ABDULLAH BİN MÜBAREK

ABDULLAH BİN MÜBAREK
*Köle oğlu Abdullah bin mübarek, Bereketli ve Tebe-i tabiinin büyüklerinden.
O şöyle der;
İnsanların adab-ı muaşeretteki noksanlıklarını görünce;”Bizim bugün,ilmin çoğundan,edebin azına daha çok ihtiyacımız var.”diyordu.
Çünkü edebden mahrum olan –bi edeb mahrum bâşed ez lutfu rab—Edebten mahrum olan,Allah’ın lutfundan da mahrum olur.- misali aynı zamanda sünnetten, farzlardan,marifetten de mahrum olup,cezalandırılacaklarını söylemektedir.
*”30 sene edebi aradım,20 senede ilmi.40 bin dirhem hadis,60 binde edeb için harcadım.Bir ay ilmi talim ediniz,iki ayda edebi.”derdi.
*Zühd sahibi idi.
*Takva sahibi idi.bizlerin havsalasının alamadığını,onlar gerçekleştirirdi. Nitekim, Şamda birisinden emanet aldığı malı vermeyip,horasana kadar götürmüşken, Merv-de fark edince geri şama dönmüştür.
*İlim sahibi idi.Bununla ilgili olarak:”Hz.Süleyman,ilim ile mülkü seçmede muhayyer bırakıldı.O,ilmi tercih etti.Allah da ona,ilmi seçmesi sebebiyle,mülkü ve ilmi beraber verdi.”der.
*Kölesi ve talebesi Hasan-ın,gözünün açılması için dua etmesini istemesi üzerine,yaptığı dua ile gözü açılmıştır.
*Efendimizden rivayet ettiği bir hadiste:”Zamanın sonunda bazı insanlar ortaya çıkar.Din ile dünyayı bozarlar.İnsanlar için,koyun postu giymiş gibi yumuşak,dilleri baldan daha tatlı,kalpleriyse kurtlarınki gibidir.”
*Babası Mübarek birisinin yanında köle ve hizmetçi idi.
Efendisi bir gün kendisinden bir salkım üzüm ister.
Götürür ancak üzüm ekşidir.Bir daha getirmesini söyler.Oda ekşidir.Sürekli getirdiklerinin ekşi olması üzerine hizmetçisine;
-Evladım sen bu üzümlerin tadına bakmıyor musun?Her seferinde ekşi üzüm getiriyorsun,der.
Mübarek ise;Efendim,sizin yememe izniniz olmadığından,bakamadım.
Bu söz hoşuna giden efendi,kızının bir çok soylu ve zengin kimseler tarafından istenmesine rağmen vermez iken;
-Madem sen benim bağımı koruyup,bu derece emanete riayet ediyorsun,o halde kızıma daha fazla riayet eder,onu korursun,diyerek,kızını hizmetçisi Mübareğe verir.
Ve bunlardan Tabiinin büyüklerinden olan Abdullah bin Mübarek dünyaya gelir.
*Onlar öyle bir iman sahibi idiler ki;Zübeyir bin Avvam,genç ve asil bir ailedendi.Amcası onu İslâmdan vaz geçirmek için hasıra sarıp,onu ateşe vermişti.
Zübeyir ise;”Yanıp kül olacağımı bilsem de yine islamdan vaz geçmem.”diyordu.
Zübeyir-in imanı galib gelmiş,amcası eziyet etmekten vaz geçmişti.
Efendimize su-i kast yapılacağını duyunca tek başına ortaya atılmıştır.
Cennetle müjdelenenlerdendir.
Onlar göktekilere bedel yer yüzünün birer yıldızları idiler.
MEHMET ÖZÇELİK
31-03-2013

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015