TÜRKİYE’NİN İKİ BÜYÜK TEHLİKESİ;SOL VE İRAN

TÜRKİYE’NİN İKİ BÜYÜK TEHLİKESİ;SOL VE İRAN
Yıkıcı sol,Yapıcı değil. Bir düşünce,daha doğrusu düşüncesizlik sistemi. Düşünmeme üzerine kurulu.İnanmama hedefli bir ideoloji
1970-deki Türk solu,yamanmak için pkk ile beraber kürt soluna döndü.
Sol zihni kanlıyken,elini de tam kana boyadı.
Kirli işler,organize işler,yer altı teşkilatı,mafia,faili meçhuller,ergenekon,kirli suların toplandığı göl.
Sol tam yıkıma gidiyor.Dünya solundan da kopuk.Ateizm ile iç içe –bazı istisnalar olsa da-görünüm ateist görünüm olarak öne çıkmaktadır.
Biten sol nerede boşluk bulursa,oraya yönelmektedir.Atatürkçülüğü uyuşmasa da bazı yönleriyle,bir asırdır ve yıllarca kullandı..
-Bunları anlıyorum, zira 1980-de Dp sevdalısı bir arkadaş,kardeşim dediği kişileri çok rahat seviye dışı ifadelerle itham ederken,bu gün beklediğinden yüz kat daha fazlası yapıldığı halde,bu hükümetin yıkılmasıyla ancak dp-nin başarısı artacaktır,düşüncesini sürdürmektedir.
Başarıyı olanlara ve yapanlara değil,partide aramaktadır.Kör taassub devam etmektedir.
Sol üreten değil hep tüketen ve yıkan olmuştur.Dün öyle idi,şimdi de öyledir
*”Eski Mao’cu Halil Berktay solculara verdi veriştirdi.
”Solun yalanlarından hangi birini sayayım. Evet solun yalanlardan bıktım.”
“Tarihte modellerde ve şablonlarda yaşıyorlar, realitede yaşamıyorlar…”
Berktay günahta çıkarsa ,Hasan Cemal gibi itiraflarda da bulunsa,içinde bulunduğu kişileri dışarıda bulunanlardan daha iyi analize etmiştir.
*Sol devrimcilik adına müsbet-menfi demeden,her şeye karşı olmuştur.
Yapılanları görmez,devirmeyi,yıkmayı hedefler.Hedef refah değil,yıkımdır.
Sol,yıkım ve tahrib üzerine kurulmuş bir ideolojidir.
Bu bana emekli olan bir sınıf öğretmeninin 25 yıl solculuğun propağandasını yaptıktan sonra;’Gerçekten kandırılmış ve kullanılmışız’sözünü hatırlattı.
Ve yine yıllar önce okuduğum,askeriyeden kaçarak,kominizmi daha iyi yaşamak amacıyla rusyaya giden bir subayın;’İnanmıştım’adıyla bir kitap yazarak,bütün hayallerinin yıkıldığını,hiçte inandığı gibi olmadığı itirafını hatırlattı.
İşte solcular budur.Bir ömür kirlenir ve kirletirler,daha sonra da günah çıkarırlar.
Bu kişiler;kiliseye gidip!!! Günahta çıkarabilirler,Ağlama duvarına gidip!!! Yılların günahını ağlayarak da temizleyebilirler veya Tevbe edip samimi bir müslüman olabilirler.
*Dün düşünceleri kanlı olanlar,bugün ellerini de kana buladılar.Pkk ile kol kola girdiler.
Türk solu iflas edince,kürt soluna sarıldılar.
*Sol anarşi yüzünü tam gösterdi.
Hadiste haber verilen,Kur’anın ifade ettiği Ye’cüc-Me’cüc işte bunların ürettiği anarşistlerdir.
Anarşi hak ve hukuk tanımaz.Toplum hizmetlerinden faydalandırılmamalı ve yaptıkları ödettirilmelidir.
-Sol gelişme göstermedi,kısır kaldı,okumadı,düşünceyi rafa kaldırdı.
Rus solu 1989-da bitti,Türk solu hala devam ediyor gibi.Zoraki bir duruş.
Türk solunun uzun sürmesi,nifak perdesi altında yürümesi ve yürütmesidir.
Bir solcu arkadaşın annesinin açlık grevine giren oğluna dediği gibi;
‘Oğlum başkası için açlık orucu tutuyorsun da,Allah rızası için neden orucunu tutmuyorsun?’
Sol içte ve dışta kirli ve şaibeli insanlarla iş birliği içine girdi,yıkma uğruna…
*Hükümetlerin yanlış uygulaması ve rejim sol kesimi besledi.
Hükümetler olmasa da devlet halkıyla sürekli kavgalı oldu.
