MART   AYI   DERT   AYI

 

            Yıllardır mart ayı içerisinde olan olaylar,yapılan senaryolar ile dert ayı olduğunu göstermiştir.

            Cinnet getiren bir insanın belirli zamanlarda nöbetinin gelmeye başlaması gibi,devlet içinde devlet olduğunu iddia edenlerin de ihtilal,ara rejim gibi nöbet değişimleri depreşmektedir.

            Ancak bu da göstermektedir ki;bu durum nöbetin veya cinnet devrelerinin devreye girmesi değil,bunun tamamıyla bir hayat modeli olarak uygulanması,yaşanması,bizzat kendisinin cinnetlik olmasındandır.

            70 yıldır gelmekte olan irtica,bir türlü hala gelmemekte,laiklik gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu halde,o da hala gitmemektedir! O halde getirilmek istenen ne? Götürülmeye çalışılan ne?

            Ortada somut bir şey yokken kendi insanımızı cürmü meşhud durumuna koyup,imkânât ile vukuatı karıştırarak manen rencide etmeye değer mi? İnsafa ve hukuka sığıp,insanlıkla bağdaşır mı?

            En büyük bir sıkıntı da;ordunun devamlı siyasete çekilmeye çalışılmasıdır. Ve ordunun bu işlerde ön plana çıkarılarak nüfuzundan istifade yoluna gitmektir.

            Meclis kararının ağırlıkla 1961’de Ali Fuat Başgil’in Cumhurbaşkanlığını istemesine rağmen,ordunun bu konudaki muhalefetiyle taleblerini 25-Ekim-1961’de dile getirip,Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel’in direktifi ve açıklamasıyla iradenin hangi yönde tezahür ettiği de görünmüş oldu:

            -Cemal Gürsel cumhurbaşkanlığına seçilecek.

            -Yassı ada suçlarının affı için teklif verilmeyecek.

            -43 sayılı kanun tadil edilmeyecek ve yorumlanmayacak (Eminsu-lar kanunu) (Orduya ilişkin kanunların istismar edilmemesi. Eminsu-larla ilgili) [1]

            Ve artık Cemal Gürsel-de tek partinin tek şefi olan İsmet İnönünün emrindeydi. Ona tekmilinde:”Emrinizdeyim Paşam”[2] diyordu.

            Böylece ara rejimin,kara ve yaralı rejimin temeli de atılmış oluyordu. İleride yapılacaklar için kapı aralanmıştı.

            Halk gelişmeden,değişmeden ve ilerlemeden yanaydı. Ama bir değişiklik olmuyordu. 40-50 sene geçse de... Baştakiler aynı baş,aynı şeyleri söylüyor,aynı şeylere sadâkatlarını gösteriyorlar,kendilerinde bir değişiklik olmuyordu. Halkın gitmek istediğinin tersine gidiyorlardı.

            Sadece yapılan Doktor tavsiyesi gibi;on yılda bir antibiyotik kullanacaksın! Ta ki sakinleşesin! Ondan sonra da hastalık devam ediyor,istikrar kayboluyordu. Acaba gerçekten mi istikrar bozuluyordu,yoksa ihtilali meşrulaştırmak için bir sebeb mi oluşturuluyordu?  Belli-belirsiz,dahili ve harici çevrelerce...

            MİT-de önemli görevler üstlenip daire başkanlığı görevine kadar gelmiş olan Mahir Kaynak;olayın Avrupa ve Amerika taraftarlığı ve mücadelesi içerisinde cereyan edip,onların bu cephede hükümranlık hareketleri içerisinde bizlerin hedef tahtası olarak kullanmamız yönünde görüş belirtmektedir.[3]

            Her zaman ,her fatura millete çıkıyor ve çıkarılıyordu.

            Milli birlik komitesi üyelerinden Orhan Erkanlı ihtilal yapmayla iktidar olmanın kolay olmadığını şöyle itiraf ediyordu:”Yahu ihtilal yapmak çok kolay;ama devlet yönetmek çok zor...”[4]

            CHP-li Muhsin Batur AP-yi zayıflatmak,tek başına gelmesini engellemek için 12-Mart-tan sonra Milli Nizam Partisinin kapanmasıyla İsviçre-ye giden Necmettin Erbakanı getirterek MSP-yi 12-Martçı Muhsin Batur-un kurdurduğunu söyler.[5]

            Yani Erbakan-la başlayan tarihi serüvenin”9-Mart Baasçı cuntanın önderlerinden bir Profesör ile,9-Martı tasfiye edip 12-Martı gerçekleştirenlerin İsviçreden getir “diği[6] söylenir.

            Ancak bunu Muhsin Batur ve İsmail Müftüoğlu tekzib[7] eder,İ. Müftüoğlu ise;”MSP-yi 70 yılında Süleyman Arif Emre’nin genel başkan olarak kurdurduğunu söyler.

 

                                                                                              12-Mart-1998

                                                                                   MEHMET       ÖZÇELİK[1] Bak.Türkiye gazt.Sadettin Bilgiç’in anıları. 12-Mart-1998.

[2] Bak.zaman gaz.14-Mart-1998. H. İsmail,Bak. Politika da şiddet. S. Kocabaş. sh.96.

[3] Bak.Agg. 15-Mart-1998.

[4] Agg.14-Mart-1998.

[5] Türkiye gaz.25-8-1995,

[6] Bak.zaman gaz.14-Mart-1999,N.Gönültaş.

[7] Türkiye ga4-9-1995.z