AHİRET AHVALİ

    A   H   İ   R   E   T     A   H   V   A   L   İ                Ö   N   S   Ö   Z               Bütün zihayatlar hayatlarının lisan-ı halleriyle Hâlıklarına takdim ettikleri mânevi hediyelerini ve lisan-ı hamdle ve şükürlerini,O Zât-ı Vâcib-ul Vücuda biz de takdim ederiz. Hem hadsiz Salât ve Selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhis-Salâtu Vesselâm üzerine … AHİRET AHVALİ okumayı sürdür