HİSSE-37

HİSSE-37

Henüz 25 inde var, yok..

Aklı yerinde olsa, görsen on numara delikanlı, Pırlanta gibi bir çocuk..

Elleri cebinde uzun süre bekledikten sonra

sırt üstü kafasının üzerine düştü.

Yanına gidip bir şeyin var mı dedim ama artık bir şeyi değil, hiç bir şeyi yoktu!

Kendisi de,

Ruhu da,

Varlığı da…

Herşeyi ile “DÜŞMÜŞTÜ”

O “düşmüştü” bir kere..

Düşürmüşlerdi ;

Pırlanta gibi çocuğu bonzai tuzağına

Ambulans çağırdım…

Çağırdığım ambulansta ki görevliler

önce ayakları ile dürttüler “insanlığı”

nefes alan hiçbir canlıya yapılmaması gereken bir şekilde, utanç duydum,

Ama çocuk “düşmüştü” bir kere,

Nabzına baktılar…

Sonra birbirlerinin yüzlerine…

Polis çağırdılar …

A4 kağıdına Tutanak tutuldu, bu kağıda gencecik bir ömre EX diye yazıldı..

Bir el atın da…

Cenaze aracına koyalım dediler….

El attık…

Telefonu çaldı…

Polis çıkardı cebinden…

-“baban çok kızacak” diye bir mesaj atılmıştı..

Ama o “düşmüştü” bir kere.

Mesaja cevap verilmeyince telefon ısrarla çaldı.

Arayan;

Annesiydi…

Ve polis cevap verdi.

Oğlunuz “DÜŞMÜŞ”

Taksici arkadaşlar haber verdi,

hastaneye gidiyoruz, acilen gelmeniz gerek..

Babası artık kızamayacak…

Annesi hep merakta kalacak….

Kendisi ise hep 25 yaşında…

Sentetik tuzağı met tuzağı avına bir can daha düşürdü..

Elleri cebindeydi…

Sırt üstü “DÜŞÜRDÜ”…

******************  

*Ünlü bir ateistin, iman yolculuğu….*

*Patrick Glynn, Amerikada Harvard ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü iki üniversitesinden mezun olmuş çok önemli bir siyaset bilimcidir. Onunla yapılan röportajdan kesitler…*

Efendim, Polkinghorne gibi büyük fizikçiler Allah’ın varlığını savunuyor ve bunu çok makul ve ikna edici şekilde yapıyorlar.

Kitabınızda da bahsettiginiz bu ma’kul ve ikna edici delillerden kısaca bahse debilir misiniz?

*Evet, 20. yüzyılın başlarında Big-Bang (Büyük Patlama) teorisi kabul edildi ve bu teori, alemin bir başlangıç, yani yaratılış ânı oldugunu gösterdi.*

Bu kâinatın sonsuz olduğunu savunan materyalist görüşe önemli bir darbe oldu. 1970’lerde ise fizikçiler, enteresan ve düşündürücü bir hususu fark ettiler.

*Kainatın bütün fiziki dengelerinin, meselâ yerçekiminin veya atomu bir arada tutan nükleer kuvvetlerin, yaşanabilir bir âlem oluşması için en ideal değerlerde olduklarını buldular.*

*”Antropik Prensip” yani İNSAN İÇİN HAZIRLANMIŞ KÂİNAT ANLAYIŞI adı verilen bu şaşırtıcı buluş, içinde yaşadığımız kâinatın rastgele ortaya çıkmadiğı, insan hayatı için özel olarak yaratıldığı fikrine büyük bir delil oluşturdu.*

Yıllar geçtikçe bu prensibi destekleyen yeni deliller de ortaya çıkmaya devam ediyor.

*Biyolojide de, bir yaratılışın varlığım gösteren deliller var mı?*

*Elbette var! Bugün biyoloji dünyasına baktığınızda, yaratılış düşüncesine yaklaşan bir paradigma değişikliği görebilirsiniz.*

Biyolojinin 19. yüzyılda şekillenmiş paradigması, yani temel kabulleri sarsılıyor. Bu paradigmada en büyük pay Darwinizm’e ait. Bu teori, yeryüzündeki bütün hayatın şuursuz tabiat hadiselerinin eseri olduğunu öne sürmüştü.

*Oysa canlılığın detayları keşfedildikçe, karşımıza mükemmel, hassas ve yoğun bir programa dayanan sistemler çıkıyor.*

Bu sistemlerin gâyesiz sebeplerin ve rastlantıların ürünü olduğu düşüncesi giderek kabul edilemez hâle geliyor.

