TÜRKİYE’DE SOLCULUK

TÜRKİYE’DE SOLCULUK
Türkiye-de ve dünyada ancak müzmin olarak Türkiye-de;Sol düşünceli olanların inançlarında problem gözükmektedir.
Sanki inanç problemi ve zafiyeti,adeta onları sol düşüncede bir araya getirmektedir.
Hala hala bitmeyen bir darbe sevdası yatmakta,bütün darbelerde mutlaka ve mutlaka tuzu,yağı,her türlü malzemesinde katkısı bulunmaktadır.
Fuhuş sektöründe yine çoğunlukla onları görmekteyiz,desteği,savunması,normal görmesi öne çıkan özelliklerindendir.
Belki içlerinde yüzde beş ateist,sefih ve insani,manevi değerlerden uzak kişiler mevcutken,yüzde doksan beşini kendi kontrolleri altında tutmaktadırlar.
Bizdeki solculuk,batıdaki solculuk olmayıp,Rusya-daki ateizm tarzı bir solculuktur.
Dine ve toplumun değerlerine olan karşı tavır her an ve her vesile ile kendisini göstermektedir.
Kur’an-ı Kerim-de kötü insanların amel defterlerinin soldan verileceği, Peygamberimizin;-Sol elle yemeyin,muhakkak ki şeytan sol elle yer.
Ve sol elin taharet gibi durumlarda kullanılması düşündürmelidir.
Türkiye’deki solcular,1970 yıllarında okurlardı.Ancak ondan sonraki dönemlerde;bir kısmı islahı hal ederken,bir kısmı yer altına,uyuşturucu gibi menfiliklere bulaştı,bir kısmı Ergenekon çatısı altında önceki dönemlerdeki olumsuzluklarını sürdürdüler.
1980 yıllarındaki Türk solu,bu gün yerini kürt soluna bırakmıştır.
Türkiye-deki solcular kendilerini yenilememekte,kısır kalıp,toplumu da kısır bırakmaktadırlar.
Avrupa sosyalist enternasyonel bile bu solu içinden ihraç etmeyi düşünmektedir.
Solculuk kavramının içi doldurulmamaktadır.Boşluğa kurşun sıkılmaktadır.
Türkiye-de solculuk,sloganlarla yürütülmeye çalışılan solculuktur.
1980 öncesi sık sık yapılan fakirlik edebiyatı,bu gün tutarlı olmayışını ortaya koymuştur.
Türkiye-deki solcular kendilerini test etmelidirler.
Kavga ve hırçınlıklar ile,üretime değil tüketime yönelik hareketlerle solculuk yürümez.
68 kuşağı solculuğun kemikleşmesinde kötü örnek olmuştur.İyi ve faydalı bir kuşak değildir.Tıpkı İttihat ve terakki üyelerinin yıkıcı tavırları gibi.
Solculuk yapmaya değil,yıkmaya yönelik bir faaliyettir.
Devrim ve devirme hareketi olup,ıslah ve düzeltme faaliyeti değildir.
Solcular içerisinde 40 yaşını aşmış olanlar kabre biraz daha yaklaştıkları için,solculuğun bir dava olmadığını bizzat görüyorlar.
Solcu bir öğretmen 25 yıl sonra,emekli olduğunda arkadaşına şu sözü söylemişti;
-Biz bunca yıl kandırılmışız.Bizim sırtımızdan birileri saltanatını sürdürmüşler.
İnanmıştım,isimli kitabın yazarı olan bir subay,hayalinde kurduğu cennet olan Rusya-ya gittiğinde öyle olmadığını görmüş ve pişmanlığını –inanmıştım-kitabıyla itiraf etmişti.
Nazım Hikmet-te bundan farklı değildir.
Bugün kominizmin beşiği olan rusyanın kremlin sarayının bahçesinde papazlar dolaşmakta,on bin kişilik camiler yapılmakta,hacca binlerce insan gönderilmekte,İslâm birliğine girmek için çaba göstermektedir.
Rusya-daki sol zihniyet bir asır sonrada olsa yıkılmışken,bizdeki solculuk hala kısır bir döngü içerinde dönmektedir.
Türkiye-deki solcular üzerlerindeki olumsuz intibaları silecek,olumlu ve güzel davranışlar içerisinde bulunmalıdırlar.
Halktan ve değerlerinden kopuk yaşamamalıdırlar.
MEHMET ÖZÇELİK
17-11-2012

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015