EYVAH TÜRKLER GELİYOR

EYVAH TÜRKLER GELİYOR 

Eyvah Türkler geliyor, sözü tarihi Olarak nereden geliyor.

“Eyvah Türkler geliyor!” sözü, tarihi boyunca Avrupa’da yaygın bir korku ve endişe ifadesi olarak kullanılmıştır. Bu sözün kökeni, 11. yüzyılda Anadolu’ya göç eden ve Orta Doğu’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada hakimiyet kuran Türk boylarının Avrupa’daki fetih hareketlerine dayanmaktadır.
Türklerin hızlı ilerleyişi ve savaştaki becerileri, Avrupa halkları arasında büyük bir korku uyandırmıştır. Bu korku, özellikle de Bizans İmparatorluğu’nun zayıflaması ve 1453 yılında İstanbul’un fethi ile birlikte daha da artmıştır.
Zamanla “Eyvah Türkler geliyor!” sözü, sadece Türk ordularının yaklaşmasıyla değil, genel olarak tehlike ve belirsizlik durumlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu söz, edebiyat eserlerine, tiyatro oyunlarına ve halk türkülerine girerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Sözün kullanıldığı bazı tarihi olaylar:
* 1529 Viyana Kuşatması: Osmanlı ordusu Viyana’yı kuşattığında Avrupalılar arasında büyük bir panik yaşanmış ve “Eyvah Türkler geliyor!” sözü yaygın olarak kullanılmıştır.
* 1683 İkinci Viyana Kuşatması: Osmanlı ordusunun Viyana’dan geri çekilmesi Avrupa’da büyük bir sevinçle karşılanmış ve “Türkler gidiyor!” sloganları atılmıştır.
* 19. yüzyıl Rus-Türk Savaşları: Rusların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kazandığı zaferler, Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman halklar arasında endişe yaratmış ve “Eyvah Ruslar geliyor!” sözü kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde “Eyvah Türkler geliyor!” sözü, genellikle şaka veya ironi maksadıyla kullanılmaktadır. Ancak, bazı durumlarda hala korku ve endişe ifadesi olarak da kullanılabilmektedir.
Sözün farklı dillerdeki karşılıkları:
* İtalyanca: Mamma… Li Turchi!
* Yunanca: Φεύγα! Έρχονται οι Τούρκοι! (Fevga! Éρχονται oi Toúrkoi!)
* Rumca: Vai! Vin vin Turcii!
* Arnavutça: Vaje! Erdhën Turqit!
* Bulgarca: Олеле! Идват турците! (Olele! Idvat turtsité!)
Sonuç olarak: “Eyvah Türkler geliyor!” sözü, Avrupa tarihinde önemli bir yere sahip olan Türk fetih hareketlerinin ve Avrupa halkları üzerinde yarattığı korkunun bir yansımasıdır. Bu söz, günümüzde hala kullanılmakta ve farklı anlamlar taşımaktadır.

@@@@@@@

Avrupada Türk korkusu neden ileri geliyor?

Avrupa’da Türk Korkusunun Kökenleri ve Günümüzdeki Yansımaları
Tarihi Kökenler:
Avrupa’da Türk korkusu, yüzyıllar öncesine, Türk boylarının Orta Asya’dan göç edip Anadolu’ya yerleşmesine ve ardından Balkanlar’a doğru ilerleyişine kadar uzanmaktadır. 11. yüzyıldan itibaren Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla birlikte Türkler, Avrupa için önemli bir siyasi ve askeri güç haline gelmiştir.
Özellikle 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulması ve Balkanlar’da hızlı bir şekilde hakimiyet kurması, Avrupalılar arasında büyük bir korku ve endişe yaratmıştır. Osmanlı ordusunun güçlü savaş gücü, disiplinli yapısı ve hızlı ilerleyişi, Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak görülmüştür.
Korku ve Önyargıların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler:
* Din Farklılığı: Türklerin çoğunluğunun Müslüman olması, Hristiyan Avrupalılar arasında dinsel bir korku uyandırmıştır. Bu durum, Haçlı Seferleri sırasında oluşan önyargıların da pekişmesine katkıda bulunmuştur.
* Bilgi Eksikliği: Avrupa’da Türkler hakkında doğru bilgi eksikliği yaygındı. Türkler, barbar ve vahşi olarak tasvir edilir ve Avrupa’nın uygarlığına tehdit oluşturduklarına inanılırdı.
* Propaganda: Osmanlı İmparatorluğu ile savaş halinde olan Avrupa devletleri, Türkleri kötülemek için yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmüştür. Bu propagandalar, Türkler hakkındaki olumsuz algıların daha da kökleşmesine neden olmuştur.
Günümüzdeki Yansımaları:
Türk korkusu, günümüzde hala Avrupa’da hissedilmektedir. Bu durum, İslamofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi problemlerle bağlantılıdır. Özellikle göç ve mültecilik gibi konularda Türkler, Avrupa’da ayrımcılık ve nefret söylemine maruz kalabilmektedir.
Ancak, son yıllarda Avrupa’da Türk toplumuna karşı daha olumlu bir bakış açısının da geliştiği gözlemlenmektedir. Eğitim ve kültür alışverişlerinin artması, Türk diasporasının aktif rol oynaması ve Türkiye’nin uluslararası alandaki yükselen gücü gibi faktörler, bu olumlu değişime katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak: Avrupa’da Türk korkusu, karmaşık tarihi kökenlere sahip bir olgudur. Bu korku, günümüzde hala varlığını sürdürse de, değişen sosyo-politik koşullar ve artan iletişim sayesinde bu algının kırılması ve daha olumlu bir atmosfere geçiş mümkün olabilir.

 

Loading

No ResponsesTemmuz 7th, 2024