Mİ’RAÇ

Mİ’RAÇ 622 yılından 1,5 yıl kadar önceki yıl Efendimizin hüzün yılıdır.Maddi ve manevi en büyük destekçisi olan Hz.Hatice ve Ebu Talib-i kaybetmiştir.Müşrikler fırsattan istifade baskı ve zulmü daha da arttırmışlardır. Adeta Rabbimiz Efendimizi taltif ve teskin etmek,şevk ve gayretini arttırmak amacıyla huzuruna almıştır. Mi’raç olayı âyet,hadis ve icma-ı ümmetle sabit bir hakikattır. Âyetlerde:” Kulunu (Muhammed’i) … Mİ’RAÇ okumayı sürdür