İSTİKAMET VE İRTİFA

İSTİKAMET VE İRTİFA
Risale-i Nur-da iki büyük kavram ve hakikat.İstikamet ve İrtifa.
Risale-i Nur-ları iki kelimede özetlemem istenilmiş olsa bunları;İstikamet ve İrtifa olarak sıralarım.
İstikamet;Nübüvvetin esası,Efendimizi ihtiyarlatan Hud suresindeki âyet,-Emrolunduğun üzere dost doğru ol-
İstikamet en büyük hakikat,gidişat ve hedefe varış.
İstikametle gitmek bir değer ise,onu sürdürüp sonlandırmak kâinat çapında bir değerdir.
İstikameti elde etmek ve sonuna kadar onu muhafazaya çalışmak.O da zikzak çizmeden,ortada değil,ortanın da ortasında gidebilmek.
Risale-i Nurlar kendi sahibine ömür boyu bu istikameti kazandırmaktadır.
Bir Risale-i Nur talebesi âmi de olabilir,çaycı da,çoban ve çiftçi de,bilgi bakımından eksik ve okumamış,madden ve rütbeden yüksekte bulunmayabilir.Ancak o sürekli istikamette giden hakikatlı bir yolcudur.
Çok yüksektekilere rehberlik yapar,onlara da istikamet verir.
İrtifa yani yükseliş öyle bir şekilde gerçekleşir ki;sahibini riya ve kibirden koruyucu,habersiz bir şekilde sürekli yükselişi gerçekleştirir.
Teşbihte hata olmaz;Adeta sahabenin aynı asansör içerisinde her gün Efendimiz ile beraber yükselişi gibi.
En bedevi o yükselişle en medeni hale gelir.En medeni insanlara medeniyet dersi verir.
Mesleğimiz sahabe mesleğidir,diyen Bediüzzaman bu ifadesiyle her bir Nur talebesinin bu Kur’an dersinde evci âlaya sürekli yükselişini hatırlatır.
Sarsmayan Kur’an asansöründe yorgun,uyuklayarak,başka gaileler ile düşüncelere dalan sahibini dahi hiç sarsmadan hakikatlara doğru yol aldırır.Kulaç attırır.Sahili selamete ulaştırır.
O seyahatında bir çok alemlere açılan pencerelerden o alemleri seyreder,tefekkür mesleğini sürdürür.
Risale-i Nur dairesine bir kerede olsa giren bir insan,hayatının son dönemlerinde de olsa o istikameti elde ederek,sahibini terfi ettiriyor.
Hayatı sigortalayan meslek;Risale-i Nur mesleğidir.
MEHMET ÖZÇELİK
19-11-2012

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015