TAKSİM-AT/BÖLME İŞLEMİ

TAKSİM-AT/BÖLME İŞLEMİ
*Nemrudun ateşini söndürmeye giden karıncaya nereye gittiği sorulduğunda cevaben;
Nemrudun ateşini söndürüp,İbrahimi kurtarmaya,demiş.
Bu ağzındaki bir damla su ile mi? dediklerinde;
En azından tarafımı ve safımı belli edip,Nemruttan yana olmadığımı gösteririm,demiştir.
-Taksim yürüyüş parkı olayları da safları belli etti.
Kaynak yapanlar hep deşifre oldu.
On yıldır içindeki kirliliklerini biriktirenler,bir defa da kusmuş oldu.
Faiz lobisi,uyuşturucu,pkk,dış sermayedarları,içki sektörü hep aynı noktada birleştiler.
*Dağı terk eden pkk,eğer taksime gitseydi,Kızılay-a girseydi,şimdikinden farklı ne olurdu.Bundan daha korkunç olmazdı.
*Bunlar kendilerini afişle çapulcu tanımlamaktadırlar.
*1960-70 yıllarında kaldığım,1980 ve 2007-de gittiğim İstanbul-da gezilecek gayet çok yer var.Gezi bahane,sessiz darbe şahane!!!
*Maksad Tayyib Erdoğan ve hükümetinin devrilmesi amacıyla kirli ellerin işi karıştırmasıdır.
*On yılda bir darbe yapmaya alışmış olanların,tahammül edememeleriyle, kudurmalarıdır.
*İşin planlı bir senaryo içerisinde yürütüldüğü açıkça görülmektedir.
*Cnn-in 7-9 saat süren tahrik edici haber yapması.Yalan haber sunması,Cıa ajanlarının cirit atıp,işi 4 ay öncesinde planlanması her şeyi gün yüzüne çıkarmaktadır.
*İranda bulunan bir spiker,televizyonda yaptığı konuşmada,Çalıştığı televizyon yöneticisinin,Türkiye-deki olaylar için,-Türkiye Baharı-demesini isteyip,zorlaması üzerine,görevini bırakmak zorunda kalmıştır.
*Taksim olaylarında ilk sevinen,İsrail olmuştur.
*Kuyruğu yakalanan Ergenekon terör örgütünün,baş ve gövdesinin kıpırdanmasıdır.
Taksim talebi,seviyeli bir taleb değil,tam bir oyun ve senaryodur.
Biz bu filimleri bir asırdan fazladır hep seyrediyoruz.Abdulhamid-den beri sahnelenmektedir.
*Özellikle 1950-den beri onar yıllık darbeler,on yıllık gelişmeler hep kesintiye uğramakta,yapılanlar da ortadan kalkmaktadır.
*Orduyla darbe yapamayanlar,sivil darbeye soyundular.
*Dünyaca darbeleriyle meşhur Soros-a,başarısız olan azerbeycan darbe teşebbüsünden sonra,-Kendisinin mi yaptığı sorulduğunda cevaben;
-Ben sadece para veriyorum.-demiştir.
Taksim olaylarında da Soros vardır.Ekibi bulunmaktadır.
*İçki sınırlaması,Bazı kararların alınması,Suriye zulmünün unutturulması,ört bas edilmesine yöneliktir.
*Eğer yüz bin insanı öldürüp,milyonları yerinden eden Esed ,trilyonları ödeseydi bu kadar başarılı olamaz,kendini unutturamazdı.
*Özgürlük hava,su,gıda gibidir.
*Haklar haksızlık yapılarak aranmaz.
*Trilyonlarca maddi zarar verilmiştir.
*Eğer başörtüsü,imam hatiplerin haksızlığa uğramasından dolayı,haksızlığa düşülmüş olsaydı,Taksim olayları gibi olmazdı,daha dehşetli olurdu.
Hak ihlal edilerek, hak aranmaz.
*Maalesef cennette ağaçla başlayan –ağaca yaklaşmama günahı,şeytanın fısıldamasıyla başlamış,yine şeytanın birilerinin kulağına fısıldamasıyla ,dünyanın sonuna doğru yine ağaç bahane yapılmıştır.Her halde kıyamette ağaçtan kopacaktır.
Oysa 2.711.637 ağaç dikilmiştir,on yılda. milyarca ekilen ağaçlar görülmemektedir.
*Bu durumda Başbakan Erdoğan-a yüklenenlerin misali şuna benzer;
Bir mahalle bekçisi her ne kadar tembel ve suçlu da olsa,görevini yapmasa dahi, dağdan saldıran ayı sürülerine karşı tedbir almayıp bekçinin sorgulanması yoluna gitmek,ayılara yardım etmektir.
Şu anda saldıranların unutulması,hırsızın değil,ev sahibinin sorgulanması,tam bir insafsızlık,cehalet ve seviyesizliktir.
Bu olaylardan bir ay önce veya bir ay sonra bazı hatalarının tenkid edilmesi gayet normaldir.
Ancak yapılanları sezmeden,yapanlara manen destek olmak,tam bir basiretsizlik örneğidir.
*Bediüzzamanın dediği gibi;” Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz-fakat kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin; kılıçlarından gelen fayda bize lâzım değil. Zaten o mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler.”
*Muhalefetin seviyeli bir muhalefet yaparak teklifler vermemesi,hükümetin gazını almaması,taraftarlarının ve muhaliflerinin gazı almaya çalışırken,her tarafı kokutmalarına sebep olmuştur.
Hala da burnumuza pis kokular gelmeye devam etmektedir!!!
Zira muhalefetin iktidar olmasının tek yolu darbelerdi.O da elinden gidince gayrı meşru her yolu,kendince meşru görmektedir.
Pembe devrim.Devrim ve darbe el değiştirdi.
*”Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah’a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.”
*”Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü’min hiçbir zaman anarşîye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dînin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşîdir. Çünkü, anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda ‘Ye’cüc’ ve ‘Me’cüc’ komitesi olduğuna Kur’ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır. “
MEHMET ÖZÇELİK
17-06-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015