OSMANLIYI    PARÇALAMAYIN

 

            Osmanlının paralanıp,parçalanması demek,içerimizdeki tüm ırkların paralanıp parçalanması demektir. Onun varlığı aynı zamanda tüm insanlığın var olması demektir. Sürüden ayrılan koyun misali,onun nezaretinden ayrılanları,salyası akıtan çok kurtlar beklemektedir.

            Nitekim Osmanlı dağıldı,piyasayı kurtlar daladı,çokların canı yandı ve halende yanmaya devam etmektedir. Şimdi her kes onu aramakta ve onun hasretini duymaktadır. Çölde susuz kalanın suya olan hasreti gibi...

            Halimizi tasvir etmesi açısından,Arapça metinler kitabında ibretli bir kıssa anlatılır,şöyle ki;

            -Bir kervanda görev yapmakta olan Deve ile İşlek yani Eşşek iş yapamaz hale gelince,kervancı tarafından bir çöle terk edilir. Bunlar çölde bir müddet gezdikten sonra,çölde uzaktan gelmekte olan bir kervanın sesi duyulur. uzun müddet yük taşımak canlarına tak etmiş olmasından,görünmemek üzere bir kum tepesinin arkasına gizlenirler.

            Kervan ise gelip geçmektedir. Ancak daha kervan ayrılmadan eşekliği tutan eşek deveye şöyle der: Deve kardeş,benim anırasım geldi. Anıracağım.

            Deve ise korku ve heyecanla;Sen ne yapıyorsun,şimdi sırası mı! Eğer bizi duyarlarsa tekrar kervanın başına koyarlar.”derse de,eşek eşekliğini yapar ve anırmaya başlar.

            Kervancılar çölün ortasında böyle bir sesi duyunca bir yandan şaşırır,bir yandan da sevinirler. Ve bunları bulur ve getirirler. Diğer hayvanların sırtlarındaki fazla yükler alınarak,bunlara yüklenir.

            Ancak bir müddet sonra eşek yürüyemez hale gelince onu devenin sırtına yüklerler. Kendi yükü kendisine yetmiyormuş gibi bir de eşeğin yükünü de çeken deve,serzenişte bulunarak eşeğe der:”Ben sana anırma dememiş miydim? Bak başıma gelene ve çektiğime?Hem kendi yükümü hem de seni taşıyorum.”

            Eşek ise her yönüyle suçludur.

            Deve yüksek bir tepeye geldiğinde eşeğe hitaben der:Eşek kardeş,benim oynayasım geldi! Oynamak istiyorum. Oynayacağım.”der.

            Eşek her ne kadar düşerim,yapma derse de deve dinlemez ve oynamaya başlar. Akibet ise bellidir. Üzerinden düşen eşek parçalanır ve ölür.

            Anırmasının cezasını hayatıyla öder.

            Osmanlının da oynatılmasıyla üzerinden düşen elli küsur İslam devleti parçalanmış ve ölümle kucaklaşmıştır.

            Asırlardır beraber yaşadığımız kürtlerin de içimizden ayrılmasına çalışılmasıyla da diğer İslam devletlerinin akibetlerine yitilmek istenilmektedir.

            Açıkçası eşeklik yapılmaktadır.

            Akıllı olalım! Bu milleti oynatıp sarsmayalım,sarsılırız!!!

 

                                                                                              02-08-1993

                                                                                  MEHMET       ÖZÇELİK