DEVRİM VE DARBE

DEVRİM VE DARBE
Devrim ve darbe fazileti olmayanların işidir.
Proje ve çözümü olmayanların baş vurdukları kısa ve hileli,kaba kuvvete dayalı yolsuz bir yoldur.
İnsanlık tarihi boyunca entrika sahipleri,destekçileri ile beraber gücü ele geçirmek amacıyla her gayrı meşru yolu denemişlerdir.
Devrim ve darbe iki kirli çamaşırdır.Kirli insanın kirlenmesi ve kirletmesidir.
Yapma üzerine değil,yıkma üzerine oluşturulmuştur.
Projesiz,hileli ve gayrı meşru yıkım.
En çokta İslam dünyası bundan çekmiştir.
Chp başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:” “Hz. Muhammed, tarihin gördüğü en büyük devrimcidir. “dedi.
Kimi devirdi?
Zaten kendisine liderlik verildi,almadı.Bir çok dünyevi imkân önüne sunuldu.O bunları elinin tersiyle yitti.
O fâniye değil,bâkiye talipti.
O yıkıcı değil,yapıcıydı.Islah ediciydi.Tesis etti.Tekmil etti.
Eğer peygamberimiz darbe yapsaydı,o sahabilere sahip olamaz,darbesi! tüm asırlar boyu sürmezdi.
Peygamber Efendimize de kirli çamaşır giydirilmeye çalışılmaktadır.
Ancak dünyadaki tüm kirli çamaşırlar ona tesir edemez,iz bırakamaz.
*Darbe tüm firavunların da yaptığı gibi,üstten yüklenmek,abanmak,saldırmak, nefret ve korkutmaktır.
Peygamberlerin mesleği ise,sevgi üzerine ve alttan köklü olarak inşa etmektir.
***
*Kur’anın sürekli firavundan bahsetmesinin hikmetleri ortaya çıkıyor.
Asrın firavunları,Mısırın firavunları,firavunların tarzını devam ettiriyor.
Türkiye de ortaya çıkan Ergenekon terör örgütünün bir uzantısı da Mısır da ortaya çıktı.
Bu gün mısır ergenekonu hem zulmediyor,hem de öldürüyor.
200 mısırlı meşru hakkını taleb ederken acımasızca öldürülmekte,binlercesi yaralanmaktadır.
İmanla küfür mücadelesi değişik adlarla hala devam etmekte ve kıyamete kadar da devam edecektir.
İslam dünyası bu firavunlarla test edilmektedir.
***
Suriye-nin kuzeyinde bir kürt devleti kurulmaya çalışılmaktadır.
Bu bir İsrail projesidir.Çoktan beri tasarlanmış ve pkk bu amaçla kurulmuştur.
Eğer böyle bir durum olursa,Kaddafi-nin Libyası gibi sosyalist olur.
İnançlı Kürtleri ,inançsız ya da inancı zayıf,özellikle ermeni-zerdüşt-şii-sosyalist-çapulcu insanların kucağına atmış olunur.
Türkiye bu noktada teyakkuz halinde olmalı,gerekirse müdahalede bulunmalıdır.
Bir pkk giderken,bir pkk devleti gelmiş olur.
Dağınık pkk kendisini 30 yıl uğraştırırken,menfaatı icabı bir çok devletin tanıyacağı pkk devleti bir ömür uğraştıracaktır.
*Türkiye de uygulanan bir asırlık devrimci ve darbeci zihniyetin kürt versiyonu uygulanmış,tekrar bir asır önceki tek şef dönemine dönülmüş olacaktır.
Türk solu,sosyalisti,tek şef zihniyeti,despot bir düşünce gitmiş,yerine kürt olanı gelmiş olacaktır.
Al birini vur öbürüne…
*Yavaş yavaş kürt devletine doğru,İsrail güdümünde,ikinci bir İsrail benzeri kaos devletinin oluşumuna gidilmekte,büyük Ortadoğu projesi uygulanmaktadır.
Küçük devletlerin yutulması da,güdülmesi de kolay olur…
***
*Kötü niyetler ortaya çıkıyor,Alevilik alevlendiriliyor.
Ortadoğu projesi içerisinde Sünni-şii çatışması hedeflenmektedir.
İran-Irak-Suriye-Mısır-Ürdün..vs.
Batı bunu istemekte,iran bunu finanse etmektedir.
Hak haktır.Her hak sahibine hakkı,hak ettiği şekilde hakkıyla verilmelidir.
Bir asırlık bu haksızlıklar,bu gün bazı haksız uygulamalara kapı açmaktadır.
Bir sünninin kıymeti Sünniliğini yaşadığı nisbette olduğu gibi,bir alevinin veya başka bir inançta olan insanın değeri de,kendi değerlerinin içerisinde onu yaşamasıdır. Aksi takdirde bazı yanlış yönlere sevkedilmeye çalışılacaktır.
Yaşanmayan Alevilik sonucu,Ankaralı bir dedenin feryad ederek,on dört bin alevi gencinin ateist olmakta olduğu çıkışı,diğer yandan Aleviliği Hz.Ali-den de öncesine götürerek ateist yapma çabaları sürmektedir.
Bu insanlar doğru bilgilendirilmelidir.
-Hz.Ali-nin namazda öldürülmesinden namaz kılınmadığı…
Peki yemek yerken öldürülseydi yemek yenilmeyecek miydi?
Oysa madem O o yolda şehid oldu,bizim canımız dahi o yolda feda olsun mu denilmelidir?
-Hz.Ali üç halifenin ve de rasulullahın namaz kıldığı yerin dışında mı namaz kıldı veya başka bir uygulama yaptı da,şimdikiler mi böyle bir ibadet merkezinin tanınmasını istiyor?
Bir ibadethane statüsünde değerlendirmek,Aleviliği Aleviliğin dışında çok mecralara çeker. Zaten mecranın dışına bir asırdır çekilmeye çalışılıyor… Hz.Ali ile olan bağ da zedelenir.
-Hz.Ali Üç halifenin de kadılığını yapmıştır.Ne korkusundan,ne de hakikatı gizlemesindendir!!!
Bunu korkarak yaptığını söylemek,öyle kahraman bir insana hakaret ve iftira olur.
Böyle bir şey Hz.Ali-ye,ehli beyte ve onu sevenlere bir hakaret değil midir?
Hz.Ali iyi tanınmalı ve doğru tanıtılmalıdır.
Eskiden evlerde kış gceleri onun cenkleriyle beraber manevi şahsiyeti anlatılsaydı,daha farklı olurdu.
-Cem evleri bir kültür merkezi olarak kullanılabilir…

