ÇEKİM KUVVETİ VE ALANI

ÇEKİM KUVVETİ VE ALANI

Bizde bir kısım insanlar sol kesim ve hedefi belli olmayanlar Avrupa çekim ve sevdasında, sağ kesimde olduğunu söyleyen bir kısmı da İran’ın etki alanında akıp gitmektedir.Bu arada beyne beyne yani ikisi arasında gidip gelmekte olan kesimde bulunmaktadır.Osmanlı döneminde devletin bir kimliği ve ağırlığı içinde farklı bir çok kesimler olmasına rağmen, bir İslam devleti görüntüsü veriyor, gizli yapılsa da cızırtılı sesler pek çıkmıyordu.Şimdi ise gerek yüz yıldır başka yerden göçen ve de kimliği farklı olanların her biri devlet olma ve devleti ele geçirme sevdasında.

Belki de 1928’ e kadar anayasada mevcut olan,”Devletin dini İslamdır” ibaresinin anayasadan çıkarılmasıyla başladı. 

Azınlıkların hakimiyeti sürmekte ve dıştan da desteklenerek güçlendirilmeye çalışılmaktadır.Tıpkı Suriye’de Nusayri olan yüzde sekizlik kesimin, yüzde doksan ikiye hükmetmesi gibi.Karşı çıkıldığında da dışarıdan karıştırılan ellerin yardımıyla da bugünkü Suriye ortaya çıkmıştır.Aynı el tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi, özellikle Türkiye’de daha çok karıştırmaktadır.
Güçlü bir hükümetin adaletle hükmetmesi birilerini rahatsız etmekte, isteyip oluşturdukları görüntünün bozulmasını istememektedirler.İşte tüm darbeler o görüntü ve yaşantıyı korumaya yönelik yapılmıştır.

-Bugün mecliste kabul edilen yalan haberlere verilecek cezalara karşı çıkan kesim ve bir kısım sorumsuzca keyfine göre yazıp çizen, konuşup yalan yanlış bilgi verenler hemen feryadı bastılar.Çünkü keyiflerinin kaçmasından rahatsızlık duydular.Gemilerini kirli sularda yürütüyorlardı.Türkiye’nin Osmanlı’da ki İslami görüntüyü yakalamasından rahatsızlık duyanlar, başta kalem-şörler,  satın alınan gazeteciler tarafından sürekli kaygan zemin oluşturulmakta ve gündemi saptırmaya yönelik faaliyetler içerisine girilmektedir.Savaşlar hiç değişmedi. Sadece değişen adı ve piyonları oldu.Şeytanla Adem, Kabille Habil, İmanla Küfür, Ebu Cehille Hz. Muhammed, Firavunla Musa, Nemrutla İbrahim, Haçlı ile Osmanlı, ABD ile Rus, Doğu ile Batı, Din ile dinsizlik, İnsanlık ile Hayvanlık mücadelesi hiç durmadı ve kıyamete kadarda durmayacaktır.Sadece yapılacak karınca misali safını ve tarafını belli etmektedir.Zira tarafsızlık muhalif tarafa taraftarlıktır.İnsan tarafsız olamaz. Hak ve doğrudan yana olmak haksızlık değil, haktan ve doğrudan yana olmaktır, yani taraf olmaktır.Bizler bir ömür kendi sınavımızı vermekte, tarafımızı belirginleştirmekteyiz.Zira her kişi sonsuz alemde tarafıyla beraber olacaktır.Kişi sevdiğiyle beraberdir, hakikatince, herkes kiminle beraber olduğuna bir baksın.Sonsuza doğru yürüyüp beraber olacağı kişiyi, ona göre tercihini yapıp seçsin.Kişilik beraber olunan kişilerle kazanılır veya kaybedilir.Kişiler kişilik göstergesidir.Kişi arkadaşının dini üzerinedir.Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.Kişi kişinin aynasıdır.Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.-Dünyada kavga sürekli körükleniyor.İslam ülkeleri karıştırılıyor.İran çalkalanıyor. Irak devam ediyor. Afganistan ayakta durmaya çalışıyor.
Bir yandan NATO başkanı gibi savaşı bitirmeye yönelik değil de adeta sürdürülmesine yönelik mesajlarla gazlar veriliyor.Ukrayna bu savaşı kazanır, deniyor.Yani savaşın aslında iki taraf arasında olmayıp, bir çok tarafının olduğu ve başta biz gibi bir çok taraflarında bu savaşın içine çekildiği görülüyor.Başta ABD ve Avrupa barıştan değil, savaştan yanadır.Kanın durması değil, akması yanlısıdır.-Birileri şundan rahatsız;
175 yıl önceki adeta vakıf devleti[1] olan Osmanlı’nın dünyaya kucak açmasından.Çünkü kaostan beslenenler var.

