HANIMLARA KARŞILIKSIZ BURS

    İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak yılda bir defa Yatılı ve Bursluluk imtihanları yapılır.Belli sayıdaki öğrencilere ve de öğretmen çocuklarına belirli kontenjanlar ayrılarak okulu bitirene kadar önemsenmeyecek (şimdiki ortalamaya göre 3 ayda bir öğrenciye 130 milyon verilip,memurlara verilen zam oranında da artış yapılır.)

    Bu örnekte olduğu gibi;Kadınların yetiştirilmesine ve eğitimine yönelik olarak,20 yaş grubu üzerindeki kadınlarda gerek yetenek,gerek kadının görevlerine yönelik,kültür-tarih-edebiyat-Din Kültürü gibi alanlarda sorularak sorulur.Her yıl yüzde oranında kadınlara bir harçlık mesabesinde de olsa bir ücret ödenir.Böylece önemli çapta kadınlar arasındaki diyaloglar bu imtihanlara hazırlanma yönünde olacak,bir çoklarının kendilerini yetiştirmelerine sebeb olacaktır.

    Kadının her türlü yetişmesi göz önünde bulundurularak geleceğe hazırlanmış olacaktır.Zaman içerisinde detaylar arttırılabilir,yetişmelerine yönelik başarı gösterenler çeşitli şekillerde ödüllendirilirler.Öyleki burada başarı gösteren emsal işlerde alınmada tercih edilirler.

    Ailenin gelişmesi kadına bağlıdır.Bu da teşvik edici unsurlarla sürdürülebilir.

Mehmet   ÖZÇELİK