*20. YÜZYILIN BAŞLARINDA BİG-BANG (Büyük Patlama) TEORİSİ KABUL EDİLDİ ve BU TEORİ, ÂLEMİN BİR BAŞLANGICI, YANİ YARATILIŞ ÂNI OLDUĞUNU GÖSTERDİ. BU, KÂİNATIN SONSUZ OLDUĞUNU SAVUNAN MATERYALİST GÖRÜŞE ÖNEMLİ BİR DARBE OLDU.*

Sadece Darwin değil, Freud da sarsılıyor galiba?

Kesinlikle! Freud, insan psikolojisine materyalist bir açıklama getirmeye çalışmıştı.

Dahasi, dini inancın bir tür nevroz olduğunu ileri sürmüş, *insanların ancak ateist olduklarında sağlıklı bir psikolojiye sahip olabileceklerini söylemişti.* Ama deliller bunun
tam aksini gösteriyor.

*Psikolojik araştırmalar, dindar insanların psikolojik yönden çok daha sağlıklı ol duklarını gösteren verilerle dolu.* Freud’un, dinin modernleşme ile birlikte yok olacağı şeklindeki tahmini ise, tamamen boşa çıkmış durumda.

*Kitabınızda ruhun varlığına dair ölüm ve sonrası hakkında yaşanmış tecrübelerden deliller çıkarıyorsunuz, değil mi?*

Evet! Aslında benim ateizmden vazgeçmemi sağlayan sürecin, asıl bu konudaki delilleri incelemekle başladığını söyleyebilirim.

90’ların başında, uzun bir tatil döneminde, ölümün kıyısına gelen insanların tecrübeleri hakkındaki raporları inceledim. Bunların çoğu, ameliyatlar sırasında kalbleri duran, birkaç dakika gerçekten biyolojik bir ölüm yaşayan, ama sonra hayata dönen kişiler.

*Ölümle yüzleştikleri kısa süre hakkında anlattıklarında ise, büyük benzerlikler var. Hemen hepsi ruhlarının vücutlarından ayrıldığını, kendilerini dışarıdan gördüklerini belirtiyor.*

*Anlattıklarının hayal ürünü olması ise imkânsız; çünkü o sırada odada neler yaşandığına, doktorların kendilerini kurtarmak için neler yaptıklarına dair detaylı tariflerde bulunuyorlar ve bunları gözleriyle görmüş olmaları mümkün değil.*

Kitapta detaylı olarak anlattığım bütün bu deliller, insanın bir ruha sahip olduğunu gösteren önemli bir veri. Bir ruha sahip olmamız ise, ateizmin temel dayanağı olan materyalist felsefeyi yalanlıyor.

21. yüzyıla nasıl bakıyorsunuz? Bu deliller insanlığın düşüncesini nereye taşıyacak?

*20. yüzyılın büyük bölümüne egemen olan sekülerizm artık geçerliliğini yitirdi. Sekülerizmin objektif bir gerçeklik olduğu sanılıyordu.*

*Artık o, sadece farklı dünya görüşlerinden birisi haline geldi ve zemini de giderek eriyor. 21. yüzyıl, 20. yüzyıldan daha dindar olacak.*
**********

SENİN SÖZÜNDE DURMAMAN BENİ ÖLDÜRDÜ!!!
Kral soğuk bir havada sarayına gireceği zaman ihtiyar bir muhâfız görür sarayın girişinde.Kral  İhtiyar muhâfızın üzerinde ince bir elbise görünce  muhâfıza:
Üşümüyor musun?  diye sorar.
Muhâfız da:
Efendim! Üşüyorum ama beni soğuktan koruyacak ne elbisem ne de beni soğuktan koruyacak bir yer var, der.
O zaman Kral muhâfıza:
Biraz bekle hizmetçilerimle sana elbise göndereceğim,der.
Kral saraya girince muhafızı ve sözünü unutur.
Sabah olunca ihtiyar muhâfızın donarak öldüğünü görürler.
Muhafız bir kağıt parçasına şöyle bir not bırakmıştı.
Ey kral! Buz gibi gecede soğuğa tahammül ederek ayakta duruyordum. Tâki sen bana söz verdin. Sen bana sıcak elbise sözü verince benim bütün gücüm ve kuvvetim gitti ve  beni senin sözün öldürdü
😭….

Başkalarına verdiğiniz söz onların tasavvurundan fazla olabilir.

**************  

Tıpkı Habeşistan’a göç eden Müslümanlar adına Habeş Kralı Necaşi ile konuşan Hz. Cafer’in şu sözleri gibi
 “Ey hükümdar! Biz öyle zihniyete sahip bir kavimdik ki. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik, güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi.”

 

 

No ResponsesAralık 11th, 2022