“İrlandalılar, atalarının kaderini değiştiren Osmanlı Sultanını unutmadı.

İrlanda’nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaket olan Büyük Kıtlık sırasında Osmanlı’nın İrlanda halkına yaptığı para, gıda ve ilaç yardımı aradan geçen 173 yıla rağmen hala hatırlanıyor.

  1. yüzyılda Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda’da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı ve halkın belleğinde derin izler bıraktı.

Şükran mektubu gönderildi;
“Zat-ı Şahaneleri Osmanlı Mülkünün Sultanı Abdülmecid Han’a, aşağıda imzası bulunan biz İrlanda eşrafı, siz zat-ı devletlerinin mağdur ve perişan İrlandalılara karşı gösterdiğiniz alaka ve geniş kereminiz dolayısıyla minnet ve en derin şükranlarımızı arz için müsaade istirham ediyoruz.”[2]
Her şey aslına rücu edermiş. Tökezlemeler olsa da, bu millet aslına dönüyor.

-Dünyada dengeler değişiyor.

Çıkanlar ve inenler genel denge içerisinde değişiyor. 

Dünya değişime açıldı.

Büyük hakikatlere gebe.

Dünya doğum sancısında.

Olaylar yeni bir doğumun habercisi.

İnsanların bir hesabı olurken, Rabbin hesabı sonsuzdur.
İnsanlar bir hedef belirlerken, Rabbin hesabı bitmez ve tükenmez.
O plan yapar, plan bozar. 

-Kader olaylarda dünyanın ve insanlığın yönünü bize çeviriyor.
Kader konuşursa, kudreti beşer susar.
Kader hükmünü verdi.
Okların yönü ve hedefi değişti.
Trafik işaretleri ve yönleri değişmektedir.
Dünya, yeni bir dünyaya uyanıyor.
Şimdiye kadar üç asırdır uykudaydı veya uyutuluyordu bir asırdır. 

Uyuyan dev uyanıyor, elhamdülillah.

“Oldum elem-i cürm ile bî-çâre ilâhî
Sensin verecek merhemi bî-mâre ilâhî
Yansın dil ü cân âteş-i aşkınla kül olsun
Mahşerde yüzüm görmeyeler kâre ilâhî

Al benliğimi kayd-ı sivâdan beni kurtar
Tâ vâsıl olam rü’yet-i dîdâre ilâhî
Sen ister isen kullarını mağfiret etmek
Duzâhda döner yerleri gülzâre ilâhî” Ziver Paşa.

 

“Derdime vâkıf değil cânân beni handân bilirHakkı vardır şâd olanlar herkesi şâdân bilir Söylesem te’siri yok sussam gönül râzı değilÇektiğim âlâmı bir ben bir de Allah’ım bilir.(Sevgili derdimi bilmez, beni güler sanırHakkı vardır, mutlu olan, herkesi sevinçli sanırSöylesem etki etmez, sussam gönlüm razı değilÇektiğim elemleri bir ben bir Allah’ım bilir.) Fuzuli.

MEHMET ÖZÇELİK

16-10-2022

[1] https://tesbitler.com/2015/01/01/vakiflar-ve-vakiflarimiz/

[2] https://www.trthaber.com/m/haber/dunya/irlandalilar-atalarinin-kaderini-degistiren-osmanli-sultanini-unutmadi-461149.html

Loading

No ResponsesEkim 16th, 2022