebeb teşkil etmiştir.

Gerçek varlık,onun da ötesinde üstünlük ve ilahlık iddiasında bulunan şeytan,fir’avn,Karun gibiler zillet ile giderken; Varlığını Allah-ın varlığına bağlayan,tüm kemal sıfatların zirvesinde olan Muhammed Aleyhis-salâtu ves-selam ve diğer Peygamberler ve onların yolunda devam edenler ise;zahiren yok olmuş görünseler bile,hakikatta gönüllerde,hafızalarda ve gerçek varlık alemlerinde varlıklarını sürdürmektedirler.

Böylece varlığın kendileri ve kendilerinden kaynaklandığını söyleyenler yok olurken,yokluktan gelib,varlığını Allah-ın varlığına dayandıranlar ise,var olmuşlardır.

Toprak varlık yolunda,varlığın bir simgesidir.

-“Ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurlu hayat verdik ve ondan dane çıkardık İşte onlar bundan yerler.”[1]

Böylece ölü olan toprak hayata su ile kavuşmakta,hayatlılığını göstermektedir. Sebze ve meyve vermeye ancak suya kavuşunca verebilmekte..tıpkı bedenin ruha kavuşması gibi…

“Ve her canlı şeyi sudan yarattık…”[2]

Hadiste:”Bir kaba,köpek banmışsa,onun temizlenmesi,yedi kere su ile yıkanmasına bağlıdır,hatta bunların ilki toprakla olmalıdır.”[3]

Toprak en iyi temizleyicidir de… İçine düşeni eritmekte ve üğütmektedir.

Su ve taşa[4] annelik yapan toprak,tohumun toprak altındaki durumu[5] ve geçirdiği inkilablarla hayata olan mazhariyeti.

Kur’an-ı Kerim-de,Mü’min;toprağı verimli yere,kafir ve münafık ise;fena ve verimsiz toprağa benzetilmektedir.[6]

13-03-2000

. MEHMET ÖZÇELİK

[1] Yasin.33.

[2] Enbiya.30.

[3] Kütüb-ü Sitte. prof. İ. Canan. 10 / 351.

[4] Mesnevi-i Nuriye. B. said Nursi. 241, Emirdağ Lahikası. B. Said Nursi. 1 / 238.

[5] Mearif. 97.

[6] A’raf. 58.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015