CİHAD

CİHAD “Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder.”Çünki,”Onun asıl vazifesi, talim ve cihaddır.”[1] Hayatı muhafaza etmekte bir cihaddır.[2] Bu zamanda ise,“Cihad ve hem gazâya, bağy ismi takılmış.”[3] “Eski zamandan beri istiklal-i İslâm’ın bekası, hem Kelimetullah’ın i’lâsı için, farz-ı kifaye-i cihadı; o lâzime-i diyanet Deruhde ile, kendini yekvücud-u vahdanî, İslâm’ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete bayrakdar görmüş … Okumaya devam et CİHAD