İLAHİ GÜÇ VE İLAHİ DESTEK

İLAHİ GÜÇ VE İLAHİ DESTEK

 

Arkasında Allah’ın ve milletin ve de duaların olduğu bir gücü, bir fikri, bir inancı, bir ideali top ve tüfek, oyun ve oyuncaklar yıkamaz.
Sahte kahramanların ömrü, ömürleri kadardır.
Güneş doğdukça yüzlerin gerçek rengi ortaya çıkar, gübreler kokuşmaya, güller kokmaya başlar.
Şeytanın vesvesesi, hakimiyet ve hilesi, Peygamber hakikati gelince, Allaha davet ulaşıncaya kadardır.
Eskiden yalancının mumu yatsıya kadardı, teknoloji ve gelişmişlik beraber son saniye haberleriyle son bulmaktadır.
Nice azlar çoklara galip gelmiş, nice karıncalar Nemrutlara meydan okumuş.
Zalimler ve onların yolundan gidenler lanetle söylenirken, nice peygamberler ve o yolun yolcuları rahmetle yad edilmektedirler.
Tarih nice zalimlerin çöplükleri ve gübrelikleri ile ibretle seyredilirken, nice rahmet elçilerinin gül bahçelerine seyran edilip, gezilmektedir.
Neşe ve sevinçle.
Varsın üç günlük dünya onların cehennemi olsun.
Allah, ahiret ve cennet bize yeter.
İnsanlar nasıl ve kiminle gittiklerine bir baksınlar.
Gittiklerinde bulacakları şeyleri şimdiden düşünsün ve tahmin etsinler.
Herkes ektiğini biçecek ve döktüğünü içecektir.
Kısa süreliğine gelip gidecektir.
Kim gelmişte, gitmemiş ve kalmış?
Kim etmişte bulmamış ve yanına kar kalmış.
O gün mutlaka nimetlerden sorguya çekileceksiniz.
İnsan başı boş bırakılacağını mı zanneder?
Belki az çok her amelinden sorguya çekilecektir.
Her şey aslına döner.
Herkes kendi tınnetinin gereğini yapar.
Gül veya diken.
Arı ya da yılan.
Bizler uzun bir yola gidiyoruz.
Aldanmakta fayda yok.
Bizi burada durdurmazlar.
Büyük bir sevkiyat var.
Geliş gidişe delildir.
Gidişte varıştan haber vermektedir.
Kiminle olduğun, kiminle olacağına, nerede olduğunda, nerede olacağına işaret etmektedir.

İnancı olmayan insanlar ne yapar?

Kendi putunu kendi yapar, kendi tapar.

İnsan, inayeti-i Rabbaniye ile, marifet-i İlâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişâfât-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemeât-ı tevhidiyeyi elde etmelidir.

– Daha işin başındayız. Önümüzde uzun bir yol var. Her ne kadar sonucu belirleyen bu ilk baş önemli ise de ancak sonsuza giden sonsuz yolculuğunun daha ilk başındayız. Daha ilk yol başında -Allah korusun pes edersek daha ilk başında-, -Allah korusun kaybedersek- hasaret ve zararı büyük olur. Yanlış ve yamuk bir yol çizersek yani ilk ilik düğmesini yanlış bağlarsak, ondan sonraki yolculuğumuzda ve yürüyüşümüz de hakikaten gittikçe açılan büyük açı içerisinde bir kayıp, bir zarar olmuş olur.

Rabbim ilk adımımızı hayırlı eylesin, ilk adımımızı istikamette eylesin.

Rabbimiz istikametimizi en sonuna kadar muhafaza etmeyi nasip etsin.

MEHMET ÖZÇELİK

28-01-2023

Loading

No ResponsesOcak 28th, 2023