GERÇEK İRTİCA TMKT

GERÇEK İRTİCA TMKT

Türkiye hala kendinde değil.Kendine gelmedi,gelemedi,getirilmedi.Geçirdiği ilk şokun etkisi hala devam etmektedir.Suçluluk kompleksini devam ettirmektedir.Sürekli sınırlama, hürriyetleri kısıtlama,engellemelerle varlığını sürdürüp hissettirme ve çözümün burada olduğunu düşünmektedir.Bu ise çözümü çözümsüzleştirmektedir.

Kanunlar insanların huzuru içindir.Hürriyetlerini sağlamak için olup,kısıtlamak amacıyla yapılmaz.Kanunlar insanlara göre düzenlenir,yoksa insanlar kanunlara göre düzenlenmez.Tıpkı insanı elbiseye göre biçimlendirmek demek olur ki;bu da kumaştan kesip biçmek değil,belli zihniyetlere göre insanları kesip biçimlendirmektir.

İşte bunlardan birisi de T.M.K.T. yani terörle mücadele kanun tasarısı.

Suçlu arayayım derken,suçsuzuda suçlandırarak,cezalandırmak.

Acaba sizler T.M.K.T. lılaştırılmaya çalışılanlardan mısınız?

Aman Allahım!Töbe de yahu!..Tevbe..tevbe…Ağzından yeller alsın.Şakası dahi soğuk…Hapishanenin soğuk duvarlarından daha da soğuk.

T.M.K.T. ile cehalet asrına değil,tâ fir’avunların asrına doğru gitmenin diğer adıdır.

T.M.K.T. kazıklı Voyvodalara rahmet okutturacak bir kanunsuzluk maddesidir.

T.M.K.T. daha önce uygulanan,din ve inanca yani ruha vurulan 163. madde prangasından daha dehşetli keyfi bir harekettir.Daha doğrusu anarşiyi ve anarşizmi kanun kuvveti altına alarak,resmileştirmektir.

T.M.K.T. maneviyatı tecrid,aklı ve düşünceyi susturma,düşünülmesi ve yaşanması gerektiği gibi düşünüp yaşamamak,belki istenildiği şekilde düşünmeye mecbur olma halidir.

Böylece zengin düşünme zeminini oluşturacak milyonca düşünmeye bedel;dar,kısır ve eksik birkaç kişinin düşünemedikleri düşünceye tabi kılınmaktır.

T.M.K.T. silkinip,kendisini bilmeye,bulmaya çalışan fert ve toplumun önüne aşılması güç ve geç olacak bir baraj dikmedir.Verimsiz bir baraj…

Aldanılmaktadır.Zira fikirler;değil değil barajları,dağları bile eritir ve de bitirir.

Fikirler o baraj ve engelleri,dondurmayı yalayıp erittiği gibi,enerjisi ve sıcaklığı ile o sertlikleri ve barajları eritir.

Her asır şahittir ki;fikirliler fikirsizlere her zaman için hâkim ve galib gelmiştir.T.M.K.T. ile fikre üstün gelmeye çalışmanın diğer bir adıdır.

T.M.K.T. bir defa daha yapılmaya çalışılan ihitlali,n,askerin elinden sivilin eline geçerek meclis eliyle yaptırılmaya çalışılırken,millet tarafından akîm bırakılan –ve inşaallah diyoruz- ihtilal dönemlerinin kapatılmasının bir göstergesidir.

T.M.K.T. daha önce de olduğu gibi –dışarıdan kumanda edenlerin içteki uzantılarının,kendilerinin yapmadıkları bir kanunu savunma mecburiyeti içine girerek,bünyeye zıd olan,bünyenin kabul etmeyeceği bir ilacı –oda öldürücü bir ilacı- bünyeye yedirmeye ve zerketmeye çalışmanın diğer adıdır.Ancak bünye yani fıtrat,fıtratının gereği olarak dışarıya atmış,tükürmüştür.

Bu karanlık bulutla sürekli milletin önüne sürülmektedir.Şimdilerdeki 312 gibi.Ancak ne gariptirki tüm bu tükürülenler nedense tekrar yalanmaktadır.Neden tükürme,neden yalama?

Evet,insan hür doğar,hür yaşar ve hür olarak ölür,meşru daireler içinde…

17-12-1994

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015