ÇÖKÜŞ

ÇÖKÜŞ
*Rüşvet ve yolsuzluk içerisine bulaşan ve destekçilerinin boynu yedi yerden kopsun.
*Sirkte oyun tezgâhlanırken hırsızlar sürekli halka;-sirke bak sirke –diye bakmaya tahrik eder.
Herkes sirkteki o harika olaya bakadursun hırsızlar halkın cebinde ne varsa alır götürür.
Oyundan sonra herkes soyulduğunu anlayıp bağırmaya başlar.Ancak iş işten geçmiştir.
Bugün insanlar sirke ve oyuna baktırılırken,diğer taraftan bütün sermayeleri soyulmaktadırlar.
Türkiye bu sirkten yüz milyar kaybetmiştir.
*Cemaat meselesini üzüntü ile takip ederken,birden hanım;acaba hocaefendiye ilaç mı verdiler,dedi.
Zira Erdoğan için tüm cemaat halinde gece teheccüd namazına kalkarak ifrat derecesinde dua eden bu insan,ne oldu da taban tabana zıt bir durum içerisine girdi.
Hemen aklıma Hasan mezarcı geldi.Mezarcı ölçülü bir milletvekili değildi.Ancak yurtdışından gelip uçaktan indiğinde ilk cümlesi;-Ben İsayım,demek oldu.
Hasan Mezarcı ölçüsüzde olsa,bunu diyecek bir insan değildi.
O zamanda ilk söylenen,Hasan Mezarcıya ilaç verildiği oldu.
*Erdoğan yıkılır ve Türkiye Suriye gibi olma yolunda abd-nin entrikalarıyla devam ettirilir ve yıkılırsa,bunun sorumlusu cemaattır.
*Makam sevgisinin olmadığını söyleyen hocaefendi,neden acaba makam ve mevkisinden bilmediği bir sebeble alınanların alınmasından feryad edip,bedduada bulunmaktadır?
“17 Aralık’ta Ankara’daki Büyükelçilik binasında bir grup Avrupalı diplomatla buluştuğu yemekte dile getirdiği öğrenildi. Ricciardone’in “Halkbank konusunu dile getirmiştik. Sonuç alamadık. Şimdi imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz” dediği bildirildi. Halkbank’ın özellikle İran petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasında oynadığı rol ve Tahran ile Batı ilişkilerinin düzelmesinin ardından bu rolün artmasından endişe duyan İsrail’in ve İsrail politikaları çerçevesinde hareket eden ABD’li neoconların rahatsızlıkları çeşitli raporlarla duyurulmuştu.”
Acaba bu çöküşe ortak mı olunuyor?
Yoksa bununla cemaatın çöküşümü planlanıyor?
*Osmanlıdaki kardeş katilliğinin yerini,cumhuriyette rejim katli ve darbe katli,derin devlet katli aldı.
Menderesi astılar,Özalı zehirlediler,Erdoğanı yemeye çalışıyorlar.
Ancak boğazları dar geliyor,boğazlarında kalıyor.
*Abd ve İsrail bir taşta iki kuş vurdu;Hem hükümeti ve hem de en çok cemaatı yıprattı.
*Ne hazindir ki,Türkiye ergenekonunu yıkan cemaat,dünya ergenekonuna yenik düştü.
*Hoca efendi yaptığı o dehşetli beddua yerine aynı içten değil Türkiyenin,İslam dünyasının kurtuluşu için yapsaydı olumlu yapılmalar olur,yıkılmalar olmazdı.
Gönüller yıkıldı.Gönüllerdekiler yıkıldı.
Cemaat hocanın nasırına basıldığını söylüyor.
Demek hoca nasırlıymış! Biz asırlı ve asırlık biliyorduk.Öylede bilmek istiyoruz.
*Bediüzzaman kendisine onca zulmedenlere bile beddua etmeme bir yana,hakkını helal etmiştir.
19 defa zehirleyenlere,28 sene hapisten hapse gönderenlere,mahkemelerde kendisine yer hazırlayanlara,savcıya gördüğü küçük çocuğundan dolayı beddua etmeyip,hakkını helal etmiştir.