Kavgalı oldukları azınlıklar değil,aynı zamanda çoğunluklardır.Herkes bir memnuniyetsiz içerisindedir.
O halde problem temeldeki problemdir.Rejim,korku politikalarıyla bu devlet gitmez.
Sürekli işlerin yapılma anında,hinlik düşünülmekte,olumsuzluklar kıstas alınmaktadır.
Çözmeye yönelik değil,çözmemeye yönelik adımlar atılmaktadır.
Millet dinlenmeli,nabzı tutulmalı,halkın iradesi hakim kılınmalıdır.
Sol milleti istememekte,illetlerle beslenmektedir.

İRAN
Sol kesim 1970-lerde hep Müslümanları,İran taraftarı olmakla ve Türkiye-nin iran-a benzemesi korku ve tehdidi ile saldırdı,yaftaladı.
Aynı oranda bütün bütün haksız değil,İran bu günlerde de olduğu gibi, çevresindekileri özellikle Türkiye-yi kendisine benzetmek için maddi-manevi destekte bulunuyor,kendisine taraftar oluşturuyordu.
Pkk gibi teröristlere destek veriyorlardı.
Türkiye birbiriyle dost ve anlaşmaları olan Rus ve İranın kıskacı altına alınmaya çalışılıyordu.
Rusya kominizmi,İran-da Şiiliği İslam devleti aldatmacasıyla Türkiye-deki bir kesime siyasi yolla kabul ettirmeye ve savunuculuğunu yaptırmaya çalışıyordu.
Maalesef bu kabul de gördü.En önemli sebebi ise;Humeyni-nin Şah-ı devirmesi idi.
Bu amaçla Türkiye-deki rejim ve Atatürk şahını!!! devirmek düşüncesiyle, Humeyni alternatifi adeta kabul edilmiş idi.
Hem Rusya ve hem de İran devleti önce rejimi yıkma üzerine kurgulandı. Taraftar da buldu.
Yerine gelecek önemli değildi.Önce bir yıkılsın!!….
Allah ve şuurlu kesimlerin tavrı ikisine de müsaade etmedi.
Bu sefer sol ve İran Pkk da birleşip ortak hareket etmeye başladılar.
İsrail,Ermenistan,Suriye,Rusya ve Avrupa da bu projede kimi menfaat icabı,kimi de inancının gereğini pkk-da birlikte hareket ederek birleştiler.
*Kirli işlerin ülkesi İran.
Acem oyunlarına dikkat!
Kıyamet İran-dan ve İran-da koparsa şaşmayın.Yani onun parmağı mutlaka işin içinde olacaktır.
İsrail ise,kıyameti hızlandırır veya öne alır.Erken bir kıyamet kopmasına sebeb olur.
*Kominizmin her ne kadar fikir babası Yahudi de olsa,ilk çıkış yeri İran Mazdekizmdir.
İran şimdiye kadar batı ile hep kavgalı oldu ancak onlarla hiç savaşmadı.Hep bizle savaştı.
İran üzerine yaptığım araştırmada da ,20 den fazla savaş ve entrika içerisine girdiğini görürüz.
İslam dünyasında İran,dış dünyada İsrail!!!
*Dünya,İslam dünyası ve Türkiyenin zemini,irana saldırmaya odaklanarak uygulanmaktadır.İran ise bu oyuna gelmekte,bizleri de getirmektedir.
Hz.Ali sevgisi,Hz.Ömer düşmanlığından kaynaklanır.
Zira o onların süper devleti olan Sasani imparatorluğunu yıktı.Onun hasretini yaşamaktalar,hala olamamakta,olmak için her yola baş vurmaktadır.
Öyle ki;Müslüman olmasaydık,süper devlet olarak kalsaydık,düşüncesi öne çıkmaktadır.
*Yavuz dönemi bunun frenlendiği dönemdir.En önemli sebebi ise;26 kürt beyinin Yavuz Sultan Selim-in yanında olması ve karamanlılarla 200 sene boyunca savaşılmasıdır.
*Özetle;1970-lerde İran ve Rus tehlikesi vardır.
1980-lerde ise;avrupanın sefaheti hakim oldu.
1990-lardan sonra,Pkk ve din tahribçileri ve ayrık otlarıyla bu millet bozulmaya çalışıldı.
2002-den itibaren toparlanma dönemi başladı.
Bunun ise biraz uzun sürmesi,on yılı aşmasındaki sebeb ise,2007-de Ergenekon ve uzantılarının deşifre edilmesi olmuştur.
Bundan dolayı iran ve israilin gücü zayıflamamış,Türkiyenin gücü artmıştır.
2013 yılından itibaren ise,tükenmişlerin kalkma çabası her ne olursa olsun,ayağa kaldırma çabasına girilmiştir.
MEHMET ÖZÇELİK
02-07-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015