Arama Sonuçları

63-TENASUH-REENKARNASYOON

TENASUH http://www.tesbitler.com/index.php?s=reenkarnasyon http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/arama/tenasuh https://feyyaz.tv/?s=REENKARNASYON&video_only=1

No ResponsesMart 1st, 2021

BİTİRDİKLERİMİZ

BİTİRDİKLERİMİZ -Nasıl affedeyim ki? İnsanları bozandan, Yıllarımızı çalanlardan…. Bu asır kayıplar asrıdır. Bu asır kayıpların çok olduğu asırdır. Bu asır sürekli kayıpların gerçekleştiği asırdır. Bir asırdır hem dünyası ve hem de ahireti bitirilenler milyonları bulmaktadır. Bu bir asırda sayısız yaralı olan, aydın geçinen, insanlara yıllarca dünya ve ahiretlerini bitirecek yanlış kılavuzluk yapmış bu insanları nasıl […]

No ResponsesAğustos 9th, 2019

SÜLEYMAN ATEŞ’İN TUTARSIZLIKLARI

SÜLEYMAN ATEŞ’İN TUTARSIZLIKLARI Bu zamanda şeytanı taşlamaktan Rahmanı tesbih etmeye,bevledilen cami duvarını temizlemekten camide ibadete vakit kalmamaktadır. Ancak bununla beraber,şerrin def’i hayrın celbinden evlâdır. Hayatta en büyük değer istikamettir.İstikamet ilimden önce gelir. Bilgi konusunda büyük bir birikime sahip olan şeytan istikametini koruyamadığı gibi,küfrünü ve kibrini daha da arttırmıştır. Bundan dolayı,Peygamber Efendimiz;”Şeyyebetni suretü hud” yani Hud […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

PERDE ARKASINDA YAHUDİLİK

PERDE ARKASINDA YAHUDİLİK Bütün menfi izm ve hiziblerin altında;ideoloji ve teorilerin altında hep yahudi yatmaktadır. Dinin katili Marx onlardan,Namus tüccarı Freud onlardan,insan ve insanlık düşmanı Darwin onların evlatlarından,yani anlayacağınız aynı soydan ve aynı sülaleden,maymunlar güruhundan… İnsan kasabı Lenin yine aynı köksüz kökten… Kısaca,dünyayı ateşe verenlerin tüm öncülerini onlar temsil ederler. Hadiste:”Yanında fakire sadaka verecek kadar […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

T E N A S U H

T E N A S U H Kelime anlamı itibariyle;ruhun bir cesetten çıkıp,tekamül etmek üzere tekrar dünyaya gelerek başka bir cesede girmesi olarak tanımlanır. Evvela,İslam inancına göre;Tenasuh veya diğer adıyla Reenkarnasyon batıl bir inanış ve sapık bir düşüncedir. Ahiret ve ahiret alemi,cennet ve cehennem gibi kavramların yerine konulmaya çalışmak amacıyla ortaya atılmıştır. Vücut veya vücutlar […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN Asrımızdaki çıkışlar 3. asra benzemektedir.Gayrı müslimlerin islamiyete girişleri,eski tüm bilgi ve birikimleriyle beraber olmaktadır.Zamanımızda da hakeza.Tüm eski ve zayıf görüşlerle beraber,doğru ve yanlışların tüm birikimleri ortaya dökülmektedir. İslamiyet en karışık dönem olan işte bu 3. asırda parlamış ve patlak vermiştir.Kimi hadislerin,kimi fıkıh,tefsir,kelam ,kimi de dinin tasavvuf gibi yaşayış,itikad,ibadetlerin muhafaza ve […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ABDULAZİZ BAYINDIR’IN TUTARSIZLIĞI

ABDULAZİZ BAYINDIR’IN TUTARSIZLIĞI Her şey 2008-in yazında başladı.Malatyalı Mehmet isminde bir meslektaş gönderdiği a-mailde;Bayındırın 4 dvd-sinden oluşan 250 kişiye adreslerini göndermeleri halinde tefsirini göndereceğini söylemesi üzerine bende adresimi gönderdim ve bir müddet sonra bir zarfta 3 dvd,zarf biraz açık olduğundan dördüncüsü herhalde düşmüştü,bana ulaştı. Bir çok sesli,arapça ve türkçe tefsirlere hayran duyup incelediğimden dolayı kavuştuğuma […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

A H İ R E T E İ M A N

E  K  L  E  R A  H  İ  R  E  T  E     İ  M  A  N M U K A D D İ M E Dünya aleminin son bulacağına dair Kur’an-dan ve tabiattan bir çok delil mevcuttur. Dünya her yönüyle ihtiyar bir dünya… Atmosferin delinmesiyle insanları korkutan son dengenin bozulmasıyla havanın ısınması ve buzulların erimesiyle […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

İSLÂM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR

İSLÂM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR  *İlahiyat camiasında farklı olma hastalığı mevcut.Bu uğurda yanlışlıklar,farklı olduğu için kabul edilmekte ve kabul ettirilmektedir. Dini camiada farklılıklar,farklı merkezlerden beslenmelerden kaynaklanmaktadır. Sadece Kur’an var,o bize yeter diyerek,ğayrını inkâr ve reddedenler,aslında Kuranı ve Kurandan esasları değil,kendi yorumlarını insanlara kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Bazen Mu’tezile gibi aklını ön plana çıkararak,-aklım almıyor-,-aklıma sığmıyorum-der. Oysa o […]

No ResponsesOcak 1st, 2015