İşte budur büyüklük.
Sormak gerekmez mi?
Hoca efendi geniş çevrelerde bundan sonra nasıl hatırlanacaktır?
Dilerim bu kötü izin silinmesi için çaba gösterilir,nazarlar dünyevi değil de uhrevi olur.
*Aynı bedduayı suriyedeki,israildeki,dünyadaki zalimler için yapsaydı,çok şey değişirdi.Kabule karin olur,beddua kendisine dönmemiş olurdu.
*Başbakana karşı gösterilen sert tavırlara karşı Kasımpaşalı olan Erdoğan kendisine yakışıklı tavrına rağmen,hocaefendi kendisine yakışmayan bir tavırla Kasımpaşalık yapmıştır.
*Cemaat Erdoğanı yemese de yedirtti.Ancak Erdoğan yenir yutulur cinsden değildir.Boğazda kalabilir.
Kurtlarla,tilkilerle,farklı hesabı olanlarla ortaklık kurdu.Zulme şerik oldu.Erdoğana vuranların safında yer aldı.
Darbeye bilmeyerek bilenlerin bildiği oyuna ortak oldu,destek verdi.
Darbelerin karşısında olan cemaat,darbeye bilerek veya bilmeyerek taraf oldu.
Darbe vurdu.
Cemaatı elbette hepsini aynı kefeye koymak insafa sığmaz.
Kendileri de kendilerinin ihanetle suçlandıklarını söylemektedirler.
Aslında düşünmek gerekmez mi?
Erdoğanın onca yaptıklarına karşı birden bire yolsuzluk duyguları depreşmeye,gayrı meşru yola meşru araçlarla gitmeye çalışıldı.
Cemaat gemisi gazetesiyle,tv-siyle,hocaefendisiyle ve cemaatıyla su alıyor.
Cızırtı Halinde ufak tefek yapıcı hareketler bir şeyler yapmıyor.Yara büyük…
Tarihi yara ise hesaplanması zor ve güçtür.
*Abdullah Gül-ün cumhurbaşkanlığı seçimi sancılı oldu.
Niyet halinde olan Erdoğanın cumhurbaşkanlığı niyeti de sancılandırılmaya başlandı ve yolları tıkanmaya yelteleniyor.
Ne hazindir ki,hala olayların perde arkasına bakılmamakta,görülmemekte, gösterilmemeye çalışılmaktadır.
*Gelecek hiç de cemaat için geçmiş gibi parlak olmayacaktır.
Cemaat kendisini gölgelemiştir.
*Faruk Beşer yazısında:” Hoca Efendi’ye hala bazı ilişkilerin olduğu gibi anlatılmadığını düşünüyorum. Yoksa elinde dosyalarla bunu anlatmaya giden önemli bir zatı New York’ta havaalanından FBI neden derdest geri çevirsin?
İnananlar olarak kolumuzun kanadımızın daha çok kırılmaması için eğer kabul buyururlarsa hala kendilerine bir âkıl heyetin gönderilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yoksa bu yangın hepimizi saracak, ortak düşmanımız kârlı çıkacaktır. ‘Sulhta hayır vardır’.”
*Batı dünyası sürekli olarak sultanlara ve devlet başkanlarına karşı içinden birisini kullanmış,gücünü zayıflatmak ve yıkmak için içten vurmuştur.
Bu gün hoca efendiyi devlete karşı kullanmaktadır.
Bediüzzaman veciz ifadesinde şöyle der:“Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a’mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.”
*Büyük şahsiyetlerden birisi bir-iki ay içerisinde,seçimlerden önce bu dünyadan göçerse,bunun sorumlusu cemaattır.
*Cemaat hakkında şimdiye kadarki yazılan yazılar aslında birer uyarı ve yumuşak yazılardır.
Asıl bomba cemaatın seçimlerde kimlere verecekleri ile başlayacaktır.
Dananın kuyruğu asıl o zaman kopacaktır.Gerçek renk o zaman ortaya çıkacaktır.
*

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015