İKİNCİ ŞAH İSMAİL OLAYI

İKİNCİ ŞAH İSMAİL OLAYI

Suriye’de evvela askeriyeye alevi yani Hafız Esat’ın 1962’de tavassutu ve ele geçirmesiyle Nusayri olanlar askeriyeye yerleştirildi ve ele geçirildi.

Aynı durum Irak’ta Kesnizani[1] tarikatıyla, Türkiye’de ise FETÖ[2] eliyle gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Hepsi de İran eli, İngiliz aklı ve ABD desteğiyle oluşturuldu.

Bu durum bitmiş değil, büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde devam etmektedir.

Hepsinde de hedef tektir; azınlıkları çoğunluklara hâkim kılmak.

İdareyi azınlıkların eline vermek.

Ve buna da bahane hazırdı, laiklik.

************ 

Tarih hep tekerrür etmiştir, farklı piyonlarla.

Oyunlar hep aynı oyundur.

Acem oyunu, haçlı oyunu, münafık yapılar.

Önce makam, para, kadın, onlarla olmazsa tetikçiler devreye girer, oda olmazsa zehirlemelerle denenir.

Şimdi ise buna medya gücü ve yalan haberler eklenmiştir.

Aynı tetikçiler, zehir tüccarları, haçlı orduları medyayı acem oyunlarıyla sürdürmektedirler.

Seçim süreçlerinde bu durum daha fazla gündeme getirilerek, toplum başka şeylerle meşgul edilmektedir.

Böylece cambaza bak baktırmasıyla toplum soyulmaktadır.

**************  

Bizdeki aydın geçinenlerin problemi dinle değil, İslam’ladır.
Cemil Meriç’in deyimiyle, bizdeki aydınlar din düşmanı değil, İslamiyet düşmanıdır.
Tabıya, ne aydınıysa.
Nasıl ve ne kadar aydınsa.
Karanlıktaki aydın.[3]

Kazanamayacağını anlayan CHP,[4] gider ayak yanında diğer ufak partileri de alarak toplu gitmeyi tercih etti.

                                                        *************

Kıssa;

Mısır fethine çıkan Yavuz Sultan Selim Han Sina Çölünü nasıl geçeceğini düşünürken, rüyasında Muhyiddin Arabi Hz. görür.
Yavuz Sultan Selim’e şu tavsiyelerde bulunur:
Koyun derilerinden su tulumları yap ve develere yükle. Askerlerin ağız, burunlarını ve kulaklarını iyice kapat, çünkü çölün kumu çok incedir.
Bu tavsiyeleri tutan Yavuz Sultan Selim, Sina çölünü geçerken, ilahi bir hediye olarak çöle 200-300 yılda bir yağan yağmur kendisine yetiştirilmişti.
Yavuz Sultan Selim askerleri ile çölü geçerken, bir ara attan inip yaya yürüdüğü ve bu sırada çok heyecanlı ve değişik bir haleti ruhiyede olduğu görülür. Fakat kimse bir şey sormaya cesaret edemez. O anda bütün askerler attan inip yaya yürürler. Daha sonra bunun sebebi büyük hükümdara sorulduğu zaman şöyle cevap verir:
“Allah’ın Resulü Peygamberimiz (s.a.v.) önümüzde yaya yürüyüp bize yol gösterirken bizim atla gitmemiz edebe uygun mudur?”

 

[1] https://tesbitler.com/2016/11/28/kesnizani-tarikati/

[2] https://tesbitler.com/index.php?s=fet%C3%B6

[3] https://tesbitler.com/2015/01/02/karanliktaki-aydinlar/
https://tesbitler.com/2022/03/29/karanligin-cocuklari/

[4] https://www.haber7.com/siyaset/haber/3315726-peygamberimizin-hayatini-kaldirmaya-calisan-peygamber-torunu

Loading

No ResponsesNisan 7th, 2023