ÂHİRZAMAN FİTNELERİ

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ “Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü’min hiçbir zaman anarşîye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dînin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşîdir. Çünkü, anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda ‘Ye’cüc’ ve ‘Me’cüc’ komitesi olduğuna Kur’ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.” Âhirzamanın en büyük alametinin ,hepsininde odaklandığı temel … Okumaya devam et ÂHİRZAMAN FİTNELERİ