FOSİLLEŞMİŞ ZİHNİYET

FOSİLLEŞMİŞ ZİHNİYET
Kim mi?
Mahallenin huysuz ve haylaz çocuğu..
Oyun bozmak için, oyun bozan hırçın çocuk yapılı.
Bir asır öncesinden çıkamayan..
Kısır ve herkesi de kısırlaştırmaya çalışan.
Maneviyatın önündeki çin seddi, yecüc-mecüc.
Ne maddi ne de manevi gelişmeye açık değil kapalı.
Geçmişe aid her şeyi bir çırpıda çizen zihniyet.
Kökü bereketsiz.
Kirli çamaşırları içinde barındıran, kirlilerin barındığı tek yer.
Ergenekon Terör Örgütü’nün tek hamisi ve abisi.
Yeni nesilleri kendi gibi fosilleştirme gayreti içerisinde her türlü provakatöre hazır bir zihniyet.
Darbe senaryocusu, darbe babası
Çözümü sokakta ,çözümsüzlüğü de sokakta arayan zihniyet.
Çözmeye değil, çözümsüzlüğe ayarlı.
Azınlıkları çoğunluğa hakim kılma, azla çoğu idare etmeye proğramlanmış topluluk.
Korkulu rüyasında sürekli gördükleri;İmam-Hatip,İmam,Cami,Kur’an Kursları,Maneviyat er ve erenleri, başörtüsü..
Karanlık işlerin adamları..cunta ekibinden..fişleme ile şişleme işlerinin adamları.
Ayak bağı, milletin üstüne giydirilmiş dar elbise..
Tornadan çıkmış tek model, tek şef, tek yönetim savunucusu.
Kim mi?
Miadı dolmuş, fosilleşmiş son zihniyet.. son oyun ve son oyuncusu..
************
*Bazen haberleri okuyunca kahroluyorum fakat bu pislikleri de tarihe ve tarihin çöplüklerine havale hatırına sabrediyorum.
*5’i irticai 24 kişi ordudan ihraç edildi
İrtica derken adı konulmalı yani namaz kıldığı için, dini inancının gereğini yaptığı için mi? Eğer bunun için ise Allah onu atanı veya cezalandıranı her iki dünyada da rezil, kepaze ve perişan etsin, ıslah değil, kahretsin. Çünkü açık ve cahiliye asrının gerisinde kalan bir cehalet ve ahmaklıktır.
Ordudan irtica adına inançlı insanlar ihraç edildi, yeri ergenekona bırakıldı.
*Başörtülü anneler Anıtkabir’e alınmadı
Alınmadı yani aslında ne güzel bir teklif değil mi? Sizde gelmeyin! Çağrılmayan yere gitmeyin!
*Zorlu ve soylu bir nesil geliyor. Haklarını hakkıyla almaya çalışan, haksızlıklara direnen, manevi gelişmiş ortamlarda gelişen, göreneklerde değil de kendi isteğiyle inanıp yaşayan bir nesil geliyor.
Mesela; Geçmiştekilerin örtünmesi bir gelenek ve görenekten kaynaklanırken, şimdikilerin bilinçli bir inançtan kaynaklanmaktadır. Gelecek maddi-manevi açıdan hiçte geçmişten kötü olmayacak. Dünya bir yandan iyiye giderken, bir yandan da içindeki pislikleri, hurdaları, kırpıntıları temizlemekte, bir yandan da hizaya getirmektedir.
İlahi kudret kapanışı kendi lehine çevirerek gerçekleştirecektir.
Surda bir gedik açtık
Mukaddes mi mukaddes
Ey kahpe rüzgar
Her nereden esersen es.
Şairin dediği gibi, açılan gedikler daha da büyümekte, gedikleri yapanlar deşifre olup küçülmektedir.
*Sonuç itibarıyla geçen birkaç nesil ve asır, Kayıp asır ve Kayıp nesil olmuştur.
*Mevlana bugün yaşasaydı, irticadan o da sorgulanırdı.
*Bulanık kafayla vatan korunmaz, emanet edilmez.
Hilmi Özkök eski genelkurmay başkanı iken içmediği için arkadaşları tarafından tenkid edilmiş. İşte hazin konuşma;
Emekli komutanların şarap tartışması sürüyor
Dünyada İslam’la ilgili ‘utanç verici bir anlayış eksikliği’ var

Türk dizileri hem edepsiz hem de boşanma nedeniymiş
Çarşaflı üyeye karşı çıkanlar din istismarcısı
*2008 genel değerlendirmesinde öne çıkan iki kurum, en çok yıpranan kurum oldu; Türk silahlı ve kuvvetleri ve Anayasa mahkemesi yani hukuk ve hukukun siyasallaşması.
En önemli olayı ise; Şimdiye kadar Turgut Özal hariç hiçbir cumhurbaşkanının halk tarafından, halkın onayına sunulupta iradesiyle getirdiği ve memnun olduğu kimseler olmamasıdır. Özal da zaten farklılıkları görmek için çıktığı o noktada partisinin başsız kalıp iş yapamaz hale gelmesi, kendisine su-i kast düzenlenmesine rağmen kurtulması ancak sonunda zehirlenmesiyle de ideallerini gerçekleştirememesiyle sonuçlanmıştır. Bundan dolayı 2008 –de öne çıkan en önemli iki olay; Cumhurbaşkanının kahir ekseriyetle, bir çok engellemelere rağmen halkın tasvibine mazhar olmuş bir kimsenin gelmesi,
Diğeri ise asrın davası olan Ergenekon terör örgütünün asırlık çok yönlü, dünya çapındaki başlangıçlarının ortaya çıkartılmasıyla, İtalyadaki gladyo operasyonundan daha büyük ağ bağlantılarının deşifre edilmesidir. Bütün faili meçhuller, pkk gibi Türkiye-nin temel sorunlarının bağlantı noktalarının deşifresine adım atılmış olmasıdır.
*Bir asırdır Millet içi doldurulmayan bir rejime feda edildi. Rejimi koruma uğruna, millete rejim yaptırıldı, o da kıtlık derecesinde…Bu konuda askeriye ve hukuk, anayasa mahkemesi perestijinin kaybolmasını da göze alarak, bir yandan yanlışlıklar yapıldı, bir yandan da milletin hassasiyeti dikkate alınmadı.
*”Rahmet-i İlâhiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri Kur’anın hizme¬tinde is¬tihdam ettiği ve ona bayraktar tayin et¬tiği bu vatan¬daş¬ların muhteşem ordu¬sunu ve muazzam cemaatini, mu¬vakkat ârızalarla in¬şâ¬allah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir…”
*”Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurur. Kur’ana hizmetkâr eder. ağlayan Âlem-i İslâmı güldürür.”
Temennisiyle…
MEHMET ÖZÇELİK
01-04-2012

No ResponsesOcak 2nd, 2015