MUHALİF VE AYKIRI BİR YAZI

MUHALİF VE AYKIRI BİR YAZI
Herkesin şikayet olarak baktığı noktaya,birde ben muhalif noktadan bakıp ve baktırmak istiyorum.
*Tv.Dört köşe bir kutu.Herkes neredeyse içerisine girecek gibi çerçevelenmiş,hayatını çerçeveletmiş..
Çerçeveye hapsetmiş.
Gözünü bir noktaya dikmiş,çevresinden habersiz,dünyaya açılamıyor.
-Oysa dünya ona açılıyor.Tv dünyayı kendisine açıyor.
İçine kapanık veya gerçek anlamda içine dönük.
Saatlerce geçen zaman..Ne yeme ne uyku hiç aklına gelmiyor.
Birde bakmışsın saatler geçmiş.Oysa eve ekmek almak meselesi olsa,-vaktim yok,siz gidin-der.
*İnternet mi?
Tatlı belâ.Püsküllü mü püsküllü…
Bir zamanlar tek bir tv-ye mahkum olanlar,uyduyla binlerce kanala sahipler.
İnternette ise yüz binlerce siteye hakim.
Dünyayı download-layabiliyor.
Dünyaya download-lanabiliyor.
*Cep telefonu ise;içten içe,en içe geçiş.
Tv-ile dünyayı evimize,internetle odamıza,cep telefonuyla da dünyayı cebimize ve elimize taşıdık.
-Tenkidlerimizi arttırabiliriz.Belki kendi penceremizden görülenler açısından doğrudur da…
Ancak bu acziyetin ve ulaşamamanın bir feryadıdır.
Her şey için genel ölçü,mecellenin şu ölçüsüdür;”Eşyada aslolan ibahedir.”
Yani varlıklarda esas olan helallik ve meşruluktur.
Tıpkı akidle yapılan işlerle,akitsiz yapılan işler arasındaki farklı farklar gibi.
Akidsiz olunca hırsız,zinakâr olması gibi.
Arizi durumlar hükümleri de değiştirmektedir.
-Sayılan bu teknolojik aletler;medeniyetin ve medeniyete giden yolun birer kapısıdırlar.
Zaten medenilik,şehirliliktir.Köyün dar kalıp ve dar düşüncelerinden kurtulmaktır.
Şehrin dar düşüncelisi köylü sayılırken,köyün geniş düşüncelisi de şehirli sayılır.
İlmin son sürat yükselişine vesiledir bunlar.
İnsanın dağınık dünyayı,bir noktaya odaklaması ve insanın odaklanmasıdır.
-İnsan neden büyüktür?
Allah neden insan kalbi için:”Ben yer ve göğe sığmam,mü’min kulumun kalbine sığarım.”buyurmuştur.
Zira kalb;İlâhi bir tv,bir monitör,bir cep telefonu,bir uydu ve bir radardır.
Bir insanı binlerce insana,sayısız varlıklara bağlıyor,kendi kapsam alanına alıyor.
Bir-lere değil,bin-lere ulaştırıyor.
Rabbiyle 18 bin alem arasında uydu görevini görüyor.
Bunlar medeniyetin binlerce yılının mahsulatıdır.
Allah’ın alim isminin bir tezahürüdür.
Dünyayı bir oda,bir köy haline getiren bu medeniyet, insanın ayağına dünyayı ve dünyaları getirmektedir.
Mesele seçmek sürçmemek,süzmek sönmemektir.
Evini sağlam yapmayanlar,yağmura kızıyor.
MEHMET ÖZÇELİK
03-04-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015