FELAH BULANLAR – KURTULUŞA ERENLER

FELAH BULANLAR – KURTULUŞA ERENLER

            Allah Kur’an-ı Kerim-de kurtuluşa erenlerle ermeyenleri belirtmiştir.

            Bunlar toplam 40 yerde geçmektedir.

            Kurtuluşa erenleri şöyle tasnif etmektedir:

            -Haşyet ile namazlarını kılan mü’minler [1] ,Nefsini günahlardan arındıranlar [2] , Takvada bulunup günahlardan sakınan, [3]faiz yemeyenler [4] ,Sabredip cihad edenler [5] , Şeytani işlerden sakınanlar , [6] Allah’ı zikredip anmada bulunanlar , [7] İbadet edip hayırda bulunanlar ,[8] Tevbe edenler , [9] Hidayet üzere olanlar , [10] İyiliği emredip kötülükten sakındıranlar , [11] Mizanda sevabı çok olanlar , [12] Nur olup önünü ve hayatını aydınlatan Kur’an-ı Kerim-e tabi olanlar [13] ,Kulak verip hakkı ve hakikatı dinleyen ve itaat edenler ,[14] Allahın rızasını arayanlar , [15] Allahın hizbince,O’nun rızasını tahsil eden topluluklarla beraber olanlar, [16] Cimrilikten uzak duranlar, [17] İman edip iyi işler yapan kimseler, [18] kurtuluşa ermiş,hayatı başarıyla bitirmiş kimselerdir.

            Kurtuluşa eremeyenler ise şöyle sıralanmaktadır;

            -Allaha iftirada bulunanlar , [19] Zalim olanlar , [20] Mücrim ve günahkârlar , [21] Sihir yapanlar, [22] Kâfirler , [23] ve de yukarıdakilerden mahrum olup,yerine getirmeyen kimseler ise,kurtuluşa ermemiş,hayat imtihanını başaramamış kimselerdirler.

MEHMET ÖZÇELİK

23-11-2014

[1] Mü’minun.1.

[2] A’la.14,Şems.9.

[3] Maide.100.

[4] Âl-i İmran.130.

[5] Âl-i İmran.200.Maide.35.

[6] Maide.90.

[7] A’raf.69,Enfal.45,Cuma.10.

[8] Hac.77,Tevbe.88.

[9] Nur.31.

[10] Bakara.5,Lokman.5.

[11] Âl-i İmran.104.

[12] A’raf.8,Mü’minun.102.

[13] A’raf.157.

[14] Nur.51.

[15] Rum.38.

[16] Mücadele.22.

[17] Haşr.9,Teğabun.16.

[18] Kasas.67.

[19] Enam.31,Yunus.69,Nahl.116.

[20] En’am.135,Yusuf.23,Kasas.37,

[21] Yunus.17.

[22] Yunus.77,Taha.69.

[23] Mü’minun.117,Kasas.82,Ayrıca bak. http://www.kurandaara.com/?act=ara&keyword=kurtulu%C5%9F&meal=1&sure_no=&go.x=28&go.y=11

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015