E Ğ İ T İ M

E Ğ İ T İ M

Eğitim;şekillenme,şekillenmeye müsait çocukların biçimlenme aracıdır. Bir kimlik,bir şahsiyet,sahib olunan bir haysiyettir.

Ağaç ile mobilya arasındaki fark ne ise,okuyan ile okumayan,eğitimli ile eğitimsiz kişiler arasında da o fark vardır. Eğitim, bir tercih ve üstünlüktür. İnsanı yüceltir. Bir yandan da düşmekten korur. Bir fide ve fidanın geçirdiği devreleri göz önünde bulunduracak olursak;ağaç olana kadar uzun bir bakım ve süreye ihtiyaç duymaktadır.

Meyve,yaprak,dal ve budaklara sahib olur. Kesilib odun olub,yakılır. Bu bir fayda iken,ucuz ve basit bir yoldur. Veya revizyondan geçirilerek hayatımıza girmiş ağaçtan mamul bir çok eşyayı düşündüğümüzde;vitrin,sıra,kapı,pencere, ta kaleme kadar büyük bir terbiye sisteminden geçirilerek o son şeklini alır. Budakları budanır,özü özetlenir ve kıymet bulur. Artık ağaç ve odun fiyatına değil,aldığı şeklin kıymetine göre değere sahib olur.

Bir fide ve fidan gibi olan çocuk da böyledir. Bir yandan cehenneme odun olacak hale gelirken,diğer yandan da insanlığın zirvesine çıkabilecek model bir şahsiyet olur. Burada asıl fonksiyon icra eden eğitim ve eğitimcidir. Kendisi eğitime muhtaç olan bir eğitim,problemlerini çözememiş muhtaç bir nesil doğurur.

EĞİTİM NASIL OLMALI ?

Evvela eğitimin;ayak bağları olan zincirleri çözülmeli,yolu açılmalıdır. Mesela, Tevhid-i Tedrisatla eğitimi kısırlaştıran bir ele değil de,eğitimi zenginleştiren ehliyet şartı ve denetimi ile her uzanan ele verilmeli,ellerini o yükün altına koydurup,hızlandırılmalıdır.

Rekabet ile en mükemmeli yakalanmalı.

Vakıflar teşvik edilmeli,her kes faydalandırılmalı.

Anarşiyi engelleyecek olan;Hürmet,merhamet,emniyet,helal ve haramı bilib haramdan kaçınmak ve itaatın toplumda eğitim yoluyla yerleştirilmesi gerekir.

Eğitim donanımlı olub,asrın gelişiminin gerisinde kalmamalıdır. Çünki,toplumumuzun ileriye dönük,geleceği olan en önemli meselesi,eğitim meselesidir.

Bir olgunluk olan eğitim,insanı diğer varlıklardan ayıran ve okumamış insandan üstün kılan en önemli faktördür. Dinimizin ilk emri olan ilim,aklımızın fen ilimleriyle,kalbimizin de din ilimleriyle doyurulmasını sağlar. İkisinin birleşmesiyle gerçekler ortaya çıkar. İnsan da eksikliklerden kurtulmuş olur.

İnsanları karanlıklardan kurtaran eğitim;terbiye kazandırıp,ahlak verir. Yaratılıb,bu dünya ya gönderilişimizin gayesini öğretir. Kısaca;maddi-manevi yükselmenin yolu;iyi bir eğitimden geçer. Veciz sözlerde de denildiği gibi; “Dünyayı istiyen ilme sarılsın. Ahireti isteyen ilme sarılsın Her ikisini de istiyen ilme sarılsın.” Buda eğitimle olur.

Hayvan; hayvan gibi gelir,hayvan gibi yaşar,hayvan olarak da ölür. Onun için eğitim ve öğretim meselesi olmadığı gibi;mükemmele ulaşma yolunda,bir uğraşma da yoktur. Onun için en fazla taklid vardır. Tıpkı maymunlar gibi..

İnsan ise böyle değildir…

Ne istiyorsun? dediklerin de;İnsanca,insan gibi,insan olarak,insan gibi ölerek,insan kalarak,insanlıkla kalarak,insanlarla yaşamak istiyorum. İnsan doğdum. İnsan (olarak-gibi) yaşamak istiyorum. (Hiç olmazsa),diyebilmeliyim..

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015