MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER BEYE

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER BEYE
Sayın Bakanım! Göreviniz elbetteki hiç kolay değil.Yılların birikimi söz konusu ancak buradaki başarı,bazı evveliyetlerin öne alınmasıyla önemli açılımlara kapı açacaktır.
Bir öğretmen olarak 26 yıllık bilgi ve tecrübe,gördüklerimden hareketle birkaç noktayı bilgilerinize arz edeceğim:
1-Okullarda eğitim müdürü ile idari müdür birbirinden ayrılsın.Eğitim müdürü sürekli eğitimin kalitesini yükselten araştırma,inceleme ve uygulamalarda bulunsun.
2-Milli Eğitim müfettişleri Eğitim müfettişleri olsun.
Bunlara gerekirse akademik imkan verilerek,sınıf sınıf,branş branş araştırmalarda bulunup,her ay öğretmenlere bu dökümanlarını sunsun ve göndersin.
Öğretmenleri sürekli destekleyen,besleyen,bilgilendirip,eğitim materyalleri sağlayan kurumlar olsun.
3-Sınıfların sayıları hızla düşürülsün.Ne öğretmen ne de öğrenci tam motive olamıyor.
4-Öğretmenlere genel ve özel eğitim kitapları gönderilsin.Gerekirse cüz-i olarak da olsa maaşlarından otomatik kesintiler sağlanarak okumaları sağlansın.
5-Öğretmen okuma evleri ve irtibat büroları oluşturulsun.
Öğretmenin okuması,öğrencinin okumasından önce gelir.Önce öğretmenin okumaları sağlansın.
6-Öğretmen her ay cd/dvd-lerle takviye edilsin.Görsel yayınlar gönderilsin.
7-Okullarda üniversite statüsünde branş odaları oluşturulsun,öğrencilerle bire bir irtibat,ilgi,başarıyı arttırıcı ortamlar sağlansın.
8-Resmiyette kalan rehberlik bölümleri araştırma,düzenleme ve uygulama birimleri haline dönüştürülsün,evrakçılıktan,resmiyetten kurtarılıp,samimiyet yerleri haline getirilsin.
9-Resmi,göstermelik uygulamalar,imza sirküleri,hantallıklar kaldırılsın.
10-Kutlamalar yıllar önceki yapılanların kopyası olarak değil,araştırma ve bilimsel çalışmaların yapıldığı ve sunulduğu ortamlara dönüştürülsün.
11-Milli Eğitim Bakanlığı en çok silkelenmesi gereken bir kurumdur.
Yapılacak ciddi reformlarla tüketen değil,üreten bir kurum haline getirilmelidir.
12-Sağlık Bakanlığında yapılan açılımlar ve başarılar gibi,başta Tevhid-i Tedrisat kanunu kaldırılarak,eğitimin toplum tarafından sahiplenilen bir kurum haline getirilmesi sağlanmalı,milli eğitim denetimde kalarak,özel sektörün bu işi yürütmesine imkan sağlanmalıdır.
13-Üniversiteye hazırlık dershaneleri yılların kaybını önlemek için,üniversitelerin bölümleri haline getirilsin.
14-Öğretmenin mesela 1,5 milyarlık maaşı 2,5 milyar yapılarak tam gün mesa-i ile okullarda çalışmaları,eğitimi geliştirme,alanları arttırma,velilerle irtibatlanma, öğrencilerin danışmalarına imkan tanınır hale getirilsin.
15-Uzman öğretmenlik göz boyamacasının yerine,her öğretmene akademik çalışma imkanı sağlansın.
Üniversitelerdeki gibi akademik derece verilsin.
Bu çalışmaların dönüşümü sağlanarak,eğitime katkı sağlansın,kitap olarak basılsın ve uygulanabilir hale getirilsin.
16- Her yıl okulların idare ve öğretmenlerinden,eğitimin kalitesini arttırıcı öneriler bakanlığa sunulmalı ve uygulanmalıdır.
17- Öğretmen çocuklarının baba mesleğini sevmesi için çocukları teşvik edilmelidir.
Yüzdeliğe vurulacağı zaman,öğretmenlerin acaba kaçta kaçının çocuğu baba mesleği olan öğretmenliği tercih etmektedirler?
Hiç denilecek kadar olacağını göreceksiniz.
Mesela bu çocuklara,hiç olmazsa çocuklarından birine imtihansız burs verilsin,eğitim bölümlerine girmede öss imtihanında ek puan verilsin.
18- Öğrencilerin ahlaksızlık,başı boşluklarına çözüm için ya disiplin kurulu aktif ve yaptırımcı olarak çalıştırılsın veya öğrenci ve aileleriyle şartname yapılarak gerçek okuyacak çocukların okumalarına engel olan,sınıfı sabote eden bu çocuklar açık öğretim ve dışarıdan imtihanlara girerek mesleklere yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.
19-Şimdiye kadar hep okullara,teknik materyallere,öğrencilere yatırım yapıldı.Ancak en büyük yatırım olan öğretmen hep ikinci planda kaldı.
Bire bir öğretmene maddi ve manevi yatırım yapılmalı,statüsü arttırılmalıdır.
20- Eğitimin 5 yıldan sonraki mecburiyeti kaldırılıp,açık öğretim ve meslek okullarına yönlendirilme yapılmalıdır.
Düz liseler aspirin gibi bir yandan her derde deva olarak kullanılırken,bir yandan da hiç bir derde şifa olmamaktadır.
21- Emekli olan öğretmenler için bir istihdam alanı oluşturulmalıdır.
21-09-2011
MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015