ÇOCUĞUNUZUN DURUMU

ÇOCUĞUNUZUN DURUMU

Çocuğunuzun özel istek, ilgi ve hedefi varsa okusun.

Yoksa bir mesleğe yakınsa o mesleği ve hayatı ve hayatın zorluklarını öğrensin.
Günün şartlarına uygun mesleklerde gelişsin.
En azından tatillerini değerlendirsin.
Dünya ve ahiretini kazanma şuuru kazandırılsın.
En azından kaybetmeme yönünde gayret göstersin.
Hayat sadece masa başında kazanılmaz, bunu öğrensin.
Kendini bilsin.
Başkası olmasın.
Haddini bilsin.
Hadsiz olmasın.
Niçin yaratıldığını bilsin.
Boşta ve boşlukta kalmasın.
Dünyasını bilsin.
Harap kalmasın.
Ahiretini bilsin.
Ona göre hazırlansın.
Vatanını bilsin.
Başkalarına satmasın.
Değerlerini bilsin.
Değersiz kalmasın.
Dinini bilsin.
Dinsiz olmasın.
Sorumluluğunu bilsin.
Sorumsuz kalmasın.
Milletini bilsin.
Kopuk olmasın.
Tarihini ve geçmişini bilsin.
Geleceğe köprü kursun.
Köprüleri yıkmasın.
Anne babasını saysın.
Ta ki kendi de sayılsın.
Maddeye tapmasın.
Kıymetsiz olmasın.
Kişiliği kaybolmasın.
Kişilik kazansın.
Bilsin ki, giden gelmez, gelen gider.
Kendisi de bir gün o kervana iltihak eder.
Giderken ya rahmetlidir ya da zahmetli.
Kimler geldi kimler geçti bu felekten
Kalbur ile un elerken deve geçti bu elekten
Dünya bir köprüdür.
Köprüler kalmak için değil, geçmek için yapılır.

                                                                            ****************   

Dünyaya iman ve ibadet için gönderilen insanlar, günlük, gündelik, basit meselelerle meşgul ediliyor.

Adeta aslan sineğe boğduruluyor.
Tilkiyle kandırılıyor.
Çakalla uğraştırılıyor.
Problem işlerde mi yoksa işleri çevirenlerde mi?
Bütün mesele nefret ettirmede.
İnsanlık, Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin, hakikatinden uzaklaştırılıyor.
Bütün problemler bu hakikatten uzaklaşmayla başlıyor.
Adeta, kolaylaştırmayın zorlaştırın, müjdelemeyin nefret ettirin, üzerine bina ediliyor.
Türkiye’de şimdiye kadar bürokrasi böyle işletildi.
Hala kalıntıları sürmektedir.
Bir çok şey olumsuzluklar üzerine bina edildi.


@@@@@@@@

Dünyayı bir köprüye benzetmek:

**Geçicilik: ** Köprüler, bir yerden bir yere geçmek için kullanılır ve üzerlerinde uzun süre kalmak için tasarlanmamıştır. Bu da dünyanın geçici bir yer olduğunu ve burada sonsuza kadar kalmayacağımızı hatırlatır. Bu düşünce, bize şu anki hayatımızı anlamlı kılmak ve onu en iyi şekilde değerlendirmek için motive edebilir.

**Sınav: ** Bazı yorumlarda dünya, bir sınav köprüsü olarak görülür. Bu sınavda, iyi bir insan olmak ve ahirette cennete gitmeyi hak etmek için çabalamamız gerekir. Bu yorumda, dünyadaki her şeyin birer ders ve birer vesile olduğu fikri vurgulanır.

**Zorluk: ** Köprüler, bazen zorlu ve tehlikeli olabilir. Bu da dünyadaki yaşamın zorluklarını ve engellerini sembolize edebilir. Bu zorluklar, bizi daha güçlü ve daha olgun insanlar yapma potansiyeline sahiptir.

**Birlik: ** Köprüler, farklı yerleri ve insanları birbirine bağlar. Bu da dünyadaki tüm insanların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve birbirimize karşı sevgi ve saygıyla davranmamız gerektiğini hatırlatır.

Bunların dışında, “Dünya bir köprüdür, üzerine ev yapılmaz” atasözü de bu deyişle bağlantılı olarak akla geliyor. Bu atasözü, dünyaya çok fazla bağlanmamamız ve burada geçici olduğumuzu unutmamamız gerektiğini öğütler.

MEHMET ÖZÇELİK

18-06-2024

Loading

No ResponsesHaziran 18th, 2024