***
Ateist değerli midir?
Kur’an-ı Kerim inanmayan insanı cife ve murdar olarak nitelemektedir.
Bu dünyada bulunan insanlar,dış görüntüleri ve insanlık çerçeveleri içerisinde insandırlar.
Allah-a karşı bir hukuku çiğneyen ateistin,insanlarla bir hukuk içerisinde hayat sürmesi ne kadar mantıklı olur?
Ancak menfaat eksenli olur.
Değerler neye göre değerlendirilir?
Kimileri çapulculuğu değer sayarken,kimileri insan eti yemeyi,kimileri insan öldürmeyi,kendileri için uyguladıkları hukuku başkalarına uygulamamayı değer kabul edenlere göre,değerleri nasıl değerlendireceğiz?
Değerler evrensel olmalıdır.Sevgi,insanlık,yardımlaşma,adalet vs gibi.
Bu çerçeveler içerisinde kalan ve uygulayanlar değerlidir.
Ateist kendisinin bir hak hukuk tanımadığını,keyfi hareket ettiğini,kısır bir menfaat peşinde olduğunu,her şeyi bu dünyadan ibaret sanarak ve sayarak değerde bulunduğunu söylerse,nasıl değer-lendirilir?
İnsanlar değer bildikleri değerleri nisbetinde,değerlidirler.

MEHMET ÖZÇELİK
29-07-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015