DÜNYA VE İÇİNDEKİLERİN KIYMETİ

DÜNYA VE İÇİNDEKİLERİN KIYMETİ

Hadis’de:” Eğer Allahın yanında dünya bir sinek kanadına muadil gelmiş olsa idi,kafirler ondan (bir yudum) bir avuç suyu içmeyeceklerdi.”[1]

Burada;”İndallah” )Allahın yanında) tabiriyle,yani ahirete nisbeten demektir. yoksa dünyayı sinek kanadına muvazene etmek değildir.

Çünki,Dünya;Esma-i Hüsnânın ayinesidir. ahiretin tarlasıdır. fenaya,faniye bakar yönü vardır

Yani;Allahın rızası olmayan ehli dalaletin dünyasıdır. böylece ahirette –ebedi olduğu için- bir mü’mine sinek kanadı kadar verilecek bir şey;kafirin dünyasından,fani olduğu için kıymetlidir.

Zira cennetin bir meyve ağacı,dünyada insanlık tarihi boyunca gelen ve gelecek olan tüm meyve ağaçlarından daha çoktur. Birisinde geçicilik,birkaç dakika bir varlığa sahib olma durumu varken,öbüründe sonsuzluk,tükenmeden bir devamlılık özelliği vardır. Cennette koparılan bir meyvenin yerinde öncesinden de güzel anında yerine bir meyve daha gelir. Bir yıl beklemeye gerek kalmaz,eksilme olmaz.

Dünya;ahirete giden yolların en önemli kavşağını oluşturmakta,ahirete giden yol buradan geçmektedir.

Hasırın izi Peygamberimizin (SAM) böğrüne çıkmasıyla Hz. Ömer ve Abdullah bin Mesud kendilerine bir döşek yapmalarını söylemeleri üzerine Peygamberimiz cevaben;”

“Ben,dünyada,yaz gününde bir ağacın altında bir müddet gölgelenen,sonra da orayı bırakıp giden bir binitli gibiyimdir.”buyurur.[2]

7-5-1997

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Risale-i Nurun kudsi kaynakları.A.badıllı.331,256,bak.Sözler.B.Said Nursi.311.

[2] Ahmed bin Hanbel.Müsned. 1 / 391.Hadis no.2744,Tirmizi. 4 / 588,İslam Tarihi.Medine devri.M.asım köksal. 9 / 132.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015