KARANLIKTAKİ AYDINLAR

KARANLIKTAKİ AYDINLAR

Bu asrın aydın geçinenleri gerçek vasfı karanlıktaki aydınlar. Bu aydınlar karanlık pazarlarlar. Ticaretleri karanlık üzerinedirler. Karanlığın dostudurlar. Her şeylerini karanlık üzerine bina ederler.

Maskeleri münevver,kendileri ise zulmetlidir. Zulmetli münevverler.

Aydınlık düşmanı,aydın geçinen aydınlar. Yarasalar da düşmandır aydınlığa ve ışığa. Çünkü tabiatları onu gerektirmektedir.

Aydınlığı karartanlar aydın diye geçinirler. Nasıl bir aydınlıksa… Hiç karanlıktan aydınlık beklenir mi? Zulmetten nur çıkmaz.

Münevver,aydın o kimsedir ki;hem kendisi aydınlıkta olur,hem de etrafını aydınlatır.

Evet;kendisin aydınlatamayan,başkasını aydınlatamaz. Nur nuraniden gelir.

Nur aslını,o nurani zata olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamdan almış ve aydınlatmıştır. O zat olmasaydı,hiç o asır nurdan nasibin alır ve aydınlanır mıydı?

Şu zulmani karanlıklı asır karanlıktaki münevverlerin çokluğundandır. Onlar aydınlanmadıkça asır aydınlanmaz.

Aydınlar aydınlanmalı… Aydınlarımız karanlıktan kurtarılmalı…Nurlar yayılmalı,zulmetler izale olunmalı…

İşte,asır böyle aydınlanabilir. Zulmet giderse yerine nur gelir,aydınlık olur.

Günahlar manevi kirler ve karanlıklardır. Günahların çokluğu karanlığı arttırır. Karanlık,kapkaranlık,zifiri karanlık…

Bir asırdır aydınlarımız bu millete ne ve neler verdi? Ama bu milletten çok şeyler aldılar. Dinini,inancını,örtüsünü,yaşayışını hafife aldı. Hala da onun çabasında ve sevdasındadır.

Evet,asırlardır aldılar,hem de çok şeyimizi… Her şeyimizi. Bu milletten hırsızlamışlardır. Artık milletin çalınan değerlerini alması,yaşaması,tekrar hayatına tatbik etmesi zamanı gelmiş ve de geçmektedir.

Şimdiye kadar alış bir fayda sağlamadı. Veriş zamanıdır.

Artık aydınlar aldıklarını geri vermelidirler. Vermeye hazırlanmalı,milleti hazırlamalıdırlar.

Ancak günahlarının keffâretini öyle affettirebilirler. Günahları ancak varsa sevablarını giderir. O halde zaman,sevab işleme zamanıdır.

Cennet nuranidir,nuraniyi kabul eder. Cehennem de zulmanidir,zulmaniyi ve karanlıkları kabul eder.

Her devirde ve her zaman akibet olarak nur ve nurani olanlar,karanlık ve karanlıkta olanlara madden ve manen hakim olmuşlardır.

Akibet müttakilerindir. Günah karanlıklarından kaçıp,aydınlık istikballere yürüyenlerindir.

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015