ÇÖKÜŞ VE YÜKSELİŞ ASRI

ÇÖKÜŞ VE YÜKSELİŞ ASRI

Firavunların tek hedefi vardır; İktidarlarına ortak olacak ve onu devre dışı bırakacakları ortadan kaldırmaktır.

Bu uğurda tüm doğanları öldürür, doğumun önünü tıkar ve kapatırdı.

Sırf aradan çıkacak Musaların doğumunu engellemek için.

“(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır.”[1]

Hakikatince Allah onların tuzaklarını bozdu, başlarına geçirdi.

Binlerce oğlan çocuğu feda edilse de firavun bizzat engellediği Musa tarafından devrine son verildi.

Tarih boyunca ve asırlarca millet olarak buna şahit olduk.

Çok erkek evlatları feda edildi.

Üç asırdır, gele gele İttihat ve Terakkiden beri ve de yüz yıldır bu girdapta dolanıp durduk, kısır döngüler içerisinde kendi etrafımızda dönüp durduk.

Bütün bunlar bu milletin geleceğini ipotek altına almak, durdurmak ve durgunlaştırmak için yapıldı.

Ancak bu asil millet yedi düvelin oyunlarını her zamanki gibi boşa çıkardı.

Asırlardır kılıcı ve silahıyla bunu yaparken, artık bunun yerini zenginlik ve teknolojik zenginlik almaktadır.

Yani saha siyasetin sahasıdır.

***********  

Afrikalının bize olan teveccühü şundandır;
Onlar tespitlerinde, yüz yıl önce Batılılar kendilerine geldiklerinde; onların elinde İncil vardı, bizim ise topraklarımız vardı.
Onlar gittiklerinde, bizim elimizde İncil olurken, onlarda topraklarımız vardı, demişlerdir.
Türkiye ise; hem elinde onlara da ait olan Kur’an-ı Kerim’le gidiyor ve hem de onların zenginleşmeleri için, zenginliklerini kazandırıyor.
Açılan su kuyuları, gıda yardımları gibi, vakıfların desteğiyle ayağa kaldırılıyor.
Nitekim yüz yıl önce Filipinler’de yüzde doksanı Müslüman ve yüzde onu Hristiyan iken, bugün yüzde on Müslüman ve yüzde doksanı Hristiyan’dır.
Çünkü küçük bir köye bile şato gibi kiliseler yapılmış, baskıcı ve baskın olan ağırlıkları bu şekilde göstermişlerdir.

Bu sömürge devletlerin başında İngiltere gelmektedir.

Yüz yıl öncesinde kurduğu bakanlığın adı ise; Müstemleke Nazırlığı yani Kölelik Bakanlığı.

Fitnenin ve sömürgenin hem başı ve hem de kuyruğu olan İngiliz, her dönemde İslam Dünyasının gelişiminde takoz ve ayak bağı olmuştur.[2]

*********** 

İki bin yıl önce kiliseden başlayan bozulma ve sapıtma, yine yıkılışı da kiliseden başlayacaktır.

-‘Kiliselerde istismar’ raporu sonucu yayımlandı: Tacizin boyutu bilinenden çok daha büyük.

100 binden fazla belgenin incelenmesiyle ortaya konulan yaklaşık 700 sayfalık raporda; 2 bin çocuğun istismara uğradığı, tacizi kanıtlanan rahip sayısının 103’ten 451’e çıktığı tespit edildiği yer aldı.[3]

-Hristiyanları ve Hristiyan dünyasını bozup sapıtan ve de saptıran kilise, papalık ve de papazların yıkılmasıyla, yükseldiği yerden yıkılacaktır.

Bu da papazların çocuklara olan cinsel tacizleriyle çocukların ahları, onlara vah dedirtecek, ahları onları yakacaktır.

Yani bir yandan kilise ve batının çöküşü gerçekleşirken, diğer yandan da başta Türkiye ve İslam dünyasının yükselişi gerçekleşecektir.

MEHMEH ÖZÇELİK

5-6-2023

 

 

[1] Âl-i İmrân Suresi 54. Ayet.

[2] https://www.haber7.com/dunya/haber/3329986-the-economistten-erdogan-analizi-bu-pek-cok-acidan-kotu-bir-haber

[3] https://www.yenisafak.com/dunya/kiliselerde-istismar-raporu-sonucu-yayimlandi-tacizin-boyutu-bilinenden-cok-daha-buyuk-4533224

https://www.yenisafak.com/dunya/kanadada-sekiz-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunmustu-katolik-rahip-tutuklandi-4534846

 

Loading

No ResponsesHaziran 5th